Büyükşehir Belediye Başkanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur-2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Büyükşehir Belediye Başkanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Büyükşehir Belediye Başkanı

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
: KANUN YAPICILAR
:
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Büyükşehir belediyesi teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare eden kişidir.

:

Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
Beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, d) Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak
Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans kıstaslarını belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak,
Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak,
Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak
Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak,
Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, k) Karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak
Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek
Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek
Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak
Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek, p) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir,
Büyükşehir Belediye Başkanı mesleğinin zorlukları,
Büyükşehir Belediye Başkanı nerelerde çalışabilir,
Büyükşehir Belediye Başkanı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Büyükşehir Belediye Başkanı nedir,
Büyükşehir Belediye Başkanı ne iş yapar,
Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl olunur,
Büyükşehir Belediye Başkanı maaşı,
Büyükşehir Belediye Başkanı çalışma koşulları,
Büyükşehir Belediye Başkanı meslek tanımı,
Büyükşehir Belediye Başkanı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Büyükşehir Belediye Başkanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Büz İmal İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Incoming search terms:

  • BELEDİYE BAŞKANI NI NE İŞ YAPAR (1)
  • büyükşehir belediyesi nedir (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir