İcra Memuru nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


İcra Memuru nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
İcra Memuru

: YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: İDARİ ALANLARDAKİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
:
Kamu alacaklarının, borçlular tarafından zamanında ödenmemesi durumunda haciz yoluyla tahsil edilmesi işlemlerini yürüten kişidir.

:

İcra Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Haciz yoluyla tahsil edilmesi için gerekli evrakları teslim alarak, alacak miktarının yüksek olup olmadığını, zaman aşımı süresinin yaklaşıp yaklaşmadığını, borçlunun kaçması veya mallarını kaçırma ihtimalinin bulunup bulunmadığı veya başka borçtan dolayı halen kovuşturma olup olmadığı, haczin ihtiyati tedbirle ilgili olup olmadığı, evrakın başka vergi dairelerinden gelip gelmediği, teminat alımı ile ilgili olup olmadığı bakımından incelemek ve bu tür haciz evraklarını önemine binaen diğerlerinden ayrılarak derhal öncelikli olarak haciz işlemlerini başlatmak,
Malların haczedileceği adrese gidildiğinde borçlu yada muhataba kendini tanıtmak ve haciz gerekçesini bildirmek, borç nakit olarak ödenmek istendiğinde kanuna uygun olarak alacak tahsilatı yapmak,
Haczin başlaması sırasında haczedilecek menkul ve gayri menkul malların tespitini ve kıymet değerlendirmesi yaparak amme alacağı miktarı kadar malın haczini gerçekleştirmek, bu sırada mallar üzerinde başka herhangi bir haciz olup olmadığına, haciz işleminin kolay, masrafsız ve çabuk satışı yapılabilecek mallar üzerinde uygulanmasına dikkat etmek
Haciz işlemlerini haciz tutanağına bağlamak ve haczin teminat, ihtiyati veya kati hacizlerden hangisi yapılmışsa ve her hangi bir istismara neden olmaması için bütün ayrıntıları tutanağa kaydetmek
Borçlu herhangi bir itirazda bulunursa gerekçesini tutanakta belirterek itiraz gerekçesine ait deliller ile birlikte üç gün içersinde vergi dairesine müracaat etmesini istemek, haciz tutanağının bir suretini borçlu veya zilyede yada aile bireylerinden birine vermek
Borçlunun talebi doğrultusunda borçların taksitlendirilmesi veya yeniden yapılandırılması işlemlerini yapmak,
Haczedilen malların borçlu yada diğer muhatapların da görüşü alınarak ortalama fiyat belirlemek, haczedilen malların duruma göre ya yerlerinde bırakılarak borçlu veya güvenilir birine teslim etmek yada güvenilir biri bulunamadığında malları derhal vergi dairesi deposuna taşıttırmak, aynı gün içersinde satış ekibine bildirmek, malların haczedilen mekanda bırakılması durumunda kaybolmalarını, değiştirilmelerini önlemek amacıyla marka, model, tip, varsa seri numaraların gibi ayırıcı özelliklerini haciz tutanağına kaydetmek,
Haciz sırasında borçlu tarafından tepki gösterildiği güvenlik görevlisi çağırmak
Kara ve hava araçları vb tşınır mallar içinde aynı haciz işlemlerini yürüterek kayıtlı bulunduğu dairelere haciz konusunu bildirerek tedbir alınmasını sağlamak,
Haciz bildirimlerini ?Haciz Bildirim Defterine? kaydederek haciz işlemlerini buradan takip etmek
Alacağın, aylık maaş, ücret veya kira gelirlerinden tahsili gerekiyor ise borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içersinde itiraz edilmediğinde tahsil edilmesini sağlamak.l) Hacze konu alacakların borçlu tarafından zamanında nakit olarak ödendiği durumlarda haczin kaldırılması ve depo sorumlusu ile satış servisine yazı yazılarak haczedilen malların sahibine iadesini sağlamak
Borçlunun itirazı üzerine haciz dosyasını ihtilafın giderilmesi için ilgili servise göndermek, haciz takip defterine gerekli notu yazmak
Haciz sırasında, mücevherat, kıymetli maden, ticari senet, tahvil vb menkul mallar alınarak vergi dairesine getirilmiş ise vezne servisine teslim etmek
Haciz sırasında nakit olarak tahsilat yapıldığında aynı gün yada ertesi gün vezneye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları İcra Memuru olabilir,
İcra Memuru mesleğinin zorlukları,
İcra Memuru nerelerde çalışabilir,
İcra Memuru mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
İcra Memuru nedir,
İcra Memuru ne iş yapar,
İcra Memuru nasıl olunur,
İcra Memuru maaşı,
İcra Memuru çalışma koşulları,
İcra Memuru meslek tanımı,
İcra Memuru görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

İcra Memuru nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

İcat ve Neşriyat Uzmanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

İç Denetçi (Kamu) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • icra memuru nasıl olunur (271)
  • icra memuru ne iş yapar (111)
  • icra müdürü ne iş yapar (61)
  • icra memuru maaşı 2013 (53)
  • icra müdürü nasıl olunur (49)
  • Icra memuru maaşları (48)
  • İcra memuru (43)
  • icra memuru maaşı (42)
  • icra memuru nedir (29)
  • 2013 icra memuru maaşı (10)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir