Tarihçi (Yakın Dönem) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TARİHÇİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
TARİHÇİ

 

:
Geçmişte olan olayların, nedenlerini, sebep-sonuç ilişkilerini ve bugünkü olaylarla bağlantısını araştıran kişidir.

 


– GeçmiÅŸ olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmiÅŸe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm yazılı kaynakları (kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını vb.) titizlikle inceler,
– DerlediÄŸi bilgileri, doÄŸruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından deÄŸerlendirir,
– Olayları oluÅŸ sırasına koyar ve aralarında sebep-sonuç iliÅŸkisi kurar,
– Bulgularını, gerçeÄŸe baÄŸlı kalarak, yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder,
– Arkeolog gibi geçmiÅŸteki insan kültürleri ile ilgilenen diÄŸer araÅŸtırmacıların çalışmalarını inceler.
   

 


– GeçmiÅŸe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış çeÅŸitli kayıtlar,
– Mektuplar, anı defterleri, kitabeler, mahkeme kayıtları gibi kaynaklar,
– Büro malzemeleri,
– DeÄŸiÅŸik dillerde sözlükler.

 


Tarihçi olmak isteyenlerin;
– Ãœst düzeyde akademik ve sözel yeteneÄŸe sahip,
– Tarih, coÄŸrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan,
– GeniÅŸ bir kültüre sahip,
– Ä°nceleme ve araÅŸtırma merakı olan,
– Sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan,
– Bulgularını objektif olarak deÄŸerlendirebilen,
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tarihçi genellikle sakin bir ortamda, tek başına çalışır. Bazen araştırdığı konu ile ilgili kişilerle görüşme yapar. Tarihi belgelere ulaşmak için zaman zaman tozlu ve loş arşivlere girmesi gerekebilir.

 


– “Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan ÖğretmenliÄŸi Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli EÄŸitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iÅŸbirliÄŸi ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını baÅŸarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler.
– Kütüphane, arÅŸiv ve benzeri kuruluÅŸlarda, özel araÅŸtırma merkezlerinde, vakıflarda, müzelerde Kültür Bakanlığında araÅŸtırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, gazetelerde yazar olarak çalışabilirler.
– Ãœniversitelerin tarih bölümünü bitirenler Pedagoji eÄŸitimi aldıkları taktirde orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.  

 


Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Tarih” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ-2)” puan almak gereklidir.

 


Bu mesleğin eğitimi çeşitli fakültelerin tarih bölümlerinde 4 yıllık lisans programıyla verilmektedir. Bölümün amacı, ilkçağdan başlayarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektir. Eğitim süresince öğrencilere; Tarihe Giriş, Türk Tarihine Giriş, İslam Tarihine Giriş, İlkçağda Anadolu, Bizans Tarihi, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri, Avrupa Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Kültürü Tarihi gibi dersler verilir.

 


– Lisans eÄŸitimini tamamlayan kiÅŸiler üniversitelerde görev almak isterlerse araÅŸtırma görevlisi olabilir, akademik kariyer yaparak meslekte ilerleyebilirler.
– Belirli alanlarda uzmanlaÅŸabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke , arkaik dönem heykeltıraÅŸlığı, Helenistik çaÄŸ mimarisi, seramik, define vb. alanlardır.
– BENZER MESLEKLER:
– Sosyal Antropolog,
– Sosyolog,
– Arkeolog,
– Tarih Öğretmeni,
РSanat Tarih̤isi.
BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU
– Meslek eÄŸitimi sırasında herhangi bir kazanç söz konusu deÄŸildir. Ancak, ÅŸartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun saÄŸlamış olduÄŸu kredi ve yurt hizmetlerinden, çeÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlarca baÅŸarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağından yararlanabilirler.
– Ãœcretler çalışılan iÅŸyeri ve statüye göre deÄŸiÅŸiklik göstermektedir.
– EÄŸitim sonrası tarih öğretmeni olmak isteyenler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla iÅŸe baÅŸlarlar.
– Ãœniversitelerde asistan ya da araÅŸtırma görevlisi olarak görev alındığında 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla iÅŸe baÅŸlanır.

 


– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l Müdürlükleri.
Kaynak: Ä°skur

MesleÄŸin Ä°ÅŸgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? Ä°ÅŸkur’un Ä°ÅŸ ilanlarına aÅŸağıdaki linkten ulaÅŸabilirsiniz.

Kaynak: Ä°ÅŸkur
meslek , tarih , tarihi , eğitim , giriş , eğitimi , araştırma , üniversitelerde , olayları , öğretmeni , lisans , tarihçi , türkiye , kredi , kurumu , merkezi , sanat , almak , meslek danışma merkezi , öğrencilere
Yorumlar
DiÄŸer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları TARİHÇİ olabilir,
TARİHÇİ mesleğinin zorlukları,
TARİHÇİ nerelerde çalışabilir,
TARİHÇİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
TARİHÇİ nedir,
TARİHÇİ ne iş yapar,
TARİHÇİ nasıl olunur,
TARİHÇİ maaşı,
TARİHÇİ çalışma koşulları,
TARİHÇİ meslek tanımı,
TARİHÇİ görevi

Åžu an OkuduÄŸunuz Meslek

TARİHÇİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Tarihçi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Tarihçi (Yakın Dönem) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir