JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ
 
Jeodezi ve fotogrametri mühendisi, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin tüm projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren kişidir. Hizmetleri, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uyarlanmasında, belediye teknik hizmetlerinin ( yol, su, kanalizasyon vb.) proje ve yapımında jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yoğun bir işlevi vardır.Harita denince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye haritası, dünya haritası ya da yolculuğa çıkarken yanımıza aldığımız karayolları haritası akla gelmektedir. Oysa jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin ya da bir başka deyişle harita mühendisliğinin ilgi alanlarının ağırlığını proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktadır.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, uzaktan algılama, fotogrametri, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri, etüt ve işletme haritaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı, sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), plankoteler vb. konularında hizmet üreten mühendislik dalıdır.

Haritalar; arazi üzerinde yapılan ölçümlerin bilgisayar ortamında milimetrik olarak hesaplanması ve belli ölçeklerde çizilmesiyle elde edilir. Haritalar, fotogrametri yöntemi ile de üretilmektedirler. Bu yöntemde özel kameralarla uçakta arazinin hava fotoğrafları çekilir. Daha sonra bunlar çeşitli yöntemlerle haritaya dönüştürülür. Haritaların elde edilmesiyle ilgili son teknoloji de yapay uydularla yapılan ölçümlerle harita elde edilmesidir. Bu konuda teknoloji hızla ilerlemektedir.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olabilmek için, Matematik, Geometri, Fizik ve Bilgisayar derslerine ilgi duymak, doğada çalışmaktan hoşlanmak gerekmektedir. Kalkınmakta olan ülkemizde yatırımlara ve imar çalışmalarına bağlı olarak, jeodezi ve fotogrametri mühendislerine duyulan gereksinim de artmaktadır.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri belediyelerde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik – mimarlık fakülteleri veya inşaat fakültelerinin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Incoming search terms:

  • jeodezi ve fotogrametri mühendisliği maaşları (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir