JEOFİZİK MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


JEOFİZİK MÜHENDİSİ

Jeofizik Mühendisi, yerkabuğu ve yer altı zenginlikleri ile ilgilenen, yeraltındaki petrol ve endüstriyel cevherin yerlerini saptayan, bunların verimliliklerini artırmak için işletmeye açılması faaliyetlerine katılan kişidir. Atmosferdeki olayları, yerkabuğunu etkileyen manyetik güçleri sismik ölçümler yaparak araştırır. Dünyanın iç yapısı hakkında tahminlerde bulunur, yerin yatay ve düşey bileşimini ölçer. Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler, dünyanın manyetik haritalarını çizer. Denizlerin fiziki yapılarını yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gelgitlerin durumunu, deniz ile atmosfer arasındaki ilişkileri inceler. Baraj ve yer altı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi etütleri yapar. Maden ve yer altı sularının derinliğini, rezervlerini saptar. Araştırma sonuçları ile ilgili raporlar hazırlar. Jeoloji mühendislerinden farklı olarak fizik biliminin bulgularını esas alarak çalışmalar yapar.

İyi bir jeofizik mühendisi olabilmek için fen bilimlerindeki kavramlar arasında ilişki kurabilme ve düşünebilme gücüne, çizim yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip olmak, derinliğine araştırma yapmaktan, açık havada çalışmaktan hoşlanmak, tedbirli çalışma alışkanlığına sahip olmak gerekmektedir.

Jeofizik mühendisleri Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA), Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı (TPAO), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırlar. Çalışma ortamı işin özelliğine göre soğuk, sıcak, kirli ve gürültülü olabilir. Çalıştığı yerler daha çok arazi ve laboratuarlardır.

Jeofizik mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik – mimarlık fakülteleri, fen fakülteleri veya maden fakültelerinin “Jeofizik Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir