TURİZM İŞLETMECİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TURİZM İŞLETMECİSİ
 
Turizm alanında (konaklama,  seyahat acenteleri vb) mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, insan kaynakları, muhasebe ve  pazarlama konularında çalışan kişidir.
 
Turizm işletmecisi unvanı ile otel yöneticisi olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi geçirecekleri bir oda sağlamaktan değil, aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri için gereken koşulları hazırlamaktan da sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın ötesinde, giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin (nişan, düğün, kongre, konferans, seminer vb.) yapıldığı yerler haline gelmektedir. Otel yöneticisi çeşitli beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur. Otel, motel, lokanta vb. turizm tesislerinin yöneticisi, otelin çeşitli hizmet birimlerinde (resepsiyon, restoran, santral, oda servisi, alım–satım vb.) sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler, müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan sorunları çözmek, müşterilerin şikayetlerini dinleyip, giderici önlemler almak otel yöneticisinin başlıca görevlerindendir
 
Turizm işletmecisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneğe, sayısal düşünme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, başkalarını ikna edebilen, güler yüzlü, temizliğe özenen, dikkatli, sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek ve yaratıcılık, meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.
 
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve  yüksekokulların  “Turizm İşletmeciliği”ve “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik” programlarında  verilmektedir. Bu   bölümler Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Eşit Ağırlık(EA) puanı ile öğrenci almaktadır. Eğitim süresi turizm işletmeciliği  ve otelcilik yüksekokullarında 4 yıldır. Turizm işletmeciliği öğretim programı yönetsel liderliği öne alan, kuramsal ve teknik bilgiyi, liderlik becerilerini de geliştirmeyi amaçlayan bir biçimde tasarlanmıştır.
 
 Mesleğin eğitimi süresince; Türk Dili ve Yazım Kuralları, İşletme Yönetimine Giriş, Mikro Ekonomi, İşletme Matematiği, Finansal Muhasebe,  İstatistiğe Giriş,  Makro Ekonomi Bilgi Sistemlerine Giriş, Turizme Giriş, Hukuka Giriş, Turizm İşletmeciliği, Okuma ve Konuşma (İngilizce), Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ön Büro Yönetimi,  Maliyet Muhasebesi,  Konaklama İşletmeleri  Yönetimi,  İşletme Hukuku, Uygarlık Tarihi,  Kaliteli Yaşama Sanatı,  Yönetim Muhasebesi,  İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Finansı,  Pazarlamaya Giriş, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Türkiye Turizm Coğrafyası,  İçki ve Gıda Teknolojisi, Rekreasyon, Yiyecek Üretim Yönetimi, Turizm İşletmesi, Fiziksel Planlama, Turizm Pazarlaması,  Tur Planlaması ve Yönetimi,  Kat Hizmetleri Yönetimi, Seyahat Acentesi Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Liderlik, Yiyecek-İçecek Servis Yönetimi,  Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Örgüt Sosyolojisi, Araştırma Teknikleri, Sunum ve Raporlama, Turizm Yatırım Projeleri Analizi, Satın alma ve Envanter Yönetimi, Banket Hizmetleri Yönetimi, Turizm Politikası ve Planlaması, Turizm Hukuku, Turizmde Çağdaş Yönelimler, İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri, Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri, Kongre ve Toplantı Yönetimi, Sanat Tarihi, Satış Yönetimi, İşletmelerde Vergi Yönetimi gibi dersler okutulur.
 
Turizm endüstrisinde kaynakların sınırsız olması ve artan faaliyet hacmi nedenleriyle, hem bilimsel, hem teknolojik, hem de pratik bilgi sahibi turizm işletmeciliği bölümü mezunları, sektör içinde çok geniş istihdam olanaklarına sahiptirler.
 
Mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve restoran ya da yiyecek içecek servisi yapılan işletmelerde üst yönetim, üretim planlama, proje yönetimi, finansman ve pazarlama gibi alanlarda görev yapabilmektedirler.
Turizm işletmecileri otel, motel gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Turizm Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler. Bu meslek mensupları iç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. 
 
İyi öğrenim görmüş turizm işletmecilerine duyulan gereksinim sanıldığı gibi otelcilikle sınırlı değildir. Hızla sayıları artan golf, tenis, sağlıklı yaşam ve boş zamanları değerlendirme kulüpleri; hastaneler; yurtlar ve yiyecek hizmeti veren büyük kuruluşlar; havayolları; huzur evleri, her düzeyde ticari kuruluşlar; turizm finansmanıyla uğraşan kuruluşlar turizm işletmecilerinin arandığı alanlar olarak belirginleşmektedir.

Incoming search terms:

  • otellerde banket nedir (76)
  • banket nedir otel (63)
  • banket nedir turizm (28)
  • otel banket nedir (25)
  • otelde banket nedir (22)
  • otelde banket ne demek (20)
  • otelcilikte banket nedir (18)
  • turizmde banket nedir (15)
  • banket servisi nedir (14)
  • otelcilikte banket ne demek (3)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir