MEKATRONİK ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


MEKATRONİK ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ

 


Mekatronik: makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar sistemlerine dayalı bilgileri anlamlı bir bütünlük içinde kaynaştırarak, kontrol teknolojilerinin yardımıyla çamaşır makinesinden robota, taşıtlarda hava yastığı güvenlik sistemlerinden fotoğraf makinesine kadar otomasyon ürünlerinin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar.
                              Mekatronik öğretmeni ise çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere mekatronik konularında eğitim veren kişidir.

 


Mekatronik konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Mekatronik öğretmeni bu çerçevede ;
-Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak  öğrencilere tasarım yapmak ve ürün geliştirmek için alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
-Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
-Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.(Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakım ve basit onarımını yapar.)
-Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
-Öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini düzenlemeye  çalışır,
-Sanayi kuruluşları ile  işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

 


-Alanı ile ilgili yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri,
-Avometre,ampermetre,voltmetre,meğer,osiloskop, kumpas,takometre,debi metre gibi ölçü aletleri,
-Çizim gereçleri(T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre)
-Tornavida ,kontrol kalemi,havya,lehim,pense,anahtar takımı gibi el aletleri,
-Otomatik makineler,
Bunlara ilaveten PIC, PLC gibi kontrolörleri tanır ve kullanır, istenilen şekilde programlar.
  

 


                                        Mekatronik öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fen alanında özellikle fizik konularında ilgili ve yetenekli,
­ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
­ Mekanik yeteneğe sahip , elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
­ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,
­ Mantığı güçlü, 
­ Dikkatli,  tedbirli, sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
­ Planlı çalışma alışkanlığına sahip,
­ Yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mekatronik öğretmenleri sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yaparlar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kirli ve kısmen gürültülüdür.
 

 


Bu bölümü bitirenler  Endüstri Meslek Liselerinde, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinde Mekatronik derslerine girebilmektedir.
Özel sektörde eğitici yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.
 

 


Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı  Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik öğretmenliği bölümünde verilmektedir.
-Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul)
-Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Isparta)
  
MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
–  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–  Öğrenci  seçme sınavı’nda (ÖSS)  “Mekatronik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli  Sayısal (SAY-1)  puan  almak.
–  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim formunda  “Mekatronik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek Liselerinin Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Tekn.(Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tekn.(Mekanik / Makine), Endüstriyel Mekanik, Makine, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde-Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp Mekatronik Öğretmenliği programını tercih etmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Ayrıca Meslek Yüksekokullarının Endüstriyel Otomasyon, Kontrol Sistemleri Teknolojisi ve Mekatronik bölümlerinden mezun olanlar  ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde  Mekatronik Öğretmenliği   lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
  

 


           
Meslek eğitiminin
                              1.yılında;
Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayara ve programına giriş, Mekatroniğe giriş, Türk dili , Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi, Yabancı dil, Öğretmenliğe giriş, Ölçme tekniği, İş güvenliği, Mekanik, Türk dili
                               2.yılında;                       
Doğrusal cebir, Bilgisayar destekli çizim, Mekanik, Malzeme bilgisi ve muayenesi, Elektrik devreleri, Bilgisayar programlama, Sayısal sisteme giriş, Gelişim ve öğrenme, Diferansiyel denklemler, Sayısal Analiz, Akışkanlar mekaniği, Bilgisayar destekli imalat, Robotiğe giriş, Elektromekanik sistemler, Mikroişlemciler, Elektronik devreleri, Öğretimde  planlama  ve geliştirme.
3.yılında;
Termodinamik, Bilgisayar destekli imalat 2, Sistemlerin matematiksel modellenmesi, Pnömatik elektropnömatik, Otomotiv mekatroniği, Mekanik sistemler, Algılama ve veri toplama, Sayısal işaret ve sistemler, Öğretim teknikleri ve materyal geliştirme, Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme,  Esnek imalat sistemleri, Robot tekniği, Mekatronik sistem tasarımı, Hidrolik elektrohidrolik, Güç elektroniği, Endüstriyel ölçme ve uyg, Kontrol sistemleri, Sınıf Yönetimi
4.yılında;
Ürün tasarımı ve prototipleme, Robot tekniği, Sistem bakımı ve hata arama, Sayısal kontrol sistemleri, Yapay zeka sistemleri, Kalite,Sayısal haberleşme, Görüntü işleme, Rehberlik ve öğretmenlik uygulaması.

 


Mekatronik öğretmenliği bölümünü bitirenler, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans  ve doktora yapabilirler ve bu şekilde akademisyen olarak çalışabilirler. Öğretmen olarak işe başlayanlar ise Milli Eğitim Bakanlığının en üst kademelerine kadar yükselebilirler. Özel sektörde çalışanlar da bulundukları işletmelerin Genel Müdürlüğüne kadar yükselebilirler.
  
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi süresince sadece Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan kredilerin haricinde herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen kredilerden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler  burs alabilmektedir.
EĞİTİM SONRASI
Kamuya ait okullarda Mekatronik öğretmeni olarak çalışanlar, devletçe belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise, ilk işe başlayışta asgari ücretin iki ile üç katı arası değişen oranlarda bir ücret seviyesinden işe başlamakta, zaman içerisinde tecrübe, işyerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak artan oranlarda ücretler alırlar.
 DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
–          İlgili Eğitim Kurumları,
–          Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
mekatronik , eğitim , meslek , uçak , öğretim , mekanik , endüstriyel , bakım , giriş , sayısal , sistemleri , kontrol , öğretmeni , bilgisayar , otomasyon , yılında , lisans , teknisyenliği , elektroniği , makineleri
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları MEKATRONİK ÖĞRETMENİ olabilir,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ nedir,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ maaşı,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
MEKATRONİK ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

MEKATRONİK ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Mekatronik Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Mekatronik Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir