ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ

 


Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı  öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.
 

 


 
Üstün zekalılar  öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
 
Üstün  zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde;
–         İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders  programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır,
–         Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
–         Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–         Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş  zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber  olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
–         Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
–         Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–         Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,
–         Kırtasiye malzemeleri,
–         Bilgisayar,
–         Okul laboratuar malzemeleri,
–         Kitap,Büro makineleri, TV, Video, Ses kasetleri vb.
 

 


 
Üstün zekalılar öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Üstün zekalılar  öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
–        Sözel  ve sayısal  yeteneği gelişmiş,
–        Sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
–        Dikkatli, işine özen gösteren,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.
 
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Üstün zekalılar öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.Çalışırken meslektaşları ve velilerle iletişim halindedirler.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Üstün zekalılar öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur.
 

 


Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği  bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Mesleğin  eğitimine girebilmek için,
–        Lise veya  dengi okul mezunu  olmak,
–        Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)  “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı için yeterli  “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puan almak,
–        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Üstün Zekalılar  Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını  tercih etmek gerekmektedir.
 

 


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;
Özel Eğitim Alanı, Temel Matematik, Canlılar Bilimi, Coğrafyaya Giriş, Yabancı Dil, Türkçe-Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Türk Tarihi ve Kültürü, Üstün Zekalıların Eğitimine  Giriş, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Türkçe-Sözlü Anlatım, Okul Deneyimi, Üstün Zekalılar İçin Müfredatın Farklılaştırılması, Uygarlık Tarihi, Sanat Kuramları ve Eğitimi, Genel Fizik, Türk Dili-Ses ve Şekil Bilgisi, Gelişim ve Öğrenme, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Üstün Zekalıların Eğitiminde Modeller,Yaratıcılık ve Üstün Zekalılarda Geliştirilmesi, Çevre Bilimi ve Öğretimi, Bilgisayar, Türk Dili-Cümle ve Metin Bilgisi, Resim, Müzik, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Eleştirel Düşünce Becerileri ve Geliştirilmesi, Fen Bilgisi Öğretimi, İlk okuma ve Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Fen Bilgisi Labaratuvarı, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Normal Sınıflarda Üstün Zekalıların Eğitimi, Üstünlerde Sosyal Beceri Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Matematik Öğretimi, Sınıf Yönetimi, Üstün Zekalılarda Duyuşsal Eğitim, Rehberlik, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilgisi, Üstün Zekalılara Rehberlik, Üstün Zekalılarda Öğrenme Güçlüğü, Sağlık ve Trafik Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Öğretmenlik Uygulaması dersleri verilir.                 
 

 


 
Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
 
Çalıştıkları illerde ve okullarda yönetici olabilirler, Bakanlık merkez örgütünde uzman, yönetici, eğitim yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
 

 


–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
üstün , eğitim ,         ,          , zekalılar , bilgisi , eğitimi , öğretimi , öğretmeni , merkezi , giriş , meslek , öğrenci , türk , programı , öğretmenlik , tarihi , lisans , zekalılarda , öğrenme
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ olabilir,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ nedir,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ maaşı,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Üstün Zekalılar Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Ütücü nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • üstün zekalılar öğretmeni maaşı 2017 (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir