KAYMAKAM nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


KAYMAKAM nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
KAYMAKAM

 


Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
 

 


Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.
Başlıca görevleri şunlardır:
–         İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
–         Valinin emirlerini uygular,
–         İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
–         Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
–         Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.
 

 


Kaymakam olmak isteyenlerin;
·       Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
·       Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
·       Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
·       İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
·       Yeniliklere açık, yaratıcı,  
·       İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emrindeki memurlarla, üst düzey askeri yöneticilerle etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Kaymakam bir ilçede belli bir süre çalıştıktan sonra başka bir ilçeye atanır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçelerde görev alırlar.
 

 


Mesleğin ön eğitimi üniversitelerin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.
 
Yukarıdaki fakültelerden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmaları durumunda İçişleri Bakanlığınca yapılacak Kaymakamlık sınavına girebilirler.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Mesleğin ön eğitimine girebilmek için,
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–         Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İktisat”, “Ekonomi”, “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puan almak,
–         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda  “İktisat”, “Ekonomi”,  “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
 
Bu lisans programlarını bitirenler doğrudan kaymakam olamamaktadırlar. Kaymakamlık mesleğine girebilmek için  öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nı (KPSS)  kazanmak gerekmektedir. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca bir yarışma sınavı yapılmaktadır.   
 

 


–         Temel eğitimde; siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, siyasal politikaya giriş, çevre sorunları, Türkiye’nin toplumsal yapısı, mahalli idareler, kamu personeli yönetimi, kentleşme ve konut politikası, ekonomi, işletme, maliye ve hukuk dersleri verilmektedir.
–         Üç yıllık staj devresinde; İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı, Bakanlık Merkez Stajı, Bilgileri Artırılmak ve Uygulamaları Yeniden Öğrenmek Üzere Yurtdışı Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı yaparak Kaymakamlık Kursuna katılırlar.
 

 


İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakamlık sınavını kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5’inci sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra “Mahrumiyet Bölgesi” diye nitelenen 6’ncı sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4’üncü sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya bir ile vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3’üncü, 2’nci ve 1’inci sınıf ilçelerde kaymakam olarak  veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik görevine Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.
BENZER MESLEKLER: Müfettişlik, üst düzey yöneticilik.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar. Göreve ilk başlayan bir kaymakam adayının ücreti yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar da alırlar.
 

 


 
–        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.
Kaymakam, Türkiye Cumhuriyeti idare sisteminde mülkî taksimatta, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, hükûmeti ilçede bizzat temsil eden, ilçenin en büyük mülkî idare amiri, kolluk makamı ve ilçedeki en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakam sözcüğü, Arapça’da “yerine” anlamına gelen kâim sözcüğüyle rütbe, mevki anlamına gelen makam sözcüğünün birleşmesinden oluşur. Kaymakam, osmanlı döneminde Padişahlık makamını temsil ederken, günümüzde ise Hükümeti temsil eder.
Kaymakam olabilmek için, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezunu olma şartı aranır. Kaymakamlar 3 yıl süren bir eğitimden sonra müşterek kararname ile atanırlar. Kaymakam Adaylığı eğitimi aşağıdaki süreçlerden oluşur:
İl Merkez stajı 1 ay Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay Kaymakam Refikliği stajı 1 ay Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay Yurt dışı stajı 12 ay Milli Güvenlik stajı 1.5 ay Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay Kaymakamlık Kursu 4 ay
Kaymakam adaylığı, Mülki İdare Amirliği hizmet sınıfının ilk rütbesi olup Kaymakamlık Kursundan sonra başarılı olanların, Kaymakam olarak kura ile atandıkları sürece verilen isimdir. Eski adı maiyet memurluğudur. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra müşterek kararname ile atanarak görev başına gelen kaymakamlar, valilere bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri atama yönetmeliklerindeki ilçe sınıflandırmasına göre değişir. Bu süreler 2 yıldan 5 yıla kadar çıkabilmektedir. Kaymakamlık bir meslek memuriyeti olup son Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde başka bir mesleğe mensup kişilerin vekaleten bile Kaymakamlık yapmalarına olanak sağlamaz.
Kaymakamlar, bakanlıkların İlçe Teşkilatları Kaymakama bağlı kuruluşlar olarak faaliyet gösterirler.
3046 Sayılı Yasa Madde 8 – Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir.
a) İl valisine bağlı il kuruluşları,
[mantra-button-dark url=”#”]b)[/mantra-button-dark] Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,
[mantra-button-dark url=”#”]c)[/mantra-button-dark] Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.
3046 Sayılı Yasa Madde 15/f -Bakanlıkların Taşra teşkilatı ilçe kuruluşları aşağıdaki şekilde düzenlenir:
1. Kaymakam, 2. İlçe Müdürlüğü, 3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 4. Şeflik, 5. Memurluk.
Yani Kaymakam ilçede her bakanlığın bir numaralı görevlisidir. Kaymakam ilçenin sorunlarını giderir ve ihtiyaçları karşılar.


Kaynak: İşkur
kaymakam , stajı , kaymakamlık , kamu , ilçede , “siyaset , ilişkiler” , merkez , içişleri , kaymakamlar , ilçe , meslek , seçme , ilçenin , bakanlık , atanırlar , kuruluşları , merkezi , siyasal , türkiye
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları KAYMAKAM olabilir,
KAYMAKAM mesleğinin zorlukları,
KAYMAKAM nerelerde çalışabilir,
KAYMAKAM mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
KAYMAKAM nedir,
KAYMAKAM ne iş yapar,
KAYMAKAM nasıl olunur,
KAYMAKAM maaşı,
KAYMAKAM çalışma koşulları,
KAYMAKAM meslek tanımı,
KAYMAKAM görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

KAYMAKAM nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Kaymakam nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Kaynak Teknikeri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kaymakam nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Kaymakam nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Kaymakam

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
: ÖZEL AMAÇLI ORGANİZASYONLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ
: Üst düzey devlet memurları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir.

:

Kaymakam; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

İlçede yasaların uygulanmasını sağlamak,
Valinin emirlerini uygulamak,
İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak
Halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almak
Törenlere başkanlık etmek, resmi ziyaretleri kabul etmek
İlçenin ekonomik kalkınmasını hızlandırıcı yatırım programlarını takip etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Kaymakam olabilir,
Kaymakam mesleğinin zorlukları,
Kaymakam nerelerde çalışabilir,
Kaymakam mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Kaymakam nedir,
Kaymakam ne iş yapar,
Kaymakam nasıl olunur,
Kaymakam maaşı,
Kaymakam çalışma koşulları,
Kaymakam meslek tanımı,
Kaymakam görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Kaymakam nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

KAYMAKAM nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir