ECZACI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
ECZACI

 

 • Doktor tarafından düzenlenen reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gereken ilaçları hazırlayan, laboratuarda ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

  Eczacılığın tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Etli bir yaprağı sıkıp özsuyunu yarasına süren ilk insanla eczacılığın başladığı söylenebilir. Yunan mitolojisinde, hekimlik tanrısının kızı, babası için ilaç hazırlayan bir eczacıdır. Şifalı bitkilerin ve minerallerin tedavi amacıyla kullanılmasına ilişkin ilk kayıtlara eski Çin, Hint ve Akdeniz uygarlıklarında rastlanmıştır. Mısırdaki hekim rahipler, hasta bakmaya gidenler ve tapınaklarda ilaç hazırlayanlar olmak üzere iki gruba ayrılırdı. Eski Yunanda da hekimlerle eczacıların görevleri birbirinden ayrılmıştı. Romalılar döneminde de süren bu ayrım, Ortaçağ Avrupasında kaybolmaya yüz tuttu ve hekimler kullanacakları ilaçları kendileri hazırlamaya başladılar. Daha sonraki dönemde, Magriplilerin etkisiyle Avrupa’da hekimlerle eczacılar arasındaki görev ayrımı yeniden belirginleşti ve hekimlerin ilaç hazırlaması yasalarla yasaklandı. Eczacılık uygulamasında ilk önemli adımlar 16. ve 17. yüzyılda atıldı. İlaç yapımında kullanılacak kimyasal maddelerin listesiyle ilaç yapımına ilişkin kurallar derlendi. Daha sonra 1617’de Londra’da kurulan eczacılar derneği, eczacılığın ayrı bir meslek dalı olarak doğuşunu müjdeliyordu. 19. yüzyılda, çok daha etkili bileşiklerin bulunması ve tıbbın gereksinimini karşılayabilecek çapta ilaç üretimine geçilmesiyle çağdaş eczacılık sanayi doğmuştur. Sanayi laboratuarlarındaki yoğun araştırmaların ürünü olan ve eski çağlardaki şifalı bitkilerin yerini alan bu etkili bileşiklere her gün bir yenisini ekleyen eczacılık sanayinin gelişmesi, tıbbın gelişmesine de bir ivme kazandırmıştır.

  Eczacılık eğitimi de tıp eğitimine paralel bir gelişme göstermiş, tıp eğitiminin usta-çırak sisteminden düzenli bir akademik eğitime geçmesiyle, eczacılık eğitiminin bilimsel temelleri de atılmıştır.

  Özellikle son elli yıl içinde ilaç sanayinin hızla gelişmesi sonucu çok sayıda ilaç kullanıma sunulmuştur. Eczacının klasik görevlerine ek olarak yeni fonksiyonlar da ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün “Avrupa’da Eczacının Rolü ve İşlevi” adlı yazısında bu fonksiyonlar dört ana başlık altında toplanmıştır:

  1. İlaçların temin edilmesi, depolanması ve dağıtılması,
  2. İlaçların hazırlanması, üretimi, kalite kontrolü ve hastaya sunulması,
  3. İlaçların rasyonel kullanılması,
  4. İlaç epidemiyolojisi (ilaç kullanma salgını ve ilaçların istenmeyen etkilerinin saptanması).


  Bu fonksiyonların ilk ikisi Türkiye’de sağlık hizmetlerinde uygulanmaktadır ve hastaya yönelik sağlık hizmetidir. Son ikisi de topluma yönelik olarak hizmet alanı açmıştır.

  Eczacı, reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar. İlaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir, kendisinin hazırlaması gereken ilaçları formülüne uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler. İlaçları laboratuarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder. Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır. Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar. Veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılması konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunur. İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır. İlaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir. İlaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar (eczane, ecza deposu vb.) ilaçlarla, özellikle zehirli maddeleri ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları (giriş belgesi, fatura, reçete vb.) tutar. Eczacı, Sağlık Bakanlığından onaylanmış sertifikası varsa tansiyon ölçer ve iğne yapar.

  Eczacı olmak isteyenlerin, normalin üzerinde genel yeteneğe sahip, kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, tertipli ve düzenli olmaları, ilaç ve kimyasal maddelere karşı alerjilerinin olmaması gerekir.

  Eczacılar genellikle eczanelerde, hastanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, ilaç fabrikalarında ve ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları yerleşim yerinde, hazırlanan plan dahilinde nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet günlerinde eczacıların görev başında olmaları gerekir.
  Eczacılık mesleğinin eğitimi üniversitelerin eczacılık fakültelerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Incoming search terms:

 • eczane çırak maaşı (21)
 • eczacı çırağı nasıl olunur (11)
 • Eczacı görevi (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>