Rehberiniz-“kemal”den “kişisel gelişim”e!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “”kemal”den “kişisel gelişim”e!” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
kemalden “kişisel gelişim”e!

KEMALDEN “KİŞİSEL GELİŞİM”E!

ALİ BULAÇ

Kaynak: Zaman gazetesi

Geçen yazıda, Müslüman zihnin kendini sekülerleştirme işlemine tabi tuttuğuna ilişkin iddialarda bulunmuş ve bunun artık elimizde somut verilerle görülebilir/gösterilebilir hale geldiğini söylemiştim.

Bugün bununla ilgili bir örnek üzerinde duracağım.

Dindar/muhafazakâr kesimlerin yayınlarını ve kamusal görünür etkinliklerini yakından izleyenlerin dikkatinden kaçmadığı gibi, son yıllarda, bu kesimler arasında revaç bulan belli başlı konulardan biri “kişisel gelişim”dir. Bu konuda yayınlar yapılıyor, seminerler düzenleniyor, uzmanlar yetiştiriliyor.

Kişisel gelişim özel ve tanımlanmış bir anlam çerçevesine sahiptir; kişinin ve işletmelerin performans ölçümünde nicel ve ruhsal verimliliği hedefler. Bu alanın “guruların gurusu” sayılan Tom Peters’in ifadesiyle kuruluşlar, işyerine, doğruluk ve bağlılık ile tutkuyu geri getirerek nasıl dönüştürülebilir, sorusuna cevap bulur.

Tony Buzan, akıl becerileri, oyun ve akıl sporları ile, hem para ve zaman tasarrufu yapmak hem de stres düzeylerini aşağı çekmek amacıyla zihin haritaları ve zihinsel okur yazarlık tekniklerinden yararlanarak projeler geliştirmiştir. Amaç, Michale Gelb’in işaret ettiği üzere yaratıcı düşünme, hızlandırılmış öğrenme ve yenilikçi liderlik konularının iyi bilinmesi ve iş hayatına uygulanmasıdır.

Stratejik düşünce, akıl haritasının düzenlenmesi, yaratıcı deha, etkili görünüm (metroseksüellik bunun gereğidir) ve konuşma, kullanılan enstrümanlar arasında yer alır. Uzman Yılmaz Argüden’e göre, “geleceğe hazırlanan liderler sadece kendi kurumlarını değil, aynı zamanda çevreyi de sürekli olarak stratejik bir bakış açısıyla irdelemeli ve etkilemelidirler. Önemli olan geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilmek değil, onu bugünden hazırlayacak tohumları atmaktır.” (Kişisel Gelişim Dergisi, Sayı: 15, Nisan–2004)

Bu tanımsal çerçevede ilk anda bir tuhaflık gözlenmiyor. Fakat öngörülen insanın kişilik modeliyle ilgili kazı çalışması yapıldığında, görülecektir ki, iki farklı dünyanın iki farklı insan/kişilik modeli söz konusudur. Kişisel gelişim”, Nejat Sezik’in değindiği üzere “beden dili, kıyafet yönetimi, renklerin dili, imaj gibi kavramlar ve çalışmalar”ı içerir. Sezik’e göre “her çağın bir ruhu vardır; çağımız bireyselleşmenin ön plana çıktığı, bireyin kendi kişisel gelişiminin önem kazandığı bir devirdir”. (Kişisel Gelişim Dergisi, Nisan–2004, s. 19.)

Modern iş hayatı ve piyasa ilişkileri hızlı yarışı ve başarıyı hedefler. Kişisel olarak zihni melekeler iyi düzenlendiği, akıl gücünün seferber edildiği, kısaca salt beyin koordinatları ve yeteneklerinin öne çıktığı durumlarda gelişime paralel başarının önü açılır. Gelişim uzmanları bu konuda hayli rafine teknikler geliştirmişlerdir. Ve elbette bazı önerilerde bulunmaktadırlar.

Mesela Adalet Bağdu’nun önerisi şu: “Ben–cil olun. Bu cümleyi söylediğimde birçoğunuz şaşırıyorsunuz. Çünkü bizim kültürümüzde bencil olmak iyi bir özellik değildir. Gerçek ise insan doğasında önce ‘ben’ olmayı, ‘ben’in ihtiyaçlarını karşılamayı önerir… Kendini seven, özgüvenli, ne istediğini bilen kişilerin ‘ben kavanozu’ vardır. Ve beslenmesi için gerekli ihtiyaçları öncelikli olarak kendi kavanozu içine alır… Kendini sevmeyen, özgüvensiz bireyin kavanozu yoktur. Başkalarının kavanozunda bisküvi olur.” (agd., s. 17.)

Burada İslam’ın geriden beslediği tarihsel kültürde öngörülmüş insan ve kişilik modelinden çok farklı bir model söz konusudur. En iyi Tasavvuf’ta ana özellikleri tayin edilmiş insan ve kişilik modeli, “eşref–i mahlukat olan insan–ı kâmil”dir; burada amaçlanan Nietzsche’nin “Üstün insan”ını veya Aydınlanma’nın bireyini referans almış kişisel gelişimdir. Bu insanın ne amaçları, ne eylemlerinin kalitesi, ne kendi enfüsi varlığı itibarıyla aşkın/müteal, öte ve batın/içkin âlemle ilişkilidir.

Seküler telakki içinde işletmenin verimliliği ve etkin çalışması için kendini geliştiren, yükselme ve sürekli maddi başarı kazanırken mutluluğu ve manevi tatmini bu kapalı süreçte arayan farklı bir insan tipi ve farklı bir kişilik modeliyle karşı karşıyayız. Dünyaya zühdle bakan, değil kendini sevmeyi, nefsiyle mücadele edip yaratılmışlar ve Allah karşısında devamlı kendini muhasebe içinde gören o Müslüman insandan çok farklı bir insan öneriliyor bize. Bu, sizce bir sekülerleşme değil mi?

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>