Rehberiniz-Lider olmak isteyenlere tavsiyeler !!!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Lider olmak isteyenlere tavsiyeler !!!” adlı yazımızın kiÅŸisel geliÅŸiminize katkı saÄŸlamasını umuyoruz
Lider olmak isteyenlere tavsiyeler !!!

Koç Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mustafa Koç, Türkiye’nin, dünyada eÅŸine az rastlanır bir deÄŸere, Türkiye’nin ve dünyanın tarihini deÄŸiÅŸtiren, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olduÄŸunu belirterek, “BulunduÄŸumuz coÄŸrafyada pusulamızı medeniyetler ve aydınlığa çevirmiÅŸ olmamızı tamamıyla ona borçluyuz” dedi.

Eduplus ve Taktx tarafından geleneksel olarak düzenlenen, 5. Liderlik Zirvesinde “Eduplus Liderlik Onur Ödülü”ne bu yıl layık görülen Koç TopluluÄŸu Kurucusu Vehbi Koç’un ödülünü, Mustafa Koç aldı. Koç, ödülü almasının ardından, “Küresel Pazarlar ve Dünya Åžirketi Olmanın Kuralları” özel oturumunda yaptığı konuÅŸmada, bugün dünyada ve Türkiye’de yaÅŸanan deÄŸiÅŸim ve geliÅŸimlere baktıkları zaman istikrarlı ve saÄŸlam yapıların ne kadar önem arz ettiÄŸini gördüklerini, deÄŸiÅŸimlere hazırlıklı olmanın hatta hazır olmaktan da öte, deÄŸiÅŸimi yönlendirebilmenin ne kadar önemli avantajlar saÄŸlayacağını da bildiklerini söyledi.

Bu avantajı yakalayan ülkelerin ve şirketlerin ekonomik olumsuzluklara karşı daha dirençli olduğunu, küresel pazarda başarılı olmanın yolunun da buradan geçtiğini ifade eden Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Dünya geçtiğimiz yıl içinde ekonomi ağırlıklı birçok değişime sahne oldu. ABD’de emlak sektörü kaynaklı global mali kriz tüm dünyaya farklı derecelerde de olsa yayıldı. Petrol fiyatlarında ise tüm ülke ekonomilerini etkileyen hızlı artışlar tespit ettik. Gelişmiş ülkeler yönünden avro bölgesi ve Japonya’da yılın ikinci çeyreğinde büyümenin yavaşladığı, ABD’de de konut sektöründeki daralmanın olumsuz etkilediğinin devam ettiğini gördük. Buna karşılık yükselen piyasa ekonomilerine baktığımızda büyümede Çin ve Hindistan’ın yine ilk sıralarda yer aldığı, Rusya’da da büyüme hızının 2007 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi yüksek bir büyüme yakalandığı gözlendi. Gelir düzeyi düşük ülkeler, uzun yıllardan sonra etkileyici bir büyüme performansı gösterdiler. Bugün dünyada güç dengeleri yeniden oluşurken, gelişmekte olan ülkelerin yıldızı giderek daha çok parlıyor. Asya, Doğu Avrupa ülkeleri küresel ekonomik büyümenin lokomotifi olarak yabancı sermayenin de çekim merkezi olmaya devam ediyorlar. Bugün bir dünya şirketiyseniz, yaşanan bu değişimlerin dışında kalmanız tabii ki mümkün değil.

Koç, baÅŸarıya giden yolun, bu deÄŸiÅŸim sürecini doÄŸru yönlendirmekten geçtiÄŸini belirterek, “Liderler, deÄŸiÅŸimden etkilenen deÄŸil, deÄŸiÅŸimi yönlendiren ya da onun önünde giden kiÅŸilerdir. Bugün bir dünya ÅŸirketi olan Koç TopluluÄŸunun en önemli özelliklerinden biri, deÄŸiÅŸimi önceden görerek, geleceÄŸi doÄŸru okumaya azami ölçüde önem vermesidir. Çünkü deÄŸiÅŸimi doÄŸru okuyanlar sürecin neresinde, nasıl durulması gerektiÄŸine de doÄŸru karar verirler” diye konuÅŸtu.

ATATÜRK’ÜN HAYATINI OKUMANIZI HARARETLE TAVSİYE EDERİM

Mustafa Koç, tarih sahnesinden geçen pek çok başarılı liderin yaptıklarına baktıklarında onların içinde bulundukları zamanın ilerisinde olduklarını, değişimin ve dönüşümün katalizörü olarak sadece kendi dar çevrelerinde değil, çoğu zaman toplumu hatta dünyayı etkilediklerinin görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Ne mutlu ki ülkemiz dünyada eşine az rastlanır bir değere, Türkiye’nin ve dünyanın tarihini değiştiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmuştur. Asırlar boyunca hüküm sürmüş bir imparatorluğun yıkıntılarından cumhuriyetin kurulması, siyasi ve toplumsal alanda pek çok devrimi hayata geçirmesi, sadece sahip olduğu deha ile değil, aynı zamanda güçlü bir lider olmasıyla da açıklanabilir. Bulunduğumuz coğrafyada pusulamızı medeniyetler ve aydınlığa çevirmiş olmamızı tamamıyla ona borçluyuz. Atatürk’ün hayatını okumadıysanız, okumanızı hararetle tavsiye ederim. Çevresindekilerin imkansız olarak gördüğünü başaran bu büyük liderin yaşamı, liderlikle ilgili derslerle doludur. Kendisinden sonraki kuşaklara cumhuriyeti emanet eden bu büyük lideri, hepimizin anladığımızı, her birimiz sorgulamalıyız.

Tarihin lider olmak isteyenler için engin bir hazine olduÄŸunu ifade eden Koç, “Sadece tekerrür ettiÄŸi için deÄŸil, nelerin mümkün olabileceÄŸini bize gösterdiÄŸi ve ufkumuzu da geniÅŸlettiÄŸi için… Mustafa Kemal Atatürk, yeni bir ulusa, yeni bir uygarlığa liderlik yaparken, Orta DoÄŸu’nun ve Avrupa’nın haritaları deÄŸiÅŸiyor, dış dünyaya kapalı, içe dönük bir toplum uyanıyor ve yüzünü batıya çeviriyordu. Onun izinde olanlar arasında kurucumuz rahmetli Vehbi Koç da vardı ve genç

cumhuriyetle birlikte iÅŸ dünyasına yeni bir lider yetiÅŸiyordu” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

LİDER OLMAYAN YÖNETİCİLER

Mustafa Koç, dünya ÅŸirketlerinin bugün artık giderek artan ölçüde klasik yönetim modelleri yerine giriÅŸimci yönetim modelini uyguladığını, yöneticilerin liderlik vasıflarını geliÅŸtirmeye fevkalade önem verdiÄŸini, lider yöneticinin iÅŸletmedeki sorunların bütününü görerek çözüm getirme özelliÄŸine sahip olduÄŸunu, lider olmayan yöneticilerin ise genellikle gündelik sorunların içinde kaybolup gittiÄŸini söyledi. Sorun çözme yeteneÄŸinin akademik eÄŸitimden çok kiÅŸinin iÅŸletme içinde yetiÅŸmesine ve geliÅŸmesine baÄŸlı bir beceri olduÄŸunu vurgulayan Koç, lider yöneticileri, lider olmayanlardan ayıran diÄŸer özelliklere deÄŸinirken de, “Bir ustabaşı, bir maÄŸaza müdürü de sözü edilen niteliklere sahip olduÄŸu takdirde rahatlıkla lider olabilir. Bunun için iÅŸletmenin sahibi ya da yönetim kurulu baÅŸkanı olmanız gerekmez” dedi. Koç, liderliÄŸin güç kullanmak deÄŸil, baÅŸkalarını güçlü kılmak olduÄŸunu da ifade ederek, şöyle konuÅŸtu:

Önemli olan ihtiyacı bilmek, hissetmek, ölçmek, değerlendirmek, sorunu tespit etmek ve çözüm üretmektir. Lider yarışan, yarışırken kendini sürekli aşan demektir. Lider olmada en önemli özelliklerden biri de tabii ki vizyon sahibi olmaktır. Vizyon sahibi olmak gündelik kısa vadeli düşünmeyip, dar kalıpları kırıp, ülkesinde ve dünyada işlerin ne anlama geldiğini ve ileride nasıl olması gerektiği konusunda görüş üretmektir. Vizyon, şirkete bir gelecek tasvir etmesi nedeniyle lider için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Rahmi Koç’un bir televizyon programında esprili bir şekilde ifade ettiği gibi, ’Çok hayali düşüncelere sahip olunursa, bu vizyon değil illüzyon olur’. Yani gelecekte hiçbir işe yaramaz. Koç Topluluğu olarak geçmişten bugüne stratejik planımızı yaparken sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma hedefiyle yola çıktık ve bu doğrultuda bir vizyon ürettik.

Lider kiÅŸi ya da kuruluÅŸ olmanın ön ÅŸartlarından baÅŸta gelenin “sorumluluk duygusu” olduÄŸunu belirten Koç, bundan sonra da iÅŸ alanlarındaki liderliklerini, sorumluluklarını toplumsal alandaki faaliyetleri ile göstereceklerini, liderlik sorumluluÄŸu ile “Ãœlkem varsa ben de varım” ÅŸiarını hep beraber rehber edineceklerini de sözlerine ekledi.

Koç, zirve sırasında verilen arada gazetecilerin soruları üzerine, Vehbi Koç’un bu ödülünü Konferans Başkanı Çağlar Çoroğlu’ndan almaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, Vehbi Koç’un her konuda hem iş dünyasına hem de memleketine öncülük yapmış bir kişi olduğunu söyledi. Ayrıca Liderlik Zirvesini yakından tanıdığını ve gerçekleştiren EDUPLUS’ı yürekten kutladığını ifade eden KOÇ, Türkiye’de gerçek Liderlik Zirvesine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: http://kulecambazi.com

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir