HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

 


 
Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan  hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita)  mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir.
 

 


 
–         Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,
–         Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer,
–         Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar,
–         Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar.
–         Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,
–         Mahkemelerde  jeodezi ve fotogrametri (harita)  mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar.
 
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–         Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.)
–         Çizim araç-gereçleri ,
–         Bilgisayar ve ilgili yazılım programı.
 
 

 


 
Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;
 
–         Genel yeteneğe sahip,
–         Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
–         Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, 
–         El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
–         Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
–         İşbirliğine açık,
–         Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.
   
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek ve her türlü iklim koşulunda yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Çalışmaları birinci derecede verilerle ilgilidir. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü,  Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar  ile özel sektöre ait harita, maden  ve inşaat şirketlerinde çalışırlar.
   

 


Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Harita Kadastro” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek liselerinin Altyapı, Altyapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst yapı – İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir – Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olanlar “Harita Kadastro” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler 
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)-1” puanı almaları gereklidir.
 
 

 


Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
 
a)Genel Kültür Dersleri :
Türk Dili ,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ,Yabancı Dil.
 

Meslek Dersleri:
Mesleki Matematik, Trigonometri, Ölçme Bilgisi, Alet Bilgisi, Harita Çizimi, Jeodezik Hesap, Bilgisayar,  Fizik,   Çevre ve Kentleşme, Yapı Bilgisi, İşletme, İş Hukuku, Fotogrametri, Kadastro Tekniği, İmar Bilgisi, Arazi Çalışması gibi meslek dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.
 

 


 
Harita Kadastro  programını  başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde  “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Harita kadastro teknikerleri hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak bölüm şefi olabilirler.
 
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisini alabilirler.
Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan Harita kadastro teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre 10.derecenin 1.kademesinde işe başlarlar. Aylık ücretlerine arazi tazminatı gibi ek ücretler eklenir.
Özel sektörde ise ücret sözleşmelerle belirlenir.
Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlarlar.
 

 


–         İlgili eğitim kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
harita ,          , kadastro , meslek , müdürlüğü , yapı , eğitim , arazi , fotogrametri , bilgisi , dersleri , teknikerleri , jeodezi , yapar , türkiye , harita kadastro teknikerleri , mezun , bakanlığı , kurumu , sınavsız
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ olabilir,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ mesleğinin zorlukları,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ nerelerde çalışabilir,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ nedir,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ ne iş yapar,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ nasıl olunur,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ maaşı,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ çalışma koşulları,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ meslek tanımı,
HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Harita Kadastro Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Harita Kadastro Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • harita ve kadastro tekniker ne iş yapar (4)
  • harita kadastro arazi çalışmaları (1)
  • harita ve kadastro teknikeri nerelerde çalışır (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir