Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Yüksek öğretim kurumlarında; Dünyada tarihsel süreçleri içinde var olan ve süregiden devlet ve imparatorluklardan başlayarak uygarlıkların ve bunların sanat değeri taşıyan kültür varlıklarının incelenmesine, çağdaş dünyanın gelişen sanatsal verilerinin değerlendirilmesine yönelik eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, kazı, müzecilik, çağdaş sanat kavram ve uygulamalarının değerlendirilmesi, ar-ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlarla veya bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

:

Sanat Tarihi Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

İnsanlık tarihi içinde var olan ve sanat değeri taşıyan her türlü eser ile taşınmaz kültür varlığını değerlendirmek, stil kritiği yaparak çıkarımlarda bulunmak,
Ören yeri vb. antik yerleşimlerde kazı ve araştırmalar yapmak,
Alan araştırmalarında bulunan malzemeler üzerinde incelemeler yapmak
Müzecilik ve sanat koleksiyonlarının araştırma ve değerlendirmesini yapmak
Görsel sanatların değişik mekanlarda, tarihsel bir süreç içindeki oluşumunu, işlevini ve mantığını incelemek, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmak
Sahip olduğu sanatsal birikimi toplumun çağdaşlaşması ve aydınlanması için değerlendirmek,
Anadolu?nun maddi kültürünü oluşturan dini ve sosyal işlevli yapıların mimari özellikleri, süslemeleri ve el sanatlarını incelemek,
Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak
Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak
Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, l) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak
Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek
Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek
İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek
Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,q) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek
Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek
Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Sanat Tarihi Öğretim Üyesi olabilir,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi mesleğinin zorlukları,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nerelerde çalışabilir,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nedir,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi ne iş yapar,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nasıl olunur,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi maaşı,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi çalışma koşulları,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi meslek tanımı,
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

SANAT TARİHÇİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir