JEOLOJİ MÜHENDİSİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


JEOLOJİ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
JEOLOJİ MÜHENDİSİ

 


 
Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.
 

 


 
–        Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,
–        Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,
–        Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretir,
–        Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,
–        Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,
–        Baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,
–        Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–        Jeolog çekici, pusula, büyüteç, topografik harita,
–        Laboratuar araç ve gereçleri, topografik ölçüm aletleri,
–        Çeşitli çizim araç-gereçleri, uydu ve hava fotoğrafları, bilgisayar.
 

 


 
Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde akademik yeteneğe,
–        İnceleme ve araştırma merakına sahip,
–        Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı,
–        Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide ve şantiyelerde çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Jeologlar arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları büro ortamında harita okunması, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Jeoloji mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Özel sektörde ise, bilgisayar, inşaat, madencilik alanlarında çalışabilirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Jeoloji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
 
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bölüme girebilmek için yeterli Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Sayısal (SAY)-2” puan almak gereklidir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Fizik, Kimya, Matematik Dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda ise Mineroloji, Tektonik, Paleontoloji, Fotojeoloji, Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeoistatistik, Maden, Zemin Mekaniği, Endüstri Hammaddeleri vb. konularda dersler verilir. Ayrıca bazı derslerin laboratuar uygulamaları da vardır. Yaz aylarında staj yaparlar.
 

 


 
Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle olanaklıdır. İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yöneticilik düzeyine kadar yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Petrol ve doğal gaz mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita(jeodezi ve fotogrametri) mühendisliği.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–        Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.
–        Eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir.
 

 


 
–        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , jeoloji , mühendisliği , meslek , maden , türkiye , eğitim , harita , araştırma , kurumu , yaparlar , doğal , mesleğin , öğrenci , eğitimi , kurum , müdürlüğü , kamu , alanlarında , yerler
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları JEOLOJİ MÜHENDİSİ olabilir,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ mesleğinin zorlukları,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ nerelerde çalışabilir,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ nedir,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ ne iş yapar,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ nasıl olunur,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ maaşı,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ çalışma koşulları,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ meslek tanımı,
JEOLOJİ MÜHENDİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

JEOLOJİ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Jeoloji Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Jeoloji Mühendisi nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Jeoloji Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Jeoloji Mühendisi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİKÇİLER, KİMYACILAR VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Jeologlar ve jeofizikçiler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Arz kabuğunun yapısını, bünyesini ve tarihini inceleyen, kaya tabakalarının oluşumu ve dağıtılması konularında araştırmalar yapan kişidir.

:

Jeoloji Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Arz tabakalarının fosil ve mineral muhteviyatını tahlil etmek,
Jeolojik olayları bilinen jeolojik donelere dayanarak ve karakteristikleri arasında kıyaslamalar yaparak tekerrür sırasına göre tespit etmeye çalışmak,
Büyük yer altı basınç ve hareket keyfiyetleri ile volkanik faaliyetlerin dinamik safhalarını arz kabuğunda değişiklik yapan hava, su ve buzul erozyonlarını incelemek
Mineral yataklarının yerini ve bunların muhtemelen ne kadar bir alana hangi eğim altında yayıldığını ve maden alanına ne yolda gidilmesi gerektiğini tespit etmek için teorik bilgilerden ve araştırmalar sonucu derlenmiş donelerden faydalanmak
Belirli bir bölgedeki binalar için emniyetli limitleri tespit edip araştırmaya tabi tutulmuş bölgelerin rapor, harita ve diyagramlarını hazırlayarak erozyon, buzul, selimantasyon gibi dünya yüzeyinin ve yapısının şeklini değiştirmede etken olan güçleri incelemek
Deniz yatağının haritası ve topoğrafisini tespit etmek, çöküntü ve kayaların yapı ve kompozisyonunu incelemek,
Petrol rezervleri, gaz ve mineral potansiyelinin gelişmesini değerlendirmek,
Büyük binalar, köprüler, tüneller, baraj inşaat projelerinde karşılaşılan sorunlarda jeolojik bilgilerini uygulamak
Gerektiğinde hava fotoğrafı kullanarak bölgenin jeolojik harita ve diyagramını hazırlamak,
Tortul kayaçlarda yaş tayini yapıp çevresindeki fosilleri laboratuvar da mikroskopla inceleyerek kayaçların birbiriyle ilişkilerinden dolayı olabilecek çeşitli tür mineral ve madenler, bunların rezervleri konusunda sondaj yapmak
Sondaj neticeleri ile karotlara bakarak yer altındaki kayaç, maden, mineral ve petrol dağılımının sınırlarını belirleyip,çizerek madenin ekonomikliğini tespit etmek ve çalışmaları ile ilgi

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Jeoloji Mühendisi olabilir,
Jeoloji Mühendisi mesleğinin zorlukları,
Jeoloji Mühendisi nerelerde çalışabilir,
Jeoloji Mühendisi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Jeoloji Mühendisi nedir,
Jeoloji Mühendisi ne iş yapar,
Jeoloji Mühendisi nasıl olunur,
Jeoloji Mühendisi maaşı,
Jeoloji Mühendisi çalışma koşulları,
Jeoloji Mühendisi meslek tanımı,
Jeoloji Mühendisi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Jeoloji Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

JEOFİZİK MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

JEOLOJİ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir