Rehberiniz-Liderin sosyal medya alet çantası

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Liderin sosyal medya alet çantası” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Liderin sosyal medya alet çantası

Liderlik için gereken 6 sosyal medya becerisi-2

Geçtiğimiz hafta, McKinsey Quarterly’nin Şubat 2013 sayısında, Roland Deiser ve General Electric’ten Sylvain Newton imzasıyla yayınlanan “Six social-media skills every leader needs” (Her liderin ihtiyacı olan altı sosyal medya becerisi) başlıklı makalede sözü edilen altı beceriyi başlıklar halinde vermiş ve “ayrıntılar haftaya” demiştik. Şimdi bu başlıkları ayrı ayrı ele alalım:

1- Üretici (Yapımcı) olarak liderlik; çekici içerik oluşturmak

Dijital kameralar ve YouTube gibi platformlar artık herkesin çok kısa sürede zengin bir medya ortamında içerik üretmesine olanak veriyor. Genelar Electric’in (GE) video merkezi, bugün binlerce videoya evsahipliği yapıyor. GE’nin hiç de azımsanmayacak sayıda üst düzey yöneticisi bugün artık birer içerik üreticisi haline gelmiş durumda. Videonun iletişimdeki önemi artarken, liderlerin yaratıcılık, hayal gücü, hikaye oluşturma gibi hasletleri ve bunun arkasından dijital multimedya üretimi ve video kurgulama gibi becerileri de ön plana çıkıyor. Örneğin GE’nin emlak alanında çalışan yöneticilerinden Mark Begor, önceleri zorlansa da artık departmanı için her hafta 5-10 dakikalık videolar üretiyor. Begor, kısa hikayeler yazdığı bu rutin çalışmanın düşüncelerini berraklaştırdığını, strateji ve iletişim konusunda farkındalığını artırdığını söylüyor.

2- Dağıtıcı olarak liderlik; dağıtım dinamiğini güçlendirmek

Geleneksel iş yönetiminde liderler, bilgiyi, kontrollerinde bulunan bir yatay zincir boyunca yayarlar ve ardından da uygulamaya geçerlerdi. Şimdi bu geleneksel dağıtım kanalları belki yok olmayacak, ama sosyal iletişim, dağıtımı merkeze alan ve şirket içi izleyicileri davet eden yeni bir yöntem yaratıyor. Bu yeni yöntemde katılımcılar dağıtılan bilgiyi yeniden yaratmak, yeniden yorumlamak, doğru bağlama oturtmak ve yeni bir anlam yaratmak için işin içine katılıyor. Yöneticilerin, dikey yayıncı medya ve yatay katılımcı medyayı iki ayrı model olarak birleştirebilmeleri bekleniyor. Zira mesajlarını sisteme girdikleri andan itibaren kontrolü kaybediyorlar. Burada artık mesajın nasıl yorumlanacağını, nasıl dağılacağını, nasıl viral hale geleceğini kestirebilmeleri gerekiyor.

3- Alıcı olarak liderlik; iletişim selini yönetmek

Sosyal medyanın bir bilgi okyanusu yarattığına hiç kuşku yok. Arkası kesilmeyen elektronik postalar, Facebook güncellemeleri, tweetler, RSS’ler ve diğerleri… Yöneticiler bu bilgi akışını izlemek ve cevaplamak için zaman bulmakta epey zorlanıyorlar. Öncelikle her yöneticinin önemli ve gerekli bilgiyi, önemsizden ayırt edecek filtreleme araçlarını kullanmakta yetkin hale gelmesi gerekiyor. Ancak günümüzün çalkantılı ortamında filtreleme becerisinden daha fazlası da gerekiyor. Geleneksel kurumsal iletişim pasif bir ortam sunuyordu ve gelen mesajların önem ve güvenilirlik derecesine kendi kendinize karar verebilirdiniz. Oysa sosyal medya ortamında bilgi birkaç dakika içinde yayılıyor ve yorumlanıyor. Yöneticiler de neyi cevaplayıp cevaplamayacaklarına, hangi yorumların kendileri veya bloglarıyla ilgili olduğuna, neyi paylaşmaları gerektiğine çok kısa süre içinde karar vermek zorunda. GE’nin Yazılım Merkezi Başkanı Bill Ruh, yöneticilerin insanların hangi kanallardan bilgi tükettikleriyle ilgili bir empati geliştirmek zorunda olduğunu söylüyor.

4- Danışman ve organizatör olarak liderlik; stratejik sosyal medya kullanımını yönetmek

Pek çok şirkette sosyal medya okuryazarlığı emekleme döneminde. Bu konudaki heyecan ve potansiyel, rehberlik ve koordinasyon olmadan geri tepebilir ve şirkete ciddi zararlar da verebilir. Bu alanda verimli ve doğru şekilde ürün alabilmek, liderlerin çevrelerindeki paydaşların sosyal medya okuryazarlığını artırmak için aktif rol oynamaları gerekiyor. Akıllı liderler, bunu gerçekleştirebilmek için organizasyonlarında dijital yerlilerden yararlanacakları “tersine mentorlük” (gençlerin yaşlılara mentorlük yapması) programları uygulayabilirler. Müşterilerin ihtiyaçlarının çözümü ve hizmet kalitesini yükselme amacına yönelik sosyal medya kullanımını geliştirmek için liderler artık sosyal medya alanında stratejik bir organizatör olarak çalışmak durumunda. Bu çalışma, sosyal iletişimin gerektirdiği topluluk mentorleri, sosyal girişimciler, içerik küratörleri gibi bir dizi yeni rolün de tanımlanmasını gerektiriyor.

5- Mimar olarak liderlik; kolaylaştırıcı bir organizasyon altyapısı oluşturma

Yeni sosyal iletişim yöntemleri, liderlerin birbiriyle potansiyel olarak çelişen hedefler arasında gezinmesine neden olur. Serbest bilgi akışının olduğu, ancak sorumsuz kullanım risklerini azaltacak kontrollerin de var olduğu bir organizasyon altyapısı kurmak gerçekten zor olabilir. Çoğu şirket, resmi olarak tanımlanmış hesap verebilir dikey bir organizasyon yapısına sahiptir. Ama organizasyon şemalarının altında, örtülü, ama her zaman önemli ve şimdi sosyal medyayla daha da güçlenmiş olan, daha az yönetilebilir bir “informal organizasyon” bulunur. Liderin görevi işte bu dikey ve yatay yapıları, karşılıklı olarak yıkıcı olmayan şekilde evlendirmek, bunlardan bir sinerji yaratmaktır.

6- Analist olarak liderlik; virajdan sonrasını görmek

Şirketler Web 2.0 devriminin sonuçlarını daha yeni sindirmeye başlamışken, bir sonraki paradigma değişimi kapıyı çalmaya başladı bile. Yeni nesil bağlantı veya “eşyaların interneti” aralarında bağlantı olan ve internete bağlı yeni nesil otomobiller ve her tür cihazı anlatıyor. 2020’ye gelindiğinde 50 milyardan fazla cihaz bu şekilde internete bağlı ve birbiriyle haberleşir durumda olacak. Bu dönüşüm, liderlerin yönetmesi gereken yeni fırsatlar ve iş modelleri anlamına geliyor. Bu değişimi görebilmek için liderlerin sürekli öğrenme becerilerini geliştirmesi zorunlu. Bunun için silikon vadisinde yeni teknolojilerle ilgili programlar düzenleniyor. Bunlar değişimin henüz başlangıç günleri. Pek çok şirket, sosyal medyayı hala bir tehlike olarak algılıyor. Liderlik eğitimi ve performans değerlendirmeleri içinde sosyal medya okuryazarlık yetkinlikleri hala yer almıyor. Oysa sosyal teknolojilerin stratejik kullanımı, ağ toplumunda yeni bağlantıların, fikirlerin, iş modellerinin ve pek çok fırsatın yakalanması anlamına geliyor.

Yazan: Güventürk Görgülü

Kaynak: http://www.dunya.com

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir