Rehberiniz-Kurumsal itibar ve sosyal medya

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Kurumsal itibar ve sosyal medya” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Kurumsal itibar ve sosyal medya

ERA Research & Consultancy ve Bersay İletişim Danışmanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen sosyal medya trendleri araştırması pazarlama ve iletişim yöneticilerinin sosyal medya algısını ortaya çıkardı

İnternetin ve sonrasında web 2.0’ın iletişim alışkanlıklarını değiştirmesine paralel olarak sosyal medya, marka ve kurumların PR, satış, pazarlama ve CRM stratejilerini geliştirmeleri açısından her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Bu önemin farkında olan ve sektöre ışık tutmayı hedefleyen ERA Research & Consultancy ve 2009 yılı başında bünyesinde online iletişim danışmanlığı konusunda uzman bir ekip oluşturan Bersay İletişim Danışmanlığı, sosyal medya trendlerini tespit etmek amacıyla yeni bir projeye başladı. Pazarlama ve iletişim yöneticilerinin gözünde sosyal medya trendlerinin incelendiği araştırmanın teknik danışmanlığını ETohum kurucusu Burak Büyükdemir üstlendi. Projenin ilk aşaması olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 65 firmanın 75 yöneticisinin katıldığı araştırma, online olarak Mart 2010 tarihinde yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre;

• Pazarlama ve iletişim yöneticilerinin sosyal medya platformları içinde en yaygın kullandıkları ilk üç platformun sırasıyla İnternet üzerinden video izleme, blog okuma ve sosyal ağlarda profilini yönetme/ güncelleme olduğu saptandı. Her gün giriş yapılma oranları açısından başı çeken platform ise sosyal ağlar (profilini yönetme/ güncelleme) olarak belirlendi.

• Bireysel İnternet kullanıcılarına paralel olarak, pazarlama ve iletişim yöneticileri nezdinde de kullanım oranı en yüksek olan sosyal ağ Facebook.

• Yöneticilerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 80) Facebook’a üye, yaklaşık yarısı (yüzde 48) ise aktif olarak Facebook kullanıyor.

• Facebook’tan sonra kullanımın en yüksek olduğu ağlar Linked-in ve Twitter. Linked-in’e üye olanların oranı yüzde 60; Twitter’a üye olanların sayısı ise yüzde 54. Aktif kullanım oranı da benzer biçimde bu iki sosyal ağ için Facebook’a kıyasla daha düşük (yüzde 24; yüzde 23).

• Pazarlama ve iletişim yöneticilerinin çoğunluğu sosyal medyanın kurumların dış ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini düşünüyor. Olumlu bulma oranı kurum içi ilişkiler için ise yüzde 52. Öte yandan, bireylerin kişisel ilişkileri açısından da çoğunluğun sosyal medyayı olumlu bulduğu görülüyor. Bununla birlikte beşte birlik bir kesim sosyal medyanın kişisel ilişkileri olumsuz etkilediği görüşünde.

• Yöneticilerin neredeyse tamamının (yüzde 95) sosyal medya yönetilmezse kurumun itibarına zarar verebilecek güçte olduğuna inandığı görüldü.

• Yine katılımcıların çoğunluğu (yüzde 94) sosyal medyanın ürün ve hizmetlere ilişkin tüketici görüşleri üzerinde etkili olduğu fikrine katılıyor. Sosyal medyanın her şirket için uygun ve kullanılabilir bir alan olduğu fikrine katılım ise daha düşük (yüzde 52).

• Firmalarda çalışanların sosyal medya sitelerine erişimleri olmadığı ve yöneticilerin sadece yüzde 39’unun çalıştıkları firmada sosyal medya sitelerine erişim izni olduğu görüldü.

• Sosyal medya yöntemlerinin pazarlama ve iletişimde kullanım oranı yüzde 47. Çalışmaya katılan yöneticilerin yarısı halen faaliyetlerinde sosyal medya yöntemlerini kullanırken kısa vadede kullanmayı düşünenlerin oranı da bir hayli yüksek (yüzde 26). Sosyal medyayı kullananlar arasında bu aktivitelerin etkinliğini ölçümlediğini belirtenler ise yüzde 66 oranında.

• Bugüne kadar sosyal medya yöntemlerinin kullanılmasının önündeki engellerin başında ise işgücü kaynaklarının yetersizliği, sosyal medyanın etkinliğini ölçümleme yöntemlerinin yetersizliği ve kurum olarak sosyal medya uygulamalarına sıcak bakılmaması geliyor.

• Bu yıl en yüksek bütçe artışı sosyal medya ile online reklam ve iletişim için öngörülüyor. Araştırmada hem sosyal medya hem de firmalarının online reklam ve iletişim bütçelerinin 2010 yılında artış göstereceğini belirten yöneticiler yüzde 37 ile en yüksek orana sahip.

• Çalışmaya katılan pazarlama ve iletişim yöneticilerinin çoğunluğu sosyal medya üzerinden yapılan iletişimin, marka tavsiye düzeyi, marka farkındalığı yaratma ve ürün/ hizmet hakkında bilgilendirme gibi iş sonuçları üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Pazar payını artırma üzerinde etkili olduğunu düşünenlerin oranı ise daha düşük.

• Yöneticiler gözünde sosyal medya iletişiminin en etkili olduğu alanlar hizmet sektörü, teknoloji ürünleri, GSM hizmetleri ve hızlı tüketim ürünleri.

Kaynak: http://Cnn Türk

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir