BİYOLOG

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

BİYOLOG
Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. Biyologların görevi araştırıcı ve uygulamacı olmalarına göre değişir. Araştırıcı biyolog canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir, çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler, canlıların en iyi yaşayabileceği ortamları belirler. Uygulama alanında çalışan biyolog radyoaktif, kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini, suların ve toprağın kirlilik düzeylerini araştırır, tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler, bakterilerin, parazitlerin, virüslerin üremesini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu ve olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar. İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar, yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre değerlendirmesi alanlarında araştırmacı, bilirkişi ve danışman olarak gözlem, araştırma ve teşhis yaparak rapor düzenler.

Biyolog olmak isteyenlerin akademik yeteneği yüksek, fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen, sabırlı ve dikkatli olmaları gerekir.
Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada görev yapmaları, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda çalışmaları, inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Çalışma süresi düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir.

Biyologlar kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, ilgili bakanlıklara bağlı kuruluşlarda ve özel sektörde çalışabilirler.
Biyolog olabilmek için üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak gerekir. Eğitim süresi 4 yıldır.

Incoming search terms:

  • biyolog maaşları (410)
  • biyolog nasıl olunur (219)
  • biyolog maaşları 2012 (84)
  • biyolog maaşı (59)
  • nasıl biyolog olunur (37)
  • 2012 biyolog maaşları (27)
  • biyolog maaşı ne kadar (18)
  • biyolog maaşı ne kadar 2012 (14)
  • 2012 biyolog maaşı (13)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir