Maliye Meslek Elemanı nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Maliye Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Maliye Meslek Elemanı

: YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: MALİ İŞLER VE SATIŞ İŞLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Başka yerde sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
:
-Görevli olduğu kurumun yada işletmenin maliye işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

:

Maliye Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Kamuya ait gelirlerin toplanması, (vergi, resim, harç ve gecikme faizi vb.) giderlerinin ise bütçe uygulama talimatına uygun olarak yapılması için gerekli işlemleri yapmak,
Mali konu ile ilgili işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu sağlamak,
Vergi toplama döneminde tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerini yapmak
Vergi mükelleflerini ziyarette bulunmak, borçlarını ödemeyen mükelleflerle yazışmalar yapmak ve uyarmak
İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapmak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutmak,
Ödenecek vergileri hesaplayarak vergi dairelerine ödenmesini sağlamak,
Kurumun giderleri ile alacaklarını izleyip bunlarla ilgili tablo ve raporlar hazırlamak, i) Mali işlerle ilgili evrakların bastırılmasını temin emek,
Belirli dönemlerde istatistikler raporlar hazırlamak, yaptığı işlemlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve bunları üst birimlerine iletmek
Görev alanı ile ilgili yayımlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatla ilgili değişiklikleri takip etmek ve getirilen yenilikleri uygulamaya koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Maliye Meslek Elemanı olabilir,
Maliye Meslek Elemanı mesleğinin zorlukları,
Maliye Meslek Elemanı nerelerde çalışabilir,
Maliye Meslek Elemanı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Maliye Meslek Elemanı nedir,
Maliye Meslek Elemanı ne iş yapar,
Maliye Meslek Elemanı nasıl olunur,
Maliye Meslek Elemanı maaşı,
Maliye Meslek Elemanı çalışma koşulları,
Maliye Meslek Elemanı meslek tanımı,
Maliye Meslek Elemanı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Maliye Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Mali Polis nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

MALİYE MESLEK ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

MALİYE MESLEK ELEMANI nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MALİYE MESLEK ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
MALİYE MESLEK ELEMANI


 


Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür. 
 
 

 

 
–      Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,
–      İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,
–      İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,
–      İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,
–      Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar,
–      Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar,
–      Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder,
–      Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.
 

 


–      Bilgisiyar,
–      Daktilo,
–      Büro araç ve gereçleri,
–      Yazıcı. 

 


Maliye meslek elemanı  olmak isteyenlerin;
–     Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
–     Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi,
–     Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,
–     Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan
kişiler olmaları gerekmektedir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber  zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler.
 
Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur. 
 

 


 
Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.
 
Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.
 
MESLEK  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların maliye programında verilmektedir.                                    
  
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
–      Meslek liselerinin Maliye bölümünden mezun olanlar “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
–      Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli  “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.
 

 


 
–      Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
 
Eğitim süresince;
–      I.ve II. Yarıyılda;  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Ticari Matematik, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Mikro Ekonomi, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Makro Ekonomi, Temel Bilgisayar Teknolojisi,
–      III.ve IV.yarıyılda; Şirketler Muhasebesi,  Vergi Hukuku, Devlet Bütçesi, Yönetim Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Mahalli İdareler maliyesi, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetim, Envanter Bilanço, Ticari İşletme Hukuku, Maliye Politikası, İstatistik vb. dersler  verilmektedir.                                          
 

 


 
–      Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası  İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
–      Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.
–      Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden  yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.
 
Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine göre alınan ücret asgari ücretin 3-4 katı arasında  değişmektedir.
 

 


 
–     İlgili eğitim kurumları,
–     Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

      , meslek , maliye ,      , mali , kamu , lisans , ücret , vergi , muhasebe , oldukları , türkiye , bankacılık , sınavsız , kredi , yönetimi , uluslararası , eğitimi , elemanları , yapar
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları MALİYE MESLEK ELEMANI olabilir,
MALİYE MESLEK ELEMANI mesleğinin zorlukları,
MALİYE MESLEK ELEMANI nerelerde çalışabilir,
MALİYE MESLEK ELEMANI mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
MALİYE MESLEK ELEMANI nedir,
MALİYE MESLEK ELEMANI ne iş yapar,
MALİYE MESLEK ELEMANI nasıl olunur,
MALİYE MESLEK ELEMANI maaşı,
MALİYE MESLEK ELEMANI çalışma koşulları,
MALİYE MESLEK ELEMANI meslek tanımı,
MALİYE MESLEK ELEMANI görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

MALİYE MESLEK ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Maliye Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>