ÜRETİM MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ÜRETİM MÜHENDİSİ

 

  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.Üretim Mühendisi üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar, üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler, üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder, üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir, üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar,günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar, üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metotları kullanır.Üretim mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, planlama ve doğru karar alabilme yeteneği gelişmiş, sayısal düşünme yeteneğine sahip, bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip, temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili, insanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, ileri görüşlü, yeniliklere açık , gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı , zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

    Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler.Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye , estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecek de iş bulma olanakları daha da artacaktır. Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

    Mesleğin eğitimi mühendislik fakültelerinin Üretim Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir