KADIN TERZİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


KADIN TERZİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
KADIN TERZİSİ

 


 
Kadın giyimini oluşturan elbise, pantolon, etek, bluz, gömlek, ceket, gelinlik, gece kıyafeti, manto gibi giyim eşyalarını kişilerin isteğine göre imal eden ve/veya onarımını  yapan kişidir.
 

 

   
 
–      Müşterisi ile model üzerinde konuşur ve müşterinin ölçüsünü alır,
–      Örneklere veya müşterinin isteğine göre kalıp çıkarır,
–      Kumaşı işaretler ve kalıba uygun olarak keser,
–      Giyim eşyasının parçalarını diker, gerekli yerlere tela yapıştırır ve teyeller,
–      Teyellenmiş elbiseyi müşteri veya manken üzerinde prova eder,
–      Değişiklik yapılacak kısmı işaretler, gerekli değişiklikleri yapar,
–      El veya makine ile son dikişlerini yapar,  düğme, kopça vb. malzemeleri diker,
–      Bitmiş giysilere ütü yapar,
–      Giysileri müşterinin isteğine göre değiştirir veya onarır,
–      Kullandığı araç ve gerecin basit bakım ve onarımını yapar.
 

 


 
Kumaş, tela, astar, ibrişim, iplik, masura, düğme, resmi rütbe işaretleri, dikiş makinesi, ütü, makas, mezura, gönye, eğri cetvel, düz cetvel, ütü masası, biçki masası, overlok makinesi, dikiş iğnesi, toplu iğne, toplu iğne yastığı, ütü yastığı, yüzük ve çeşitli makaralar ile kol tahtası, çıtçıt, fermuar, prova aynası, ölçü defteri.
 

 


 
Kadın terzisi olmak isteyenlerin;
–      Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
–      El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
–      Göz-el ve ayaklarını eşgüdüm halinde kullanabilen, ayrıntıları algılayabilen,
–      Renkleri ayırdedebilen, dikkatli ve titiz, sabırlı ve eleştiriye açık,
–      Değişik görüşlere ve yeniliklere açık
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcı ve tasarım yeteneği olan kişilerin meslekte başarılı olma olasılığı yüksektir.
Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar
Ellerin titremesi, mesleğini yapmayı engelleyici bedensel sakatlığının bulunması, yakın görüş bozuklukları, el ve parmak noksanlıkları, el ve parmaklardaki romatizma mesleğin yapılmasını engeller.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Kadın terzisi kumaş lifleri olan atölyelerde çalışır. İşini genellikle oturarak yapar. Prova ve ütü yaparken ayakta durur, eğilir. Dikiş makinesini çalıştırırken gürültü ve sarsıntı olabilir. Çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre değişir. İşini tek başına yapabilse de genellikle, yardımcılarıyla eşgüdüm halinde çalışır. Müşterileriyle ve yanında çalışanlarla etkileşimde bulunur.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu ve özel işletmelerde, terzihanelerde, konfeksiyon atölyelerinde, moda merkezlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.
Konfeksiyon sanayinin gelişmesi ve üretim maliyetlerini düşürmesi sebebiyle ısmarlama elbise yaptıranların sayısı azalmıştır. Bunun sonucu olarak da terzihaneler azalmıştır. Bu sebeple bir çok terzi konfeksiyon atölyelerinde çalışmaya      başlamış, bir kısmı da değişik alanlarda iş aramak durumunda kalmıştır. Bununla birlikte mesleğinde uzmanlaşmış kişiler müşteri çevrelerini dağıtmadan çalışmaya devam etmektedir. Her zaman nitelikli, mesleğini seven terzilere ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi giyinmek insanların zorunlu ihtiyaçlarından biridir. Bu meslekte iş bulamayan kişiler konfeksiyon, modelci, kürkçü, el ve makine dikişçisi ve ütücülük yapabilirler. Bu meslekte iş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur.
 

 


Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
 
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek Liselerine Giriş Koşulları;
–      Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri “Tekstil Konfeksiyon”alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
–      Kız Meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanına girebilmek için  ilköğretim okulu mezunu olmak,
–      Pratik Kız Sanat okullarında öğrenim görmek için ilköğretim çağı dışında olmak, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.
Mesleki Eğitim Merkezlerine Giriş Koşulları;
–      En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
–      14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
–      Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
–      Bir işyeri ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
 
Halk eğitim merkezlerinde bu alanda kurs açılabilmesi için 10 kişilik grupların oluşması gerekmektedir.
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursuna katılacak kursiyerlerde aranan şartlar:
1. 15 yaşından gün almış olmak,
2. En az ilkokul mezunu olmak,
3. Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
4. Kurumun o yöredeki il veya şube müdürlüğüne kayıtlı, mesleksiz ve açık işsiz durumunda olmak. 
 
 

 


 
Meslek eğitim süresi;
–      Kadın terzisi mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı kanun hükümleri gereğince haftada 2 gün okulda 3 gün işletmede beceri eğitimi görmektedirler.
–      Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liselerinde eğitim süresi,  4 yıldır.
–      Kız meslek /meslek liseleri ile çok programlı liselerde de 4 yıl,
–      Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ise 2 yıl,
–      Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri, kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanında öğrenim gören öğrenciler, genel kültür derslerinin yanı sıra; temel sanat eğitimi, bilgisayar, araştırma teknikleri, girişimcilik, insan ilişkileri ve iletişim, kalite kontrol, tekstil bilgisi, üretim planlaması, temel tasarım bilgisi, uygulama teknikleri, kalıp ve tasarımları, tasarım ve uygulamalar gibi meslek dersleri okutulmaktadır.
Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı Yasaya göre 11. sınıfta öğrenim gören öğrenciler 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda, beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitimleri sırasında asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
–      Çıraklık eğitimini tamamlayanlara “Kalfalık” belgesi ve unvanı verilir.
–      Anadolu Kız meslek/anadolu meslek lisesi mezunlarına “Anadolu Meslek Lisesi” diploması ve “Teknisyen” ünvanı,
–      Kız meslek/maslek lisesi mezunları ile çok programlı lise mezunlarına “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” ünvanı,
–      Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsünü ve pratik kız sanat okullarını bitirenlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.
 

 


 
–      Çıraklık eğitimini tamamlayanlar “Kalfalık” sınavına alınırlar ve başarılı olanlar kalfa olarak ustalık eğitimine katılabilirler.
–      Usta olmak için, kalfalık döneminde yapılan eğitim genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır.
–      Sınavı başaranlar ustalık belgesini alıp kendi işyerlerini açabilirler.
–      Kız Meslek liseleri ve çok programlı liselerin hazır giyim ve tekstil konfeksiyon alanından mezun olanlar teknisyen unvanı ile mezun olurlar. Kadın terzileri bluz, etek, manto, pantolon, gece kıyafetleri, ceket, gelinlik dikimi alanlarında uzmanlaşabilirler.
BENZER MESLEKLER: Erkek Terzisi, Konfeksiyoncu (Hazır Giyim), Modelci ve Kesiciler, Kürk Terzisi, El ve Makine Dikişçisi.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Bu mesleğin pratik eğitimi esnasında 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na göre işletmede beceri eğitimi gören öğrenci asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret almaktadır.
Kalfalık belgesi olan kişilerin alacakları ücret anlaşmaya bağlı olarak değişmektedir. Kalfalık aşamasında kalfanın mesleki yeterliliği, verimli çalışması, işverenin ücret politikası, işyerinin ekonomik durumu gibi faktörler bu ücretin belirlenmesinde etkin rol oynar.
Bazı işyerlerinde ücret aylık ödenirken bazı işyerlerinde ise parça başı veya prim sistemi şeklinde de ödeme yapılır.
Mesleki eğitimini bitiren terzilerden özel sektörde çalışanlar yetenekleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişken oranlarda ücret alırlar. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 3 katı arasında değişmektedir.
İşinde uzmanlaşmış, kendi atölyesini kurmuş, müşterilerini memnun edebilen, reklam ve pazarlama konusunda bilgili olan kişiler daha yüksek gelir elde edebilmektedirler.
 
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 
–      İlgili Eğitim Kurumları,
–      Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
–      Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
      , meslek , eğitim , anadolu , öğrenim , liseleri , ücret , eğitimi , terzisi , kadın , ilköğretim , mesleki , mesleğin , çıraklık , konfeksiyon , programlı , gören , yapar , kız meslek meslek , meslekte
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları KADIN TERZİSİ olabilir,
KADIN TERZİSİ mesleğinin zorlukları,
KADIN TERZİSİ nerelerde çalışabilir,
KADIN TERZİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
KADIN TERZİSİ nedir,
KADIN TERZİSİ ne iş yapar,
KADIN TERZİSİ nasıl olunur,
KADIN TERZİSİ maaşı,
KADIN TERZİSİ çalışma koşulları,
KADIN TERZİSİ meslek tanımı,
KADIN TERZİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

KADIN TERZİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Kadın Şapkası İmalat İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • ismekten terzi kalfası nasıl olunur (1)
  • kadın terzi maaşları (1)
  • kadın terzi nasıl olunur (1)
  • kadın terzisi maaş (1)
  • nasıl terzi olabilirim (1)
  • nasıl terzi olurum (1)
  • terzi yanında iş arıyorum (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir