SERACILIK TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SERACILIK TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
SERACILIK TEKNİKERİ

 


Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir.
 

 


–         Cam, naylon vb. örtü malzemelerine göre seraları hazırlar, Seraların ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, nemlendirme ve diğer teçhizatların donatılması işlerini planlar ve düzenler, Her tür çevre faktörünün bitki gelişimine etkilerini araştırır,
–         Sebze ve süs bitkilerini sınıflandırarak çeşitli yetiştirme ortamlarını (yer yastıkları, beton yastıkları), ekim-dikim yerlerini hazırlar,
–         Bahçe ve süs bitkilerinin tohum, aşı, çelik, daldırma, kök ve dip sürgünü, yavru bitki, özelleşmiş gövde ve kök, apomiktik tohum, vegatitif kol yardımıyla üretilmesini sağlar, Sera topraklarının ekim-dikime hazır hale getirilmesi için gerekli drenaj, temizlik, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve önlenmesi, dezenfeksiyon çalışmalarını yapar,
–         Bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili olarak tohum ekiminden hasada kadar tüm işlemleri yapar veya yaptırır, Seradaki bitkilerin su ihtiyaçlarını hesap eder, uygulanacak sulama yöntemine göre sular, Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında görülen zararlılar ve hastalıklara karşı mücadele çalışmaları yapar,
–         Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında besin maddelerinin gereğinden fazla ya da az olması durumunda görülen anormallikleri tespit eder ve giderilmesini sağlar.
 
KULLANILAN ALET  VE MALZEMELER
–     Toprak, kum, gübre, perlit ve torf, Tohum, çelik, fidan, konteyner vb. köklendirme malzemeleri, Çapa, kürek, kazma, bel, şaşola, plantuar, makas, testere, aşı bıçağı, el arabası, tırpan, tırmık, hortum, fıskiye, sisleme, naylon, naylon torba, ip, kazık, bahçe makası gibi aletler, Zirai ilaçlar, ilaçlama, sulama ve havalandırma aletleri gibi yardımcı araç-gereçler.
 

 


Seracılık teknikeri olmak isteyenlerin;
–         Biyolojiye özellikle botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,
–         Açık havada çalışmaktan, bitki üretmekten hoşlanan,
–         Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan, Bedence sağlıklı ve dayanıklı
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI  
Seracılık teknikerleri genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda, mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.
 

 

 
Seracılık teknikerleri özel işyerlerinin yanında Tarım Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükler ile Araştırma Enstitülerinde çalışabildikleri gibi kendileri de özel seralar kurabilirler.
Seracılık ülkemizde başlangıçta çiftçilerce, küçük kapalı alanlarda ve basit yöntemlerle yapılmaktaydı. Son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle Ege ve Trakya bölgesinde süs bitkileri, Akdeniz’de Antalya ve Mersin yöresinde bahçe bitkileri üretimi gelecek vadetmektedir. Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.
 

 


       
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Seracılık” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek Liselerinin, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine- Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi  bölümlerinden mezun olanlar  “Seracılık”  ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden  ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri,  yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almak gerekir.
EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
 
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrencilere Eğitim süresince; Genel kültür derslerinin yanı sıra; Zirai Botanik, Matematik, Bitki-Çevre İlişkileri, Üretim Tekniği, Sera Toprağı ve Gübreleme, Bahçe Bitkilerinde Temel Bilgiler, Ekonomi ve İş İdaresine Giriş, Genel Seracılık, Sera Sulama Yöntemleri, Seraların Yapısal Özellikleri, Bilgisayar, Serada Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştirme, Sera Bitkileri Zararlıları, Sera Bitkilerinde Beslenme Bozuklukları, Sera Bitkileri Hastalıkları gibi derslerle birlikte Uygulamalı Seracılık Çalışmaları dersleri verilmektedir.
  

 

 
Seracılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş  Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Bitkisel Üretim, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması   lisans programlarına, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön lisans programını bitirenler ise Bitkisel Üretim, Peyzaj mimarisi ve Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım, lisans programlarına dikey  geçiş yapabilirler.
Seracılık teknikerleri, çalıştıkları yerlerde tecrübe ve ilgileri doğrultusunda özellikle süs bitkileri alanına ya da bahçe bitkileri alanına ağırlık vererek bir uzmanlık kaydedebilirler. Bunun doğrultusunda bölüm şefi olarak yükselme olanağına kavuşabilirler.
BENZER MESLEKLER: Ziraat teknisyeni, Ziraat mühendisi (Bitkisel üretim).
Bahçe bitkileri teknikeri.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–       Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.
–       Mezuniyet sonrasındaki kazanç çalışılan işyerine ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir. Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar.
–       Özel sektörde çalışanlar ise ilk işe girişte asgari ücretin üstünde ücret alırlar. Ancak çalışılan süreye ve başarı durumuna göre ücret artışı olur.
–       Kendi işini kuranlar ise daha yüksek kazanç elde etme olanağına sahiptirler.
 

 


·       İlgili Eğitim Kurumları,
·       Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
·       Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube   Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
bitkileri , seracılık , meslek , bahçe ,          , sera , ziraat , lisans , tarım , tohum , naylon , bitki , üretim ,        , sebze , teknikeri , teknikerleri , ücret , çalışmaları , bitkisel
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları SERACILIK TEKNİKERİ olabilir,
SERACILIK TEKNİKERİ mesleğinin zorlukları,
SERACILIK TEKNİKERİ nerelerde çalışabilir,
SERACILIK TEKNİKERİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
SERACILIK TEKNİKERİ nedir,
SERACILIK TEKNİKERİ ne iş yapar,
SERACILIK TEKNİKERİ nasıl olunur,
SERACILIK TEKNİKERİ maaşı,
SERACILIK TEKNİKERİ çalışma koşulları,
SERACILIK TEKNİKERİ meslek tanımı,
SERACILIK TEKNİKERİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

SERACILIK TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Seracılık Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Seracılık ve Süs Bitkileri Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • seracılık nasıl yapılır (26)
  • seracılık nerelerde yapılır (11)
  • sebze yetiştiriciliğiyle ilgili sunumlar (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir