Turizm Meslekleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Dünyada turizm hareketleri hızla gelişme gösterirken, Türkiye’de de ekonomik politikalar çerçevesinde çok hızlı büyüme göstermiştir. Milli gelir içinde turizmin payının yükselişi, hizmet sektöründe öncelikli istihdam alanı haline dönüşmesi, ödemeler dengesine olumlu katkısı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi sektörün önemini göstermektedir.

Bu çalışmamızda; meslek seçme aşamasında olan gençlere ülkemizde son yıllarda istihdam yaratan turizm sektöründeki eğitim-öğretim alanındaki meslekleri tanıtmayı ve sağlıklı karar vermelerine yardımcı olmayı amaçladık.

Bu dokümanın gençlerimize yararlı bir kılavuz olacağını ümit ediyor, çalışmada katkısı olan tüm ilgililere teşekkür ediyorum.

Turizm, son yıllarda dünyanın ve Türkiye’nin en gözde sektörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’de turizm sektörünün yapısal değişimi ve gelişiminin hızlanması 1980’li yıllarda başlamıştır. Turizm, ekonominin giderek önemli bir sektörü haline gelerek, yıldan yıla artan bir şekilde yarattığı gelir, istihdam ve yatırım olanakları ile doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, kısa zamanda etkisini turizm eğitimi alanında göstermiş; bu alandaki eğitim kurumlarının sayısı artmıştır. Ülkemizde, turizm mesleklerinin eğitimi, mesleki kurs, lise (mesleki teknik orta öğretim), ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilmektedir.

Bugünkü ve gelecekteki önemi sürekli artan turizm sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik, bu sektörün hizmet sektörü oluşudur. Ekonominin hiçbir sektörü, turizm sektöründe olduğu kadar insanlarla ya da bireylerle doğrudan doğruya ilgili değildir. Bir taraftan turizm talebini oluşturan bireysel faaliyetler ve bireylerin doğrudan hareketleri, diğer taraftan turizm arzına anlam kazandıran ve talebe yanıt verebilecek duruma getiren en önemli unsur yine bireylerdir.

Turizmin emek-yoğun bir sektör niteliği taşıması ve insan unsuruna son derece bağımlı bir görüntü çizmesi, bu sektörün istihdam yaratmada etkin bir rol oynayabileceği düşüncesini doğurmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede turizm sektörünün gelişmesi, söz konusu ülke insanlarının bu sektörde istihdam edilebilmelerine imkan verebilecektir.

 

Incoming search terms:

  • turizm meslekleri (248)
  • turizm alanındaki meslekler (54)
  • turizm ile ilgili meslekler (43)
  • turizm sektöründeki meslekler (21)
  • turizmle ilgili meslekler (20)
  • turizm meslekleri nelerdir (14)
  • turizm sektörü meslekleri (5)
  • turizm mesleği (4)
  • turizim hangi meslekler (3)
  • otel meslekleri (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>