ZİRAAT MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ZİRAAT MÜHENDİSİ
 
Ziraat mühendisleri tarım, çevre, işgücü, sermaye, bitki ve hayvan unsurlarını bütün olarak değerlendiren ve ekonomiye bu şekilde katkı sağlayan kimselerdir. Ziraat alanları; bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım teknolojisi olarak ayrılmaktadır.Bitkisel üretim alanında eğitim gören ziraat mühendisi, yüksek kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerini bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirir. Bulundukları yörenin toprak analizini yapar, çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler. Tohumların ekilmesi, fidelerin / fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler. Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar.

Hayvansal üretim alanında eğitim gören ziraat mühendisi ise ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışır. Ürünlerinden yararlanılan inek, keçi, koyun, tavuk gibi hayvanların verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar. Hayvan ırkını iyileştirmek üzere damızlık hayvan yetiştirme çalışmaları yapar, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar.

Tarım teknolojisi alanında eğitim gören ziraat mühendisi, tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında çalışır. Ekim yapılacak tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar. Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler. Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

İyi bir ziraat mühendisi olabilmek için, araştırmacı ve gözlemci bir kişilik yapısına sahip olmak, ikna kabiliyeti yüksek olmak, açık havada ve zor çalışma koşullarında çalışmaktan hoşlanmak ve buna uygun bir beden yapısında olmak, doğayı sevmek gerekmektedir.

Ziraat mühendisleri çok büyük oranda kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Meslek üyelerinin büyük bir bölümü kendi alanı dışında çalışmakta yahut iş bulamamaktadır. Bunun sebebi, kamu sektörünün ziraat mühendisine doymuş olması, özel sektörün de talebe dönük tarımsal üretime geçişi henüz sağlayamamış olmasıdır. Oysa, artan nüfusun ihtiyaçlarına paralel olarak ziraat mühendislerinin yol göstericiliğine büyük ihtiyaç vardır. Mesleğin gereksinimi ise mesleği hakkıyla ve severek uygulayacak kişilerdir. Bu doğrultuda, eğer kişinin üniversiteye girişte başlıca amaçlarından biri de meslek edinmekse, kişinin bu mesleği icra ederken maddi ve manevi doyum içinde olması olağandır. O halde doğayı ve üretmeyi sevenler için ziraat mühendisliği, beklentilerini karşılayabilecek meslek olacaktır.

Ziraat mühendisi olabilmek için, üniversitelerin ziraat fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

Incoming search terms:

  • ziraat mühendisi nasıl olunur (395)
  • memurlar net ziraat mhendisleri platformu (175)
  • ziraat mühendisi ne iş yapar (158)
  • ziraat mühendisliği nasıl olunur (101)
  • ziraat mühendisleri platformu (88)
  • ziraat mühendisi nedir (78)
  • ziraat mühendisi maaşları (63)
  • nasıl ziraat muhendısı olunur (62)
  • ziraat mühendisliği nedir (56)
  • ziraat mühendisi maaşları 2013 (55)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir