ZABIT KATİBİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
ZABIT KATİBİ

 

Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kimsedir.
Zabıt katibi;• Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Usul kanunlarına göre haiz oldukları vazife ile birlikte yazı işleri müdürünün tayin ve verdikleri işleri görürler,
• Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutarlar,
• Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamaya dikkat ederler,
• Davalara ait müzekkerelerin vaktinde tekidini yaparlar,
• Gelen cevapları istenilen malumatı haiz olmadığı ve gönderilen vesikaların istenilen vesika bulunmadığını görürlerse veya gelen cevaplar ikinci bir tezkere yazılmasını gerektiriyorsa muhakemenin bu husus için tekrar ertelenmesine gerek kalmamak üzere yetkili makama haber vererek muhakeme gününden önce gerekli yazıları yazarlar,
• Dava dosyalarını teşkil eden bütün kağıtlar için tarih sırası ile dizi pusulası tanzim ederler,
• Ferdi fişleri zamanında doldururlar,
• Duruşma sırasında taraflarca ibraz edilen evrak için verilecek kanuni harç ve resimleri mübaşir vasıtasıyla aldırıp mukabilinde pul yapıştırmak üzere yazı işleri müdürüne ve mevcut olan yerlerde vezneye verirler ve işlemlerini günü gününe yaptırıp dosyalarına koyarlar,
• Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazıp ilgili makama verirler.

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar tercih edilmektedir.

Zabıt katibi olmak isteyenlerin sosyoloji ve hukuk alanına ilgili, Türkçeyi iyi kullanan, titiz, dikkatli çalışan, sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Mesleğin eğitimi, adalet meslek liselerinde verilmektedir. Eğitim süresi 3 yıldır. Adalet meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak ve “Zabıt Katipliği” bölümünü seçmek gerekmektedir. Bu bölümden mezun olanlar istedikleri takdirde, bitirdikleri alan, kol ve bölümlerinin devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Eğitim süresince; öğrenciler meslek dersleri ağırlıklı fakat kültür dersleri ile desteklenmiş olarak eğitim alırlar. Birinci sınıfta sadece iki hukuk dersi, daktilografi ve bilgisayar dersinin yanı sıra tamamen kültür derslerine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıklı program uygulanmaktadır. Birinci sınıflarda okutulan fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi gibi bazı dersler ikinci ve üçüncü sınıflarda okutulmaz.
Kültür dersleri; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Geometri, Yabancı Dil ve Beden Eğitimi’dir.
Meslek dersleri; Hukukun Esasları, Yargı Teşkilatı, İlamat ve İnfaz Hukuku, Yönetimde İnsan İlişkileri, Muhasebe ve Döner Sermaye,Tebligat Hukuku, Daktilografi, Ceza ve Ceza Hukuku, Özel Hukuk, Noterlik, Bilgisayar, Psikoloji ve Felsefe’dir.
Bölüm seçmeli dersleri; Güzel Konuşma ve Yazma, Türk Edebiyat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Ülkeler Coğrafyası, Genel Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Osmanlı Tarihi’dir.
Seçmeli dersler; Çevre ve İnsan, Trafik Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, İlk Yardım Bilgisi ve Turizm dersleridir.

Öğretim daha çok Türkçe ve Sosyal Bilgiler ağırlıklıdır.

Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla zabıt katipliği, mübaşir görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.

Incoming search terms:

  • mübaşir ne iş yapar (906)
  • zabıt katibi ne iş yapar (128)
  • zabıt katipliği ne iş yapar (46)
  • zabıt katibi nasıl olunur (44)
  • zabt katibi (39)
  • zabıt katipliği nedir ne iş yapar (30)
  • zabıt katibi tanımı (17)
  • zabıt katipleri ne iş yapar (16)
  • zabıt katibi alan kurumlar (15)
  • katibin el kitabı (12)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>