GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

 


 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


 
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, bu program çerçevesinde,
·       Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
·       Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin  bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
·       Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
·       Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
·       Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
·       Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
·       İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere       rehberlik eder,
·       Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların   öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
·       Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev    yapar,
·       Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, ders kitapları, yardımcı kitaplar,
–        Ütü ve ütü masası, manken (model), biçki makasları, riga, cetvel, T cetveli, mezure, biçki sabunu, teğel ipliği,  dikiş makineleri, çeşitli kumaşlar  vb.
 

 


 
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeninin hem alanıyla ilgili, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–        Şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
–        El ve parmaklarını ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
–        Renkleri ayırt edebilen, ayrıntıları algılayabilen,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Giyim / hazır giyim öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü olup, toz, lif ve elyaf parçaları bulunur. 
 

 


 
–        Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız  meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında  (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk  eğitim merkezleri vb.) giyim, hazır giyim, deri hazır giyim, moda tasarımı,  konfeksiyon, örme hazır giyim gibi dersler verirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–         Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hazır Giyim Öğretmenliği ve Giyim Öğretmenliği” lisans  programları için  yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puan, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” için ise yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1) puan almak,
–         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince Kalıp Hazırlama Teknikleri Giyim Teknolojisi ve Atölyesi , Makine Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi , Basit Konfeksiyon Teknikleri , Manto-Tayyör, Fantezi  Elbise, Giyim Tarihi, Giyim Süslemeleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler son sınıfta kız meslek lisesinde bir dönem süren öğretmenlik stajı yaparlar. Yine eğitim süresi içinde bir hazır giyim işletmesinde bir ay süreyle staj yaparlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
–        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–        Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Giyim-hazır giyim öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde  döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
–        Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve    profesör unvanını alabilirler.
–        Kendi işyerlerini açabilirler.
–        Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında     başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
BENZER MESLEKLER: El sanatları öğretmeni, resim-iş öğretmeni.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Personel  Genel Müdürlüğü,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
giyim ,         , eğitim , hazır , öğretmenliği” , meslek , ·       , tasarımı , öğretmeni , giyim hazır giyim , moda , öğretim , giyim moda tasarımı , hazır giyim moda , “giyim , yardımcı , ders , mesleğin , yapar , çalışma
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ olabilir,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ maaşı,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Giyotin Makas İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • giyim ogretmeni nerelerde calisabilir (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir