İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı

: BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR
: BÜRO ELEMANLARI
: DİĞER BÜRO ELEMANLARI
: Diğer büro elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
:
Çalıştığı kurum yada işletmenin organizasyon yapısı ve kadro durumunu esas alarak, çalışanlarının niteliklerine uygun görevlere atanması ve özlük işlerinin takibi konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan nitelikli kişidir.

:

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

İşletmede çalışan personel sayısı ve niteliklerine göre dağılım yapmak geleceğe yönelik kadro hareketlerini planlamak bu hususta öneriler geliştirmek,
İşletmeye başvuranlar arasında uygun nitelikli kişilerin işe alınmasını sağlamak,
Çalışanların maaş, emeklilik, izin, hastalık, sigorta vb. özlük işlerini yürütmek
Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak
Organizasyon yapısıyla ilgili çalışmalara katılmak
Performans değerlendirme çalışmalarına katılmak, performansı arttırıcı önerilerde bulunmak,
Gerekli istatistiksel bilgilerin elde edilmesine yarayan kayıtların tutulmasını sağlamak,
Departmanlardan gelen iş tanım ve gereklerinin gözden geçirilmesi ilgili çalışmalara yardımcı olmak
Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamak,
Tüm departmanlardan gelen personel talep formlarını değerlendirmek, ilan taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olmak, k) İşletmenin temel politika ve amaçları doğrultusunda çalışanlarla ilgili kural ve ilişkileri düzenleyen İş Kanunu, Sendikalar Kanunu vb. kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde işlerin yürütülmesine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olabilir,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı mesleğinin zorlukları,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nerelerde çalışabilir,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nedir,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı ne iş yapar,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nasıl olunur,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı maaşı,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı çalışma koşulları,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı meslek tanımı,
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

İngot Kalıp Hazırlama İşçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI


 

  
 
Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı  veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan kişidir.
 

 


 
İnsan Kaynakları Yöneticisi  veya Personel Müdürüne bağlı olarak;
–         İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine  yardımcı olur,
–         İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
–         Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür,
–         İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye  yardımcı olur,
–         İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır,
–         İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde  işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur,
–         Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır,
–         Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.
 

 


 
–         Çeşitli büro  malzemeleri,
–         Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi,
–         Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları,
–         Eğitim araç ve gereçleri.
 

 


 
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
–         Sözel yeteneği güçlü,
–         Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
–         Ayrıntıları algılayabilen,
–         Yönergeyi izleyebilen,
–         Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
–         Empati kurabilen,
–         Büro işlerine ilgili,
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar.  Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.
                                     

 


 
 
Bu bölümden mezun olanların iş bulması  geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından  bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır.
 
MESLEK EĞİTİMİNİN  VERİLDİĞİ YERLER
 
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulların “İnsan Kaynakları”  programında  verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI
 
–         Meslek liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ile Sekreterlik  bölümlerinden  mezun olanlar “İnsan Kaynakları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
–         Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda  ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” puanı almaları gerekir.
 
EĞİTİM SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
 
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince;
–         İşletme, Genel Ekonomi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Sunum Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İletişim ve Davranışsal Yeterlilik, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kamu Personeli Yönetimi, İstatistik, Eğitim Yönetimi, İşçi Sağlığı ve  İş Güvenliği, Halkla İlişkiler, Kriz ve Stres Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Çağdaş Yönetim Teknikleri, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Yönetiminde  Bilgisayar Kullanımı, Toplumsal Duyarlılık, Marka ve Marka Yönetimi ve Genel Kültür  dersleri verilmektedir
 

 


 
Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan kaynakları Yöneticisi veya  Personel Yöneticisi  olabilirler.
ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
BENZER MESLEKLER : İnsan Kaynakları Uzmanı
 
KURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
 
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
 
Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.
 

 


 
–         İlgili eğitim kurumları,
–         Meslek elemanları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

         , yönetimi , insan , meslek , eğitim , kaynakları , çalışma , çalışanların , büro , kamu , bilgi , kalite , başarılı , sektörde , yönetim , sınavsız , ilişkileri , iletişim , mezun , kurum
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI olabilir,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI mesleğinin zorlukları,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nerelerde çalışabilir,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nedir,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI ne iş yapar,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nasıl olunur,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI maaşı,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI çalışma koşulları,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI meslek tanımı,
İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

İnsan Kaynakları Müdürü nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>