Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi iş güvenliği,risk analizi,acil eylem planı,isg planı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diÄŸer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleÅŸtirilmiÅŸ plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileÅŸiklerinin imalatı hariç) alanında faaliyet gösteren iÅŸyerleri Çok Tehlikeli iÅŸyerleri sınıfında bulunurlar.Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diÄŸer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleÅŸtirilmiÅŸ plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileÅŸiklerinin imalatı hariç) alanında faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı olan iÅŸyerleri 30.12.2012 TARÄ°HÄ°NDEN Ä°TÄ°BAREN aÅŸağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

a) RÄ°SK ANALÄ°ZÄ°

b) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

c) ACÄ°LEYLEM PLANI

d) Ä°ÅžE GÄ°RÄ°Åž MUAYENESÄ° Ä°

Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diÄŸer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleÅŸtirilmiÅŸ plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileÅŸiklerinin imalatı hariç) alanında faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı olan iÅŸyerleri 30.06.2013 TARÄ°HÄ°NDEN Ä°TÄ°BAREN ise Ä°SG
UZMANI ve İŞYERİ HEKİMİ çalıştırmakla yükümlüdür.

Åžayet çalışan sayısı 50’den fazla ise Tehlike sınıfı gözönünde bulundurulmaksızın iÅŸyerleri iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi uzmanı ve iÅŸyeri hekimi çalıştırmak zorundadır.

Aşağıdaki sorular ile ilgili görüşlerinizi aşağıya yorum yazarak diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç) risk analizi
Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç) isg eğitimi
Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç) acil eylem planı
Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç) yıllık isg planı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir