HEMŞİRE

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

HEMŞİRE
Hemşire, hastalıkları önlemek, hastalıktan kaynaklanan acıyı ve sıkıntıyı hafifletmek ve hasta insanı sağlığına kavuşturmak için hekimle işbirliği halinde çalışan bir sağlık elemanıdır. Hemşirelik dünyanın en geniş sağlık örgütü ağını oluşturmaktadır.

İnsanlar yüzyıllardan beri hasta ve sakatların acılarını dindirme çabasıyla onlara yardımcı olmaya çalışmışlardır. Kırık ve çıkıkların sarılması, yaraların dağlanması ve pansuman gibi yöntemler eski uygarlıklarda da biliniyordu. Ne var ki, hemşireliğin bir meslek olarak tanınması oldukça yenidir. Ortaçağ boyunca çeşitli Hıristiyan dini örgütleri hastanın bakımını üstlenerek Avrupa’nın bir çok yerinde hastaneler açmışlardı. Buralarda, eğitim görmemiş olmalarına karşın hastalara baka baka deneyim kazanan kadınlar çalışırlardı.

19. yüzyılda bazı hastalıkların mikroplar aracılığı ile bulaştığının keşfedilmesi ve kitlesel ölümlere neden olan bulaşıcı hastalıkları önleyici aşı ve ilaçların bulunması hemşireliğin kurumlaşmasını sağladı.

Çağdaş hemşireciliğin kurucusu Florence Nightingale’dir. İyi bir eğitim görmüş aydın bir kadın olan Florence Nightingale aynı zamanda güçlü bir kişiliğe sahipti. 1854’te bir grup kadınla birlikte Kırım Savaşında yaralanan İngiliz ve Türk askerlerine bakmak için Üsküdar’daki Selimiye Kışlasına geldi. İki yıl burada çalıştıktan sonra Londra’da 1860 yılında ilk hemşirelik okulunu kuran Nightingale, çağdaş hemşireliğin gelişmesi için çalıştı. O, hemşirelerle doktorlar arasında hasta yararına bir işbölümü olması gerektiğini savunuyordu. Nightingale’e göre hemşireler hastalara bakmanın yanı sıra insanları sağlıklarını koruma yolunda bilgilendirebilmeliydi.

Türkiye’de hemşireliğe ilişkin ilk girişimler Balkan Savaşı sırasında başlamıştır. İlk hemşirelik okulunu 1920’de Amerikalılar kurmuştur. Özellikle 1946’dan sonra hemşirelik okulları yaygınlaştırılmıştır.
Hemşirelikte en büyük atılım 2. Dünya savaşını izleyen yıllarda gerçekleşmiştir. Tıptaki yeni buluşların sağlık hizmetlerinde kullanılabilmesi için hemşireliğin de doktorluk gibi uzmanlık alanlarına ayrışması zorunluluğu doğmuştur. Çocuk hastalıkları ve bakımı, doğum, ameliyat, ortopedi, göz, psikiyatri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile halk sağlığı bunların başlıcalarıdır. Günümüzde bir çok ülkede hemşirelerin üçte ikisi hastane hemşiresi olarak çalışır. Bu görev doğrudan doğruya hasta bakımıyla ilgilidir.
Yeni toplumsal talepleri karşılamak amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri alanında da görev alan hemşireler ayrıca aile planlaması, ana-çocuk sağlığı ile ilgili hizmetlerden, ayakta tedavi gören ya da bakımı evde izlenen hastalardan da sorumludurlar.


Kuramsal eğitimin yanı sıra öğrenciler hastaneler ve görev alanlarına giren kuruluşlarda uygulamalı çalışma yaparlar.
Hemşire, insanları hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirir, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygular, hasta bakımını planlar ve izler. Bunun için hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar, hasta bakımını yaparken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını gidermesi için gereken yardımı sağlar. Acil durumlarda ilk tedaviyi yapar, hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder, düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandaj yapar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer, ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur. Hastanın genel durumu hakkında yazılı rapor tutar, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır.

Hemşire olmak isteyenlerin, normalin üstünde genel yeteneğe sahip, biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusuna sahip, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Hemşire olabilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

Incoming search terms:

  • hemşire nedir ne iş yapar (209)
  • hemşire ne yapar (149)
  • hemşirelik nedir (135)
  • hemşireler ne yapar (131)
  • hemşirelik nedir ne iş yapar (93)
  • hemşire (68)
  • hemşire nedir (48)
  • Hemşire neler yapar (37)
  • hemşireler neler yapar (30)
  • hemire (22)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir