VETERİNER HEKİM

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

VETERİNER HEKİM
Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Veteriner kelimesinin kökeni Latinceye dayanmaktadır. Latincede veteriner kelimesi “hayvan” anlamına gelmektedir. Ülkemizde veterinerlik mesleği 1842 yılına dek uzanmaktadır. Anadolu’da kurulan Baytar’ı Mektebi Aliye ilk veterinerlik fakültesidir. 1980’li yıllara kadar büyükbaş hayvanlara yönelik veteriner hekimliği revaçtaydı. 1985’ten sonra ülke ekonomisinin dışa açılması, televizyonun yaygınlaşması ve hayvanlara yönelik program sayısındaki artış nedeniyle evcil hayvan sevgisi körüklenmiş ve hayvan kliniklerinin sayısında artış meydana gelmiştir. Veteriner Hekimler Birliğinden alınan bilgiye göre 2005 yılı sonu itibariyle ülkemizde yaklaşık 19000 veteriner hekim bulunmaktadır.

Veteriner hekim hayvanı muayene eder, gerekirse röntgen filmi çeker, inceler, hastalık, sakatlık ve yaraları teşhis eder, gerekli tedavi ve ameliyatları yapar. Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar. Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmayı yapar, gerekli tedbirleri alır, aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırma yapar.

Veteriner hekim olmak isteyen kimsenin normalin üzerinde bir genel yeteneğe sahip, inceleme ve araştırmaya meraklı olması, iyi gözlem yapabilmesi, fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimyaya ilgi duyması, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanması, çabuk ve doğru karar verebilmesi, sabırlı, dikkatli, düzenli ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Veteriner hekimler özel ve resmi hastanelerde, kliniklerde ve muayenehanelerde görev yaparlar. Bunun dışında aşı, gıda ve ilaç sektöründe, ayrıca halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Büroda çalıştıkları gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilirler. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup havada rahatsız edici koku olabilir. Ayrıca tepme, ısırma ve tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Çalışma saatleri düzensizdir. Çalışırken önlük giyerler, eldiven ve maske kullanırlar.

Ülkemizde veteriner hekimler de son yıllarda tıp doktorları gibi iç hastalıkları, dahiliye, anatomi, biyokimya, patoloji, cerrahi vb. uzmanlık alanlarına ayrılmaya başlamışlardır. Meslek eğitimini tamamlayan veteriner hekimler işe ilk başladıklarında asgari ücretin iki katından az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Bu ücrette hizmet süresi, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum ve kuruluşların yapısı ve büyüklüğüne göre artış olabilmektedir. Kendilerine ait işyeri bulunanların kazanç durumu değişkendir.

Veteriner hekim olabilmek için veterinerlik fakültesini bitirmek gerekir. Eğitim süresi 5 yıldır.
 

Incoming search terms:

  • veteriner hekim maaşları (407)
  • veterinerlik maaşları (233)
  • veteriner hekim maaşı (34)
  • uzman veteriner hekim nasıl olunur (29)
  • veteriner maaşı (26)
  • uzman veteriner hekim maaşı (19)
  • veteriner hekim maaşı ne kadar (10)
  • veteriner hekim maaşları ne kadar (10)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir