JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
 
Jeoloji mühendisi, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişimi, yerkabuğu yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyerek maden yataklarını araştıran, yer altı servetlerinin değerlendirilmesi için somut veriler elde etmeye çalışan kişidir. Jeoloji mühendisleri, jeoloji bilgisini yer altı enerji kaynaklarından yararlanılması çalışmalarında kullanırlar. Jeoloji mühendisi, doğal servetlerin (maden yatakları, yer altı suları, petrol kaynakları vb.) incelenmesi çalışmalarını yürütür. Topografik haritalarla arazi üzerinde cevher parçalarını arar, jeolojik haritaları çizer ve bu konuda hazırlanmış haritaları okur, fosiller hakkında kimyasal analizler yapar. Jeotermik enerjinin araştırılmasında, bulunmasında etütler geliştirir. Yerkürede meydana gelen doğa olaylarını (yağmur, sel, deprem vb.) inceler. İmar çalışmalarında (köprü, baraj, yol vb.) zemin etütleri yapar.İyi bir jeoloji mühendisi olabilmek için fen bilimlerindeki kavramlar arasında ilişki kurabilme ve düşünebilme gücüne sahip olmak, çizim yeteneğine sahip olmak araştırma yapmaktan ve arazide çalışmaktan hoşlanmak gerekir.

Jeoloji mühendisleri, Devlet Su İşleri (DSİ), Afet İşleri, Köy Hizmetleri, Karayolları, İller Bankası, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), belediyeler, Çevre Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), MTA Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle maden arama ve değerlendirme ile jeoteknik hizmetler sunan şirketlerde iş bulabilmektedirler. Çalışma ortamı arazi, büro, laboratuar, yerin altı ve şantiye gibi ortamlardır.

Jeoloji mühendisi olabilmek için, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik – mimarlık fakülteleri, fen fakülteleri veya maden fakültelerinin “Jeoloji Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Incoming search terms:

  • jeoloji mühendisi maaşları (124)
  • jeolog nasıl olunur (40)
  • mta jeoloji mühendisi maaşları (22)
  • mta mühendis maaşları 2012 (18)
  • tpao jeoloji mühendisi maaşları (15)
  • tpao mühendis maaşları (15)
  • mta mühendis maaşları (12)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>