İŞ ve MESLEK DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İnsanların tüm yaşamlarını etkileyecek önemli kararlar vardır. Bunların başında da meslek seçimi gelmektedir. Bu nedenle meslek seçiminin bilinçli bir şekilde yapılması hem kişiler hem de ülke için önem taşımaktadır. Kaynakların etkin ve doğru olarak kullanımı, kişilerin başarılı olabileceği ve doyum sağlayabileceği bir iş ve meslekte çalışabilmeleri, bilinçli ve doğru olarak yapılacak iş ve meslek seçimi ile gerçekleşebilir.

Kişilerin özellikleri ile mesleklerin ve işyerlerinin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslek ile ilgili eğitim olanaklarından yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesine İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti, Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu bilgi merkezlerine Meslek Bilgi Merkezi denir.

İş danışmanlığı hizmetlerinden;

       İlk defa iş piyasasına giren ve henüz mesleği olmayan gençler ve yetişkinler,

       Uzun süre işsiz kalanlar,

       İşverene dört ya da dörtten fazla gönderildiği halde işe giremeyenler,

       Özelleştirme, işyeri kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan ve bu nedenle işsizlik ödeneği alan, becerilerini geliştirmek isteyen, yeni bir iş bulmada ya da mesleğini değiştirme ve uyum sağlamada zorluğu olanlar,

       Mevcut mesleki eğitim imkanları hakkında bilgi isteyenler,

       Güncelliğini yitirmeye başlayan mesleklerde istihdam edilen ve istihdam edilebilirliğini artırmak için ek bir mesleki eğitime ihtiyacı olabilecek kişiler (söz konusu ek eğitimin seçilmesi konusunda),

       Herhangi bir mesleği olmayıp, işgücü yetiştirme kursuna katılmak isteyenler,

       Çalışabilecekleri potansiyel işlerin nasıl bulunacağı hakkında bilgi isteyenler,

       İş aramada yönlendirmeye ihtiyaç duyan  ve  bu nedenle iş arama becerileri eğitiminden yararlanabilecek kişiler,

       Kendi işini kurmak isteyenler yararlanabilirler.

 Meslek danışmanlığı hizmetlerinden;

       Meslek seçme aşamasında olanlar,

       Mesleki becerilerini geliştirmek isteyenler,

       Mesleğini değiştirmek isteyenler,

       Genel lisede alan,  meslek lisesinde  meslek alanı ve dal seçiminde, lise sonrası eğitim programı tercihlerinde bilgi ve yardıma ihtiyacı olan öğrenciler,

       Yaygın eğitim programlarına katılmak isteyen (Kurum işgücü yetiştirme kursu, mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezi vb.), bir meslek alanı ve eğitim programını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler ile bir üst eğitim kurumuna yönelmek isteyen temel öğretim öğrencileri yararlanabilirler. 

İş ve meslek danışmanlığı  hizmeti gerçekleştirilirken, bu hizmeti talep eden kişilerin;

–  Kendilerini tanımalarına,
–  Çalışma hayatı ile meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgilenmelerine,
–  Edindikleri bilgileri,  kendilerinde var olan nitelik ve şartları, iş veya mesleklerin gerektirdiği nitelik ve koşullarla karşılaştırarak, bir eğitime yönelme veya işyerine yerleştirilmelerine yardımcı
olunur.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yürütülürken danışmanlar;

–  Meslek danışmanlığı boyutunda, meslek seçme aşamasında olan kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, meslekler ve eğitim yerleriyle ilgili bilgi edinmelerine, bu bilgileri değerlendirmelerine yardımcı olur,
–  Kişilerin meslek bilgi merkezinden elde ettikleri meslek ve eğitim bilgilerini anlamlandırma ve bunları kullanmalarına yardımcı olur,
–  İş danışmanlığı boyutunda, Kuruma başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama becerileri konusunda seminerler verir,
–  Sağlık ilgili ya da diğer nedenlerle işini veya mesleğini değiştirmek isteyen kişilere kendileri için en uygun iş veya mesleği seçmeleri konusunda yardımcı olur.

 

Meslek bilgi merkezi hizmetlerinden;

–  Meslek seçme aşamasında olan gençler,

–  Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi   edinmek isteyenler,

–  Okul idarecileri, rehber öğretmenler, veliler,

–  Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve değiştirmek isteyen yetişkinler,

–  Meslekleri ve meslek eğitimi olanaklarını tanımak isteyen herkes yararlanabilir.

 

 

Meslek ve eğitim imkanlarının neler olduğu konusunda rahat ve sakin bir ortamda bilgi alacağınız MESLEK BİLGİ MERKEZLERİ hizmetinizdedir.

Meslek Bilgi Merkezlerinde aşağıda belirtilen bilgi kaynakları bulunmaktadır:

Meslek Bilgi Dosyaları: Mesleki bilgilendirme ve mesleki danışma amacıyla Kurumumuza başvuran yetişkinlere ve öğrencilere bu konuda gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak üzere meslek bilgilerinin standartlarını oluşturacak Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) kurulmuştur. MEDAK belirli zamanlarda toplanarak Kurum tarafından hazırlanan meslek bilgi dosyalarını incelemekte ve onaylamaktadır. Bu dosyalarda, mesleklerin tanımı, görevler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları, iş bulma olanakları ve meslek eğitimi başlıkları altında bilgiler yer almaktadır.

Meslekleri Tanıyalım CD’si: Bu CD’ler meslekler hakkında her kesimden bireyin bilgi edinmek üzere başvurabileceği; bir meslekle ilgili olarak; tanım, görevler, kullanılan alet ve malzemeler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, meslek eğitiminin süresi ve içeriği, burs, kredi veya ücret durumu gibi başlıklar altında, çok kısa metinlerden oluşan meslekleri tanıtıcı bilgileri içermektedir. Ayrıca, bu CD’de genel eğitim-öğretim bilgi dosyaları, meslek tanıtım kitapçıkları, iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi bilgi notu ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı  bilgiler bulunmaktadır.

Genel Eğitim-Öğretim Bilgi Dosyaları: İlköğretimden sonra öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim-öğretim kurumlarının tanıtımına ilişkin olarak hazırlanan eğitim-öğretim bilgi dosyalarıdır. Bu dosyalar eğitim kurumunun amacı ve şekli, eğitim süresi,  giriş koşulları, eğitim kurumunda bulunan bölümler, eğitimin içeriği, mezuniyet sonrası iş imkanları, mezuniyet sonrası gidilebilecek üst eğitim kurumları gibi başlıklar altında hazırlanmıştır.

Bölgesel Eğitim-Öğretim Bilgi Dosyaları: İllerdeki mevcut mesleki eğitim-öğretim kurumlarına yönelik olarak hazırlanan bilgi dosyalarıdır.

Meslekleri Tanıtıcı Kitapçıklar: Bir mesleki alanla ilgili mesleğin tanımı, yapılışı, çalışma şartları, eğitim koşulları vb. ele alındığı kitapçıklardır.

Bilgisayar Destekli Mesleki Rehberlik Programı: Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme araçlarından yararlanılmaktadır.  Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak kullanılmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşarak hizmetin etkinliğini artırmak üzere bir Özdeğerlendirme Ölçme Aracı geliştirilmiştir.

Bu Özdeğerlendirme Ölçme Aracının geliştirilme amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler Kurum web sayfasından bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum danışmanlarıyla değerlendirebilir.

 

DİKKAT: İş / meslek danışmanlığı kapsamında yapılan; bireysel görüşme, okul ve sınıf görüşmeleri, veli toplantısı ve iş arama becerileri grup görüşmeleri hizmetlerinden yararlanmak için Kurum İnternet sitesine üye olup randevu alabilirsiniz.

 

İş / meslek danışmanlığı ve meslek bilgi merkezi hizmetlerinden hafta içi her gün mesai saatlerinde ÜCRETSİZ olarak yararlanabilirsiniz.

 

Incoming search terms:

 • iş ve meslek danışmanı ne iş yapar (455)
 • iş ve meslek danışmanlığı ne iş yapar (175)
 • eğitim danışmanı ne iş yapar (89)
 • meslek danışmanı ne iş yapar (71)
 • iş ve meslek danışmanları ne iş yapar (51)
 • iş ve meslek danışmanı ne yapar (38)
 • iş ve meslek danışmanlığı ne yapar (21)
 • egıtım danısmanlıgı ne ıs yapar (11)
 • eğitim danışmanları ne iş yapar (11)
 • eğitim danışmanı ne yapar (10)
Yer işareti koy permalink.

4 Responses to İŞ ve MESLEK DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

 1. zeynep diyorki:

  zeroist buralardaysan cvp yazabilir misin?birşeyi çok merak ediyorum imd görevine atananlardan başörtülü çalışabilenler varmış diye bir duyum aldım ne kadar doğru acaba?kurum içinde izin verilmese bile dışarıdaki görevler için örtüye izin veriyorlar mı acaba?hiçbir yerden sağlam bilgi edinemiyorum.yardımcı olursan çok sevinicem

  • zeroist diyorki:

   çalıştığınız bölgedeki yöneticilerin hoşgörü ve inisiyatifiyle ilgili bir durum bu.ama kurum içinde buna müsaade edebilen bir yönetici var mıdır bilmiyorum.ama dışarıdaki görevin seyahat bölümüne müsaade edebilen yöneticiler olabilir.

 2. zeynep diyorki:

  çok teşekkür ederim.son bi sorum daha olacak.2013 imd sertifika sınavına şimdiden hazırlanmak istiyorum.anaper tahmininizce hangi aylarda sınav açar?

 3. merve diyorki:

  arkadaşlar ben bu sınava girmek istiorum.2013 te hangi ayda olucak biliyor musunuz.ve nerelerde görev yapılıor.ya benim bu sertifikayla ilgili hiç bir bilgim yokta :( yardımcı olursanız sevinirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>