İş ve Meslek Danışmanları Neden Uzman Statüsündedir?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 2423 (Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları)

Şimdi bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım.

ISCO 08: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)`nun önemli bir yayını olan ISCO-88`in güncellenmiş hali olan ISCO-08, hem ülkelerin kendi  ulusal sınıflamalarının geliştirilmesinde hem de meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde kullanışlı bir modeldir. ISCO-88, bir işi yapmak için gerekli olan beceri, uzmanlık ve seviyeyi dikkate almaktaydı, ISCO-08 de aynı temele dayanmaktadır. Yine aynı şekilde, ISCO-08, ISCO-88 gibi, yapılan iş türüne göre dört tabakalı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. ISCO-08`e göre, bir meslek sınıflamasında sınıflandırılan esas nesneler işlerdir.

2423 ü ise kademe kademe ele alıyoruz.

2 : Profesyonel meslek mensupları

24 : İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

242 : Yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

2423 : Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları

Şimdi bu rakamların biraz daha açalım

Kod
2
Tanım Profesyonel meslek mensupları
Kapsam Profesyonel meslek mensupları; mevcut bilgi birikimini artırır, bilimsel veya sanatsal kavram ve kuramları uygular ve sistematik bir şekilde öğretir ya da bu faaliyetlerden iki veya daha fazlasının bir bileşimi ile uğraşırlar. Bu ana grup içindeki mesleklerin çoğunda yapılan çalışmalar, dördüncü ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.Profesyonel meslek mensupları tarafından yapılan görevler, genellikle şunları kapsamaktadır: Analiz ve araştırmaların yürütülmesi, kavram, kuram ve uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi; fizik bilimleri, matematik, mühendislik ve teknoloji, yaşam bilimleri, tıbbi ve sağlık hizmetleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler ile ilgili mevcut bilgilerin kullanılması veya bu konularda danışmanlık hizmetinin verilmesi; farklı eğitim seviyelerinde bir veya daha fazla bilim dalının kuram ve uygulamasının öğretilmesi; öğrenme zorluğu veya özel ihtiyaçları olan kişilere eğitim ve öğretim verilmesi; çeşitli iş, hukuki ve sosyal hizmetlerin sağlanması; sanat çalışmalarının icra edilmesi ve yürütülmesi; ruhsal rehberlik sağlanması; bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılır:
21 Bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensupları
22 Sağlık profesyonelleri
23 Eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
24 İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
25 Bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili profesyonel meslek mensupları
26 Hukuk, sosyal ve kültür ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Kod
24
Tanım İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Kapsam İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; finansal konulara, insan kaynakları gelişimine, halkla ilişkiler ve pazarlamaya, teknik, tıp, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki satışlara hizmet sağlamak amacıyla analitik, kavramsal ve uygulamaya yönelik görevleri yaparlar, yatırım programlarını etkileyen bilgilerin niceliksel analizleri de dahil kuruluş yapıları, yöntemleri ve sistemlerinin gözden geçirme işlemlerini yürütürler.Bu alt ana grup içindeki mesleklerin çoğunda yapılan çalışmalar, dördüncü ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan görevler, genellikle şunları kapsamaktadır: Kuruluşların finansal kapasitesi, maliyet yapıları ve ticari verimlilikleri ile ilgili bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması; kuruluşlar için denetim yapılması, finansal tabloların hazırlanması ve finans sistemlerinin kontrol edilmesi; finansal plan ve stratejilerin geliştirilmesi, alış ve satış siparişlerinin gerçekleştirilmesi, malların alış ve satışına yönelik görüşmeler yapılması; eleman alım, eğitim ve performans artırma programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi; pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyalarının araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması; devlet faaliyetleri, ticari faaliyetler ve verimliliği artırma ve desteklemeye yönelik yöntem ve politikalar üzerine çalışılması ve geliştirilmesi; işverenlerin ve rakiplerinin ürün ve hizmetleri ile pazar durumları hakkında bilgilerin elde edilmesi ve güncellenmesi; müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ürünler ile hizmetlerin müşterilere açıklanması ve tanıtılması.Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki grupta sınıflandırılır:
241 Finans ile ilgili profesyonel meslek mensupları
242 Yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
243 Satış, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Kod
242
Tanım Yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Kapsam Yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; kuruluşların ve kuruluş içindeki bireylerin verimliğini artırma ile ilgili çeşitli kavramları ve kuramları uygularlar.Kapsanan görevler genelde şunlardır: Kuruluşların yapılarının değerlendirilmesi ve geliştirilecek alanlarla ilgili önerilerde bulunulması; kuruluşun uygulama faaliyetlerinin, kuruluşun politika hedefleri ile uyumlu olmasının sağlanması; personelin işe alınması, bunların eğitilmesi, yetiştirilmesi ve bunlara danışmanlık yapılması.Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılır:
2421 Yönetim ve organizasyon analistleri
2422 Politika yönetimi ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2423 Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2424 Personel eğitimi ve eleman yetiştirme ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Kod
2423
Tanım Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Kapsam Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları; personelin işe alımı veya yetiştirilmesi, mesleki analizler ve mesleki rehberlik gibi personel politikaları ile ilgili profesyonel iş hizmetleri sağlarlar.Kapsanan görevler şunlardır:
(a) Personelin işe alımı, yerleştirmesi, yetiştirilmesi, teşvik, telafi, personel-yönetim ilişkisi veya personel politikasının diğer alanlarıyla ilgili personel işlerini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek;
(b) çalışanlarla, süpervizörlerle ve yönetimle görüşme yapmak dahil çeşitli yollarla, bir kuruluşta gerçekleştirilen işleri incelemek ve analiz etmek, elde edilen bilgilerden detaylı pozisyon, görev veya meslek tanımları yazmak;
(c) mesleki bilgi hazırlamak veya mesleki sınıflama sistemleri konusunda çalışma yapmak;
(d) personel yönetimi, işgücü araştırması ve planlaması, eğitimi veya mesleki bilgi ve mesleki rehberlik gibi alanlarda, iş ve meslek analizlerinin yukarıda belirtilenler ve diğer yönler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bu konularda çalışma yapmak;
(e) istihdam imkanları, kariyer seçenekleri ve gerekli olabilecek daha ileri eğitim veya öğretim konularını incelemek ve bu konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:
– Kariyer danışmanı
– İş analisti
– Meslek analizcisi
– Mesleki rehberlik danışmanı
– İnsan kaynakları uzmanı
– Yeniden işe yerleştirme uzmanı
– Personel uzmanı
– İşe alım uzmanı

Şimdi ISCO-08 deki meslek gruplarının bir kısmına bir göz atalım.İş ve Meslek Danışmanlığını bulmanız o kadar da zor olmayacak

2422 İş istihbarat memuru
2422 Planlama uzmanı
2422 Rekabet uzmanı
2422 Uluslararası ilişkiler uzmanı
2422 Devlet personel uzmanı
2422 Yurtdışı türkler ve akraba topluluklar uzmanı
2422 Politika yönetimi ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2422 Rekabet başuzmanı
2423 Personel uzmanı
2423 Meslek analizcisi
2423 İş uzmanı
2423 İşe alma yetkilisi
2423 İş geliştirme uzmanı
2423 İşe alım uzmanı
2423 İş analisti
2423 Mesleki rehberlik danışmanı
2423 İş uzmanı yardımcısı
2423 Mesleğe yöneltme uzmanı
2423 Kariyer danışmanı
2423 Görüşmeci – iş ve işçi bulma
2423 Analist – meslek, iş
2423 Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2423 Meslek rehberi

2423

İş ve meslek danışmanı

2423 İstihdam ve meslek uzmanı
2423 İnsan kaynakları uzmanı
2423 Yeniden işe yerleştirme uzmanı
2423 Uzlaştırıcı – işgücü-yönetim ilişkileri
2424 Personel eğitimi ve eleman yetiştirme ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2424 Kurum eğitimcisi
2424 Personel geliştirme uzmanı
2424 Eğitim uzmanı – hizmetiçi eğitim
2424 İşgücü yetiştirme uzmanı
2431 Reklamcı
2431 Reklam uzmanı

 

imd uzman

imd uzman

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir