VERGİ DENETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


VERGİ DENETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
VERGİ DENETMENİ

 


Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini, yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir.
            

 


Vergi denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir.
Bunun için:
1) Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir,
2) İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır,
3) Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar,
4) İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir,
–         Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar,
–         Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar,
–         Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar.
KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR
Vergi kanunları, genel tebliğler, vergi mevzuatı ile ilgili o güne kadar yayımlanmış olan tebliğler, yönetmelikler, genelgeler, tüzükler, iç genelgeler, içtihat haline gelmiş yargı kararları, çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleri.

 


Vergi denetmeni olmak isteyenlerin;
·       Üst düzeyde  akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
·       Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen,
·       Tertipli, dikkatli ve sabırlı,
·       Dürüst ve sorumluluk sahibi,
·       İnsanlarla iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.     
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri  birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.      
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
–         Vergi denetmenleri defterdarlıklara bağlı vergi dairesi birimlerinde görev yaparlar.
–         Vergi denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve  çok sayıda eleman alınmıştır. Bu alanda kendini yetiştiren elemanlar, özel sektöre de geçebilmektedirler.
 

 


Vergi denetmenliği için temel eğitim yeri çeşitli üniversitelerimizin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya aynı süre eğitim veren ve bunlara eşitliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul olunan benzeri fakültelerdir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu fakültelere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puanı almak gerekmektedir.
 

 


 
–    Vergi denetmenliği konusunda doğrudan eğitim verilmemektedir. Eğitiminde vergi mevzuatına yer veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak atama yapılmaktadır. Bu görevde en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve Maliye Bakanlığınca açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak şartıyla denetmen kadrolarına atanırlar.
–     İlgili okullarda; Vergi Hukuku, Muhasebe, İktisat, Hukuk, Maliye Teorisi, Bütçe, Kamu Maliyesi gibi dersler okutulur.
 

 


 
Vergi denetmeninin mesleki açıdan yükselebileceği bir kademe yoktur. Ancak, belli şartları ve özellikleri taşıyan denetmenler, sınava girmek ve başarmak koşulu ile idari görevlere geçebilirler. Vergi dairesi müdür yardımcılığından defterdarlığa kadar değişik kadrolarda idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı’nın en büyük memurudur. İl ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir.
BENZER MESLEKLER: Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–         Eğitim süresince öğrenciler, çeşitli kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarca verilen kredi ve burslardan yararlanabilirler.
–         Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaşlarını almaktadırlar. Göreve yeni başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi arttıkça ücretler de artmaktadır.
 

 


 
·       İlgili eğitim kurumları,
·       Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
·       Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
vergi , ·       ,          , inceleme , eğitim , maliye , meslek , yapar , denetmeni , denetmen , dairesi , veren , kamu , yarışma , almak , öğretim , kurumu , vergi dairesi birimlerinde , denetim yapar          , denetmen yardımcısı olarak
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları VERGİ DENETMENİ olabilir,
VERGİ DENETMENİ mesleğinin zorlukları,
VERGİ DENETMENİ nerelerde çalışabilir,
VERGİ DENETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
VERGİ DENETMENİ nedir,
VERGİ DENETMENİ ne iş yapar,
VERGİ DENETMENİ nasıl olunur,
VERGİ DENETMENİ maaşı,
VERGİ DENETMENİ çalışma koşulları,
VERGİ DENETMENİ meslek tanımı,
VERGİ DENETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

VERGİ DENETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Vergi Denetmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Veri Giriş Kontrol İşletmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir