İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Sınav Duyurusu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Sınav Duyurusu

İş ve Meslek Danışmanlığı (Seviye 6) Belgelendirme Sınav Duyurusu
11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğine bağlı olarak 2012 yılı
içerisinde iki defa gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin tarih, yer ve ücret bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 . Belgelendirme/Sınav Süreci

Başvuru Tarihleri 26 Ocak-3 Şubat 2012
Teorik Sınav Uygulama Sınavı
Sınav Tarihleri 15 Şubat 2012  Saat : 10.00 15-16-17-18-19 Şubat 2012
Sınav Ücreti 315 TL
(İŞKUR dan eğitim alan adaylar sınav ücreti yatırmayacaklardır)
Belgelendirme Ücreti 35 TL (Belge almaya hak kazanan adaylar tarafından 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren açıklanacak banka hesabına yatırılacaktır – İŞKUR dan eğitim alan adaylar belgelendirme ücreti yatırmayacaklardır)
Sınav Yeri Sakarya Üniversitesi Kampusu
Başvuru Yeri on-line olarak yapılacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)

2. Belgelendirme/Sınav Süreci

Başvuru Tarihleri 20-31 Mayıs 2012
Teorik Sınav Uygulama Sınavı
Sınav Tarihleri 6 Haziran 2012 6-7-8-9 Haziran 2012
Sınav Ücreti 315 TL+Belgelendirme Ücreti (35 TL)
Sınav Yeri Sakarya Üniversitesi Kampusu
Başvuru Yeri on-line olarak yapılacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)
Sınav giriş belgesi, aday tarafından 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren T.C kimlik numarası ile sistemden alınacak olup, adayların adresine ayrıcaGÖNDERİLMEYECEKTİR.

Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumunda en az lisans düzeyinde mezun olmak. (Yurtdışından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından onaylanmış belgeler kabul edilecektir.)

Başvuru Şekli: 
Adaylar 26 Ocak 2012 – 03 Şubat 2012 tarihleri arasında,  aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile www.sausem.sakarya.edu.tr web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

 • İnternet ortamında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuru formunun doldurulması,
  • Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi ( son 6 ay içinde çektirilmiş net görüntü olmalı),
  • Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi (jpeg)
  • Lisans diplomasının sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Belge Kullanım Sözleşmesinin onaylanması ,
  • Başvurunun onaylanması.
Adaylar uygulama sınavına gelirken Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Personel Belgelendirme Birimine aşağıdaki belgeleri föy içerisinde teslim edeceklerdir. Bu belgeleri teslim edemeyen adaylar Teorik sınavda başarılı olsalar dahi uygulama sınavına kesinlikle alınmayacaklardır.
Uygulama Sınavı Öncesi Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek sureti ile fotokopisi veya noter tasdikli sureti)
2. Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ibraz edilmek sureti ile fotokopisi veya noter tasdikli sureti)
3. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
4. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
5. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday Tarafından Islak İmzalı- 2 nüsha)
6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı;

Sınava İlişkin Bilgiler;

Teorik Sınav:
Sınavda adayın yanında bulundurması zorunlu olan belgeler:
-Nüfus cüzdanı/ehliyet veya pasaport
-Sınav Giriş Belgesi (internetten aday tarafından alınacaktır)

100 soruluk (A1:55,A2:30, A3:15), beş seçenekli çoktan seçmeli sınavda, aday, her alanda başarı sağlamak durumundadır. Sınav süresi 150 dakikadır.
A1-11UY00017-6 İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Başarı Şartı:%70)
A2-11UY00017-6 İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi 
(Başarı Şartı:%70)
A3-11UY00017-6 İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (Başarı Şartı:%60)

Uygulama Sınavı:
Sınavda adayın yanında bulundurması zorunlu olan belgeler:
-Nüfus cüzdanı/ehliyet veya pasaport
-Sınav Giriş Belgesi (internetten aday tarafından alınacaktır)

A1: Danışan görüşmesi uygulaması yapılır. Uygulamada örnek olay senaryosuna göre, danışan rolü oynayan bir kişi ile İş ve Meslek Danışmanı adayının görüşmesi sırasındaki örnek olayı gerçekleştirme performansı değerlendirilir. Görüşme süresi ortalama 10-15 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Bir Konusu İle İlgili Sunum Uygulanması: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenir ve bu konulardan biri için adayın bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunum gerçekleştirmesi beklenir. Sunum Konuları SAÜSEM tarafından belirlenir ve SAÜSEM web sitesinde sınavdan 15 gün önce ilanen yayınlanır. Sunum süresi 5-10 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır

Incoming search terms:

 • sakarya üniversitesi meslek danışmanlığı (52)
 • sakarya üniversitesi iş ve meslek danışmanlığı çıkmış sorular (43)
 • sakarya üni iş ve meslek danışmanlığı (34)
 • iş ve meslek danışmanlığı sakarya (31)
 • iş ve meslek danışmanlığı mevzuat özeti (28)
 • sakarya üniversitesi mesleki danışmanlık (25)
 • sakarya üniversitesi iş ve meslek danışmanlığı sınavı (20)
 • sakarya üniversitesi is danışmanlığı (18)
 • sakarya üniversitesi iş ve meslek danışmanlığı kitabı (18)
 • sakarya üniversitesi iş ve meslek danışmanlığı çıkmış sınav soruları (14)
Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir