PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)
İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan ve tıbbı girişimlerde bulunarak hastayı iyileştirmeye çalışan kişidir. Pratisyen hekim, genel olarak, sağlık hizmetinin ilk basamağıdır. Genel tıp bilgisi ile hastayı ilk görmesi gereken kişidir. Pratisyen hekimler, ortamın özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekim birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yapar. Hastayı muayene bölümüne alır, hastanın şikayetlerini sorar, stetoskopla hastanın sırtını ve göğsünü dinler, tansiyon ölçme aletini hastanın koluna bağlar, tansiyonunu ölçer; hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesini yaptırır, incelemelerin sonucuna göre hastalığın kaynağını belirler; hastanın yeniden sağlığına kavuşması için tavsiyelerde bulunur, ilaç reçetesi yazar, gerektiğinde başka sağlık merkezlerine sevk eder, iş kazası, trafik kazası sonucunda ölüm ve yaralanma gibi durumları hastanede görevli polise bildirir. Gerektiğinde minör cerrahi girişimlerde bulunur, gerekli raporları düzenler; aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulanacağını öğretir. Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri verir.

Pratisyen hekimin, üstün bir akademik yeteneğe ve belleğe sahip, kimya ve biyoloji konularına ilgili, el ve parmak becerisi, göz ve el koordinasyonu gelişmiş, renk algısı kuvvetli, sabırlı, dikkatli ve soğukkanlı olması, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğunu üstlenebilmesi gerekir. Bu kişiler ayrıca stres altında çalışabilmeli, çabuk ve doğru karar verebilme gücüne sahip olmalıdırlar.

Pratisyen hekimler, özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler. Hekimlik, dünyadaki sanat ve becerilerin en yücesi, hatta en kutsalı ve bununla birlikte en zorudur.

Tıp hekimi olmak isteyen bir kimsenin, ÖSS’de bir tıp fakültesine girmeye yetecek kadar sayısal puan alması gerekir.Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitim süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir