Jeofizik Mühendisi nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Jeofizik Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Jeofizik Mühendisi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİKÇİLER, KİMYACILAR VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Jeologlar ve jeofizikçiler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

:

Jeofizik Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Atmosferdeki akustik ve optik olayları, arzı etkileyen manyetik güçleri, termal, elektrik, yer çekimi gibi güçleri sismik ölçümler yaparak araştırmak,
Dünyanın kütle, genişlik, ağırlık ve biçimini belirleyerek iç yapısı ve kompozisyonu hakkında tahminde bulunmak,
Depremlerin, buzul ve volkanların faaliyetlerini ve yapılarını incelemek, d) Dünyanın manyetik alan haritasını çıkarmak
Radyo yayını ve denizcilik gibi alanlardaki problemlere elde edilen verileri uygulamak
Denizlerin fiziki yapılarını yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliği, çıkıntıların ve gelgitlerin durumunu deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri incelemek,
Minerallerin yerini bulmak için kaya oluşumlarının yapısını incelemek,
Suların gelişmesi ve bozulmasını, dağılımını inceleyip; sel kontrol alanları, toprak ve suyun korunması, su temini, su gücü, kanalizasyon sulama ve diğer su projelerinde çalışmak
Seyrüsefer grafikleri ve haritaları hazırlamak amacıyla yeryüzünde sabit noktalar seçip baraj ve yer altı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi etütleri yapmak,
Bölge haritalarında etüt yapacağı yerleri belirleyerek uygulanacak yöntemleri ve kullanacağı araç gereçleri tespit etmek
Baraj temel etütleri yapmak, toprağı ve yer katmanlarını belirli yerlerden alınan örnekler vasıtasıyla incelemek, sondaj yaptırmak
Sismik cihazlarla yer altı hareketlerini tespit edip katmanlar hakkında bilgi edinmek
Toprağa elektrik akımı vererek manyetik akım göndermek, manyetik akım göstergelerini okuyup not alarak grafikler ve kesitler çıkarmak, n) Maden ve yer altı sularının derinliğini ve rezervlerini tespit etmek
Araştırmalarda reziştivite aletiyle yerin zahiri direncini ve iletkenliğini,

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Jeofizik Mühendisi olabilir,
Jeofizik Mühendisi mesleğinin zorlukları,
Jeofizik Mühendisi nerelerde çalışabilir,
Jeofizik Mühendisi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Jeofizik Mühendisi nedir,
Jeofizik Mühendisi ne iş yapar,
Jeofizik Mühendisi nasıl olunur,
Jeofizik Mühendisi maaşı,
Jeofizik Mühendisi çalışma koşulları,
Jeofizik Mühendisi meslek tanımı,
Jeofizik Mühendisi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Jeofizik Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

JEOFİZİK MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

JEOFİZİK MÜHENDİSİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

JEOFİZİK MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
JEOFİZİK MÜHENDİSİ


 


 
Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.
 

 


 
–        Atmosferdeki olayların, yer kabuğu ile etkileşimini sismik ölçümler yaparak araştırır,
–        Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,
–        Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,
–        Baraj ve yeraltı suları için arazi incelemeleri yapar,
–        Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler,
–        Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,
–        Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar.
 

 


 
–        Elektromanyetik aletler,
–        Fiziki ve elektrikli test cihazları,
–        Pil, batarya, akım jeneratörü,
–        Çeşitli çizim araç-gereçleri.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ  ÖZELLİKLER
 
Jeofizik mühendisi olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,   
–        Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili,
–        Olayları derinlemesine incelemeye meraklı,
–        Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci
kimseler olmaları gerekmektedir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemlerini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.
 

 


 
Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A.O., Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Karayolları Genel Müdürlüğü,  seramik ve cam fabrikaları, özel maden ve sondaj şirketleri, belediyeler gibi işyerlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları son derece sınırlı olup özellikle özel sektörde iş bulma olanakları daha sınırlıdır.
 

 


 
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “jeofizik mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya gibi temel dersleri ve kültür derslerini, daha sonraki yıllarda Dinamik, Statik, Jeodezi, Topografya, Jeoloji, Jeofizik, Malzeme, Mukavemet gibi dersleri alırlar. Meslek dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrencilere ilgili kurumlarda staj yaptırılmaktadır.
 

 


 
–        İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yönetici düzeyine kadar yükselebilirler.
–        Lisansüstü eğitim yapabilirler.
 
BENZER MESLEKLER: Jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, fizikçilik.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–        Öğrenci eğitim sırasında çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan burs veya kredi alabilir.
–        Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis-idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadır.
 

 


–        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

        , jeofizik , meslek , türkiye , eğitim , maden , dersleri , jeoloji , mühendisi , inceler , mühendisliği , çalışma , burs , süresi , eğitimin , kamu , danışma , merkezi , meslek danışma merkezi , kurumu
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları JEOFİZİK MÜHENDİSİ olabilir,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ mesleğinin zorlukları,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ nerelerde çalışabilir,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ nedir,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ ne iş yapar,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ nasıl olunur,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ maaşı,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ çalışma koşulları,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ meslek tanımı,
JEOFİZİK MÜHENDİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

JEOFİZİK MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Jeofizik Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Jeoloji Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>