Rehberiniz-İsraf kaynakları sözlüğü çıktı!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “İsraf kaynakları sözlüğü çıktı!” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
İsraf kaynakları sözlüğü çıktı!

Bölümlerden biri de, “İnsaf Kaynakları ve Kariyer.” İnsaf Kaynakları ne mi? “İşverenin personeline yıllarca çantada kek muamelesi yaptığı dönemden sonra, çalışanın da tam yerine konduğu, şirketlerle eşit kabul edildiği, vicdan, mantık ve adalete dayanan yeni insan kaynakları yaklaşımı.”

İşte kitaptan başka örnekler:

Albert Aday-nştayn İyi okullardan parlak derecelerle mezun olduğu ve çevresinin dolduruşuna geldiği için kendisini üstün zekalı zanneden, bu havayla iş aramaya başladığında, görüşme yaptığı şirkete-yöneticilere yukarıdan bakan çokbilmiş, ukala ve tuzu kuru aday.

Bariyer planlaması Çekirdekten yetişmiş alaylı yöneticinin ileride kendisine rakip olabilecek zehir gibi ve eğitimli genç elemanını “Rotasyon iyidir; satışı da öğrenirsin, kariyerin için faydalı olur” ayaklarıyla kandırıp başka bir bölüme postalaması. Koltuğunu elinden almak amacıyla gelecekte yapılabilecek olası hamlelere karşı engel yaratması.

İKmale kalmak İş başvurusu yapan adayın bölüm müdürü, hatta genel müdür tarafından beğenilmesine rağmen, insan kaynaklarının yaptığı bir testten çaktığı (kişilik testi) için geri çevrilmesi.

Mülakayt İş görüşmelerine hazırlanmayan, kendine güvenmenin başarıyı kendiliğinden getireceğine inandığı için toplantıya olduğu gibi giden, aldırmaz, umursamaz aday profili.

Beterfi etmek Bir kimsenin yeteneklerine, deneyimini ve birikimine uymayan bir pozisyona terfi ederek gerilemesi, kariyerinde daha kötü bir konuma gelmesi. Kısa zaman sonra performansının düşmesi, mutsuz olması.

Bölüm müdürü Organizasyon şemasında görevi bölüm müdürü olarak geçen, ama tek yaptığı önüne gelen abuk subuk evrakı ve formları onaylamak ve kaşe basmak olan geleneksel idareci tipi, pazarlama mührü, satış mührü, genel mühür vb.

Beden dilini yutmak Adayın iş görüşmesinde, heyecan veya korku nedeniyle kaskatı kesilmesi. Elini kolunu nereye koyacağını bilememesi.

Kendi kendine gelir güvey olmak Profesyonelin bir iş görüşmesi öncesi yeterince araştırma yapmadığı ve konu üzerinde etraflıca düşünmediği için kendisine teklif edilecek maaşla ilgili yüksek beklentiye girmesi, çevresine de bunu yayması.

Bir şirkete kozalanmak Yeni mezun elemanın askerliğini beklerken, daha iyi bir iş ararken veya yurtdışında bir master kazanana kadar düşük profilli ve sıkıcı bir başlangıç pozisyonunda çalışmayı kabul etmesi. Kelebek olur olmaz da arkasına bile bakmadan o şirketten uçması.

Bumemurang “Dışarıda limon satsam bundan daha çok kazanırım” masalının gazına geldiği için çiçek gibi işini bırakıp ticarete atılan çalışanın kısa zaman sonra serbest mesleğin kendisine göre olmadığını anlayarak memuriyete dönmesi.

Cinsel taviz Kadın profesyonelin işyerindeki cinsel tacize, terfi eşitsizliklerine ve aynı işi yapan erkeklerden daha düşük ücret almasına kariyeri için katlanması, sineye çekmesi, ödün vermesi.

Çevre kirliliği Kişinin günümüzde en etkili iş bulma yöntemi “networking”, yani “çevre edinmektir” sloganını abartarak gereksiz bir dolu insanla tanışması, görüşmesi.

Çalışanı TEFE koymak İşverenin sadece enflasyon oranında zam vererek ücretleri reel olarak sabit tutması. Bu yöntemle, çalışanla bir nevi alay etmesi.

Çoluk çocuğa karışmak Yıllar geçtikçe, kıdemli çalışanın işe birlikte başladığı arkadaşlarının iyi teklifler alarak şirketten ayrılmaları, buna karşın, onun, yerinde sayması. Etrafını genç insanların doldurması.

Karı-yer yapmak Bir kadının, kocası çalışmasına izin vermediği için işinden ayrılması ve ev işleri, yemek ve çocuk bakımı gibi alanlarda kendisini yetiştirmesi, uzmanlaşması.

Diş görüşmesi En şık giysileriniz üzerinizdeyken, kötü aktörlere layık bir performansla yüzünüzü ekşiterek patrona: “Gece ağrıdan gözümü kırpmadım. Bugün bir ara dişçiye kaçacağım” masalını uydurup gittiğiniz iş görüşmesi. Yemezler…

Fazla mes-aile Profesyonel anneni işlerinde tamamladığı yorucu mesai sonrası koşa koşa eve gelip temizlik ve yemek yapması, çoluk çocuğa karışması.

Fotofiniş Şirkete birisi alınırken adaylarla görüşme zahmetine katlanmayan klasik patron profilinin kararını o kişilerin özgeçmişlerindeki resimlerine bakarak vermesi, kolay yoldan işi bitirmesi.

Pozitif dayırımcılık Bir şirketin organizasyonundaki “Dayı Kontenjanı” veya “Torpil Kotası”.

Feminist-ihdam Kadın yöneticinin eleman seçerken, pozisyonun ihtiyaçlarını veya adayın niteliklerini es geçip hemcinslerine öncelik vermesi.

Histifa Hassas elemanın istediği terfiyi, zammı veya primi alamadığını öğrendikten sonra yeterince düşünmeden, başka bir iş bulmadan, duygularına boyun eğip görevini bırakması.

İstifdam Şirketlerin iş başvurusu yapan adaylar arasında beğendiklerini, o an için açık kadro bulunmasa bile işe alıp uyduruk bir pozisyonda, ihtiyaç duyulana kadar bekletmeleri, istiflemeleri.

Kaçak elektrik kullanmak Organizasyon şemasına bir tel atarak kendini doğrudan genel müdüre bağlamak. Bu eğilim, müşteri memnuniyeti, kalite veya insan kaynakları gibi bölümlerin başına getirilen kişilerde sık görülür.

Kadrodizyak Kadro genişlemesinin hırslı yönetici üzerinde yarattığı uyarıcı etki. Gerekli gereksiz hiç fark etmez, bu tip yönetici, güç alanı büyüsün ve daha çok kişiye hükmedebilsin diye organizasyonu sürekli büyütmek ister.

Katvizit bebeği Çok hatırlı kişilerden torpil getirdiği için işe alınmak zorunda kalınan, müdürlerin kendi bölümlerinde istemediği, elemanların evlilik dışı bebek muamelesi yaptığı vasıfsız kimse.

(K)ırkçılık Bir şirketin insanların profesyonel niteliklerini yaş kriterine indirgemesi. Gençlerin her konuda yaşlılara üstün olduğu tezini savunarak kırkını aşmış hiç kimseyi işe almaması.

Koşu Bandı Sendromu (KBS) Bir pozisyonun size “çok yoruluyorum, terliyorum; demek ki kariyerinde büyük mesafeler kaydediyorum” hissi verip yerinizde saymanıza neden olması. Bu durum genellikle, çalışan, yeteneklerine ve kişiliğine uymayan bir alana geçtiğinde görülür.

Menopozisyon Sittin sene olarak ifade edilebilecek uzun bir süredir şirkette çalıştığı için işten çıkarılmayan sadık çalışanın emekliliğini beklerken oyalandığı, yetkileri ve fonksiyonları azaltılmış pozisyon.

Motivasyola getirmek Klasik yöneticinin elemanı işten çıkarmakla tehdit ederek otoritesine karşı gelmemesi yönünde ikna etmesi, hizaya getirmesi.

Terfi diyar etmek Bir çalışanın aldığı terfi veya güzel bir iş teklifi nedeniyle uzun süredir yaşadığı büyük şehri terk edip taşraya yerleşmesi. Pozisyonun hatırına düzenini bozması.

Operasyolcu Şirketlerde zaman zaman yapılan organizasyonel toplantılar sonucu işine son vermesi kararlaştırılan çalışan.

Parasız yatılı okumak İş hayatına yeni atılan genç profesyonelin sırf bir şeyler öğrenebilmek için çok düşük maaşla gece gündüz, hafta sonu, bayram demeden çalışması, şirkette yatıp kalkması.

Perforşans değerlendirmesi Çağdaş insan kaynakları yöntemlerini bir tarafa bırakan şirketin çalışan performansını patronun gelişigüzel ve subjektif gözlemlerine dayanarak ölçmesi. Kariyerinizin şansa bırakılması.

Pijama yakalı Mavi veya beyaz yakalıyken işini kaybedip evde oturmak zorunda kalan kimse.

Rethabilitasyon İş başvurusu geri çevrilen adayın hayal kırıklığını yenmesi ve özgüvenini yeniden kazanması için gerekli olan tedavi ve iyileşme süreci.

Sözgeçmiş İş görüşmesi yapan adayın sahip olduğunu iddia ettiği nitelik ve deneyimlerini özetleyen, ama belgelerle veya diplomalarla kanıtlayamadığı için havada kalan sözde geçmişi.

Temel işgüdü Genç profesyonelin lise veya üniversite mezuniyeti sonrası, etraflıca düşünmeden, kendisini ve sektörleri yeterince tanımadan, yabancı şirket, makam veya yüksek gelir gibi suni faktörlerin seksapeline kapılıp bilinçsizce pozisyon seçmesi.

Terfingirdek Kariyerini, erkek yöneticilerin zaaflarını kullanarak yükselme stratejisi üzerine inşa eden, kurnaz, oynak ve cilveli kadın profesyonel.

Torpeeling Bir kurumun torpille işe girdikleri için yan gelip yatan yeteneksiz, deneyimsiz, eğitimsiz ve ölü kadrolarından arındırılması, tazelenmesi canlandırılması işlemi.

Yönetim dadı-nışmanı Uzun yıllardır şirketlerde önemli görevler alıp deneyim kazandıktan sonra kendi danışmanlık firmasını kuran ve başka şirketlerin genç, atak, gözü kara yöneticilerine birikimini aktararak, hata yapmamaları için onlara göz kulak olarak ve eğiterek para kazanan olgun ve emekli kimse.

Zamorti Yıllak enflasyon oranında yapıldığı için sadece fiyat artışlarını karşılayabilen, hayat standardınızı yükseltmeye yetmeyen zam.

Geyik fırtınası Ofis insanlarının bir odaya tıkılıp saatler boyunca akıllarına gelen her şeyi konuştukları, hazırlık yapılmadan gelindiği için de hiçbir sonuç veya karar alınamadan biten, litrelerce çay ve kahvenin tüketildiği plansız, programsız toplantılar.

Ofis Vole Ofis kaynaklı magazin haberlerinden oluşan iş gündemi.

Bak-siyona geçmek Maaş, prim iyileştirmesi, bölüme adam alınması veya yeni donanım gibi maliyetli şeyler istediğinizde, yöneticinizin “Bakarız bir ara” diyerek not alması, aksiyona geçiyor gibi yapıp kulağının üstüne yatması.

CEOtokrasi Şirketin üst düzey yöneticisinin bütün gücü tek başına elinde bulundurduğu, herkesi astığı, kestiği yönetim biçimi.

Esne(k) çalışma Elemanlarını gece geç saatlere kadar ofiste çalıştırıp garibanları esneye esneye çalıştıran hain şirketlerin benimsediği modern çalışma düzeni.

Aile şirreti Amerika’da dandik bir paralı üniversite bitirdikten sonra yurda dönüp, aile şirketinde üst pozisyona geçen, patronun şımarık ve huysuz kızı.

Büroletarya Ofis emekçilerinden oluşan sosyal sınıf.

Takım ruhu Uyumsuz ve ilgisiz bir grup insanın hiyerarşi, kıskançlık, önyargı ve bencillik gibi nedenlerle ölümüne sebep oldukları varlığın hayaleti.

Şirket Lassie’si Şirkette herkesin yardımına koşan, fazla iyi niyetli insan.

Titryaki Unvan bağımlısı profesyonel.

İşgüveysi Hanımın ailesinin sahibi olduğu şirkette çalışan damat. Guru kalabalık Yapacak daha iyi işleri olmadığı için, o guru konferansı senin bu guru konferansı benim gezen; genellikle üst düzey yöneticilerden oluşan insan topluluğu.

Expatriate Uluslararası bir şirketin Türkiye’de çalışan, genellikle üst düzey pozisyona sahip yabancı personel. “Eğer Boğaz’ı gören bir daire tutmazsanız” anlamına gelen “Expa” ön ekiyle, Latince “Burada bir dakika bile durmam” demek olan “Triate” kelimesinin bileşiminden oluşan terim.

Sazan/sazan yaklaşımı Tarafların karşılarındakini aptal yerine koyarak birbirlerini kazıklamaya çalıştıkları pazarlık yöntemi. İnsanların doğasına daha çok uyduğu için olsa gerek, günümüzde en sık karşılaştığınız yaklaşım budur.

Kel-imelerin merhemleri olsa kendi başlarına sürerlerdi

Kelimenü’nün yazarı Hakan Yaman’la röportaj yapmayı isterdik ancak bu maalesef imkansız. Kendisi 4 yıl boyunca mücadele ettiği kansere Ocak 2006’da, 41 yaşındayken teslim oldu. Yaman, “uydurduğu” kelimelerin yaptığı etkiyi, “Elime doğdular diye söylemiyorum; kelimeler, daha önce gördüğünüz hiçbir sözcük veya terimle karşılaştırılmayacak kadar dumanı üstünde ve fıldır fıldır. Bu zilliler, lifli ve posalı yiyeceklerin sindirim sistemimizde yaptığı etkinin aynısını zekamız üzerinde yapıyor. Her gün kafamıza ittire kaktıra sokulan, saman tadında boş inanç ve anadan ’dogma’ bir dolu yargıdan ve klişeden tez zamanda kurtulmamıza yardım ediyorlar” cümleleriyle açıklamış kitabın Aralık 2005 tarihli önsöz yazısında. Bu kitabı yazmak için bu kadar çabaya neden gerek olduğu sorusunu ise şöyle yanıtlamış: “Çünkü o kel-imelerin merhemleri olsa kendi başlarına sürerlerdi. Hem, siz sıkılmadınız mı, bir şey tartışırken, düşünürken aciz kelimelerle müebbet yatmaktan? Boş verin kelimeleri; siz, en son ne zaman herhangi bir şey uydurdunuz? Sonra da karşısına geçip hayran hayran seyrettiniz, dinlediniz, dokundunuz? Başkalarının alaylarına burun büküp bilmeden kıkır kıkır kıkırdadınız? İnadına…”

Bu arada, Yaman’ın Tarsus Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Ekonomi mezunu olduğunu, ekonomi ve insan kaynakları yazıları yazdığını, son olarak Ford Otosan’da yönetici olarak çalıştığını ve önceki yıllarda basılmış (Ahmet Şerif İzgören’le birlikte yazdığı) “Eyvah! İş Görüşmesi” ve “Hamili Kitap Yakınımdır” isimli iki kitabının daha olduğunu ekleyelim. Yakın arkadaşı Burcu Atış, Yaman’ın kitabı tedavi aralarında, kendini iyi hissettiği her an yazdığını, son bir yılını bu kitaba verdiğini söylüyor. “Kitabın, pek fazla kişiye ulaşmayan ilk baskısını Alametifarika bastı. Taslağını Hakan’a yetiştirdiler, görüp, sonra veda etti. İçi rahattı.”

Kaynak: http://Hürriyet

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>