İŞLETME MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İŞLETME MÜHENDİSİ

Bir işletmenin işletmecilik anlayışına uygun bir biçimde, üretim sürecinin ve etkinliklerinin denetlenmesi görevini yapan kişidir. İşletme mühendisi, fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar. İşletmenin üretim mekanizmasının tek sorumlusu olarak gerekli düzenlemeleri yapar. Üretim planlamasında malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için araştırmalar yapar. Gerek fabrikadaki üretim faaliyetleri, gerek bürodaki diğer işletme faaliyetlerinde çalışarak, sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişim ve eşgüdümü sağlar. Bu kadroların bir tür arakesitini oluşturur.

İşletme mühendisliği eğitimi, üretimden pazarlamaya, insan kaynakları yönetiminden muhasebeye, araştırma – geliştirmeden destek hizmetlerine kadar işletme alanındaki birçok bilgiyi, sayısal teknikler ve bilgisayar teknolojisi ile destekler. İşletme mühendisliğinin amacı işletmecilik mantığı ile teknik bakış açısını bir arada benimseyebilen, işletmeyi bir bütün olarak algılayabilen çağdaş yöneticiler yetiştirmektir.

İyi bir işletme mühendisi olabilmek için matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme yeteneğine, geneli algılama gücüne, yazılı ve sözlü ifade gücüne sahip olmak, çabuk ve doğru karar verebilmek, bir işi planlayabilmek ve uygulayabilmek gibi özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

İşletme mühendisliği mezunlarının çalışma alanları; banka ve sigortacılık hizmetlerinden turizme, imalat sanayinden reklamcılık sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

İşletme mühendisi olabilmek için üniversitelerin işletme fakültelerinin “İşletme Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir