Serbest Muhasebeci Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

SERBEST MUHASEBECİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
SERBEST MUHASEBECİ

 


Serbest muhasebeci, ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.
 

 


–         Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
–         Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
–         Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
–         Bilgisayar, hesap makinesi,
–         Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
–         Çeşitli kırtasiye malzemeleri.
 

 


Muhasebeci olmak isteyenlerin;
–         Sayılarla işlem yapabilme yeteneğine,
–         Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
–         Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
–         Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Serbest muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.
 

 


Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler. Ekonomik hayatın gelişmesi sonucu, vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla serbest muhasebecilere duyulan ihtiyaç da artacaktır. Özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih etmektedirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince;
·       Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde (bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir),
·       Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren yüksekokullarda,
·       Yukarıda yazılı bölümlerde denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinde,
·       Ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinde
verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlgili fakülte ve yüksekokullara girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (Ea)” –Yüksekokullar için EA-1, Fakülteler için EA-2 Puanı- puan almak, meslek lisesi düzeyinde  eğitime girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

 


Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci – mali müşavir veya serbest muhasebecilerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yaparlar.
Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl, ticaret lisesi ve maliye meslek lisesi mezunları için 6 yıldır.
–         Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Bu merkezlerin şubeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
–         Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmeleri ve stajın stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 60 puan alması yanında staj yptığı meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

 


Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.
BENZER MESLEKLER: Muhasebecilik.
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
–         Serbest muhasebecilik stajı sırasında staj gördükleri serbest muhasebeci-mali müşavir tarafından sigortalı olarak ve asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.
–         Serbest muhasebeciler, Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.
–         Her serbest muhasebecinin kazanç durumu işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

 


–         İlgili eğitim kurumları,
–         Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
serbest ,          , meslek , muhasebeci , staj , mali , eğitim , maliye , kurumu , müşavir , ·       , lisans , muhasebe , vergi , işletme , merkezi , çalışma , stajın , kazanç , programları
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları SERBEST MUHASEBECİ olabilir,
SERBEST MUHASEBECİ mesleğinin zorlukları,
SERBEST MUHASEBECİ nerelerde çalışabilir,
SERBEST MUHASEBECİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
SERBEST MUHASEBECİ nedir,
SERBEST MUHASEBECİ ne iş yapar,
SERBEST MUHASEBECİ nasıl olunur,
SERBEST MUHASEBECİ maaşı,
SERBEST MUHASEBECİ çalışma koşulları,
SERBEST MUHASEBECİ meslek tanımı,
SERBEST MUHASEBECİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

SERBEST MUHASEBECİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Seramik ve Cam Teknolojisti nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • mali müşavir nasıl olunur 2013 (42)
  • mali müşavirler nerelerde çalışabilir (30)
  • mali müşavir nerede çalışır (23)
  • serbest muhasebeci mali müşavir ne iş yapar (4)
  • mali müşavir nerelerde çalışır (3)
  • mali musavirler nerede calisabilir (3)
  • serbest muhasebeci mali müşavir nedir (2)
  • smmm nerelerde calisir (2)
  • mali müşavirler nerde çalışır (2)
  • smmm nerede çalışır (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir