TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
TERMÄ°K SANTRAL MAKÄ°NELERÄ° TEKNÄ°KERÄ°

 

:
Termik santrallerde elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde makine mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

 


Makine mühendisinin veya kendisinin yetki alanı içerisinde hazırlamış olduğu plana göre;
– Ä°ÅŸletmede kurulacak olan tesisatın projeye uygun olarak yerleÅŸtirilmesi çalışmalarında yer alır,
– Sistem içerisinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doÄŸrudan kendisi müdahale eder,
– Makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doÄŸrultusunda yapar,
– Çalışmalar sırasında iÅŸ güvenliÄŸinin saÄŸlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiÄŸi ÅŸekilde yapıp yapmadığını denetler.
– Periyodik olarak çalışmaları ile ilgili verileri toplar, analiz eder ve rapor hazırlayarak ilgililere sunar,
– Sistemi geliÅŸtirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

 


– Elektrik tesislerinin kontrolü için gerekli olan çeÅŸitli elektrik ölçü aletleri (Voltmetre, ampermetre, avometre, mikrometre, kompresör vb.)
– Elektrik tesislerinin yapım, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, anahtar takımları el ölçme elemanları, test cihazları vb.,
– Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri, izole ayakkabı vb.).  
 

 


Termik santral makineleri teknikeri olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde genel yeteneÄŸe sahip,
– Herhangi bir vücut özürü (engeli) olmayan,
– Fizik ve kimya derslerine ilgili ve bu alanda baÅŸarılı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,
– Sorumluluk duygusu geliÅŸmiÅŸ,
– Mekanik ve yönerge izleme yeteneÄŸi olan,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Zor ÅŸartlar altında çalışabilen, çabuk ve doÄŸru karar verebilen
  kimseler olmaları gerekir.
  
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Termik Santral teknikerleri, termik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Termik santral işletme sahası içerisinde sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında açık havada da çalışırlar. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Termik santral teknikerleri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Görev yaptığı kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültülü, nemli ve radyasyonludur.

 


– Meslek elemanları kamu ve özel kuruluÅŸlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.
– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Åž., Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi gibi kuruluÅŸlarla, baÅŸta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeÅŸitli bakanlıklarda çalışabilirler.
– Günümüzde elektriÄŸin kullanılmadığı alan kalmamıştır. SanayileÅŸme arttıkça elektrik kullanımı da yaygınlaÅŸmaktadır. Bu durum alternatif elektrik üretimi ile ilgili araÅŸtırma geliÅŸtirme ve tesislerinin kurulmasına neden olmaktadır. Buhar tribün santralleri, gaz tribünlü santraller, dizel santraller ve nükleer santraller bölüm mezunlarının baÅŸlıca istihdam alanlarıdır. Meslek elemanlarının ağırlıklı olarak kamuya ait termik santrallerde çalışma imkanı mevcut olmakla beraber özel sektörde de istihdam alanları yaygınlaÅŸmaktadır. Çalışmalarda bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, iÅŸin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili iÅŸlem ve süreçleri doÄŸru takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iÅŸ bulabilmektedirler.

 


 Mesleğin eğitimi, Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) Elbistan Meslek Yüksek Okulunun “ Termik Santral Makineleri” Bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) , Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine), Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, iş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, Kalıp/Kalıpçılık, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Makine, Mekatronik, Metal İşleri, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi, Mikroteknik, Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel), Nümerik Kontrollü Makineler (CN
, Tesviye bölümlerinden mezun olanlar “Termik Santral Makineleri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile bu programa yerleştirilebileceklerdir. Bunun için kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

 


Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersleri almaktadırlar.
· 1.Yarıyılda; Matematik I, Mesleki Deontoloji, Bilgisayar I,Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Makine Resmi I, Malzeme Teknolojisi I, İmalat İşlemleri I,
· 2. Yarıyılda; Matematik II, Bilgisayar II, Malzeme Teknolojisi , Makine Resmi II, Malzeme Teknolojisi II, İmalat İşlemleri II, Ölçme Tekniği, Termodinamik
· 3. Yarıyılda; Transport Tekniği, Buhar Türbinleri, Makine Bilimi Elemanları, Bilgisayar Destekli Tasarım, Elektroteknik, İş Güvenliği, Enerji Yönetimi,
· 4. Yarıyılda; Buhar Türbinleri II, Isı Transferi, Gaz Tirbünleri, Hidrolik ve Pinomatik Sistemler, Tesisat Bilgisi, Pompalar ve Kompresörler,Tahribatsız Muayene, Kalite Güvence ve Standartlar, Makine Tasarımı,
· Bunun yanısıra 1. yılın 1. ve 2. yarıyıl dönemlerinde , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve
Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde pratik eğitim görürler.
Ayrıca, her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 işgünü yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.
 

 


“Termik Santral Makineleri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Gemi İnşaat Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Döküm Öğretmenliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Makine Resim ve Kontrüksiyon Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım ve Kontrüksiyon Öğretmenliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE 
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar.
Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir. Bu ücret ortalama olarak en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranındadır
  
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
  -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,


Kaynak: Ä°ÅŸkur
makine , meslek , termik , makineleri , santral , malzeme , öğretmenliği , eğitim , mühendisliği , ücret , yarıyılda , bakım , türkiye , eğitimi , bilgisayar , istihdam , ilkeleri , santraller , buhar , çalışırlar
Yorumlar
DiÄŸer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ olabilir,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ mesleğinin zorlukları,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ nerelerde çalışabilir,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
TERMÄ°K SANTRAL MAKÄ°NELERÄ° TEKNÄ°KERÄ° nedir,
TERMÄ°K SANTRAL MAKÄ°NELERÄ° TEKNÄ°KERÄ° ne iÅŸ yapar,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ nasıl olunur,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ maaşı,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ çalışma koşulları,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ meslek tanımı,
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ görevi

Åžu an OkuduÄŸunuz Meslek

TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Termik Santral Makineleri Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

TERMİK SANTRALİ ENERJİ ÜRETİMİ TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir