İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

3. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS)

Günümüz bilgisayar çağında Şirketler insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları planlamasını bilgisayar ve

paket programlar kullanarak daha hızlı ve kolay yapmaktadır. Rekabetin gitgide acımasızlaŞtığı pazar

Şartlarında ayakta kalmak için ister büyük ister küçük olsun tüm iŞletmelerin insan kaynakları bilgi sistemlerini

 

kullanmaları bir gereklilik haline gelmektedir (Bayraktaroğlu ve Özdemir, 2007). İnsan Kaynakları Bilgi

Sistemlerinin (İKBS) baŞarılı olması için planlama, tasarlama ve uygulama aŞamalarının iyi bir Şekilde

yapılması gerekmektedir. İKBS‟nin temel faydaları; doğru bilgiye ulaŞım, kısa zamanda bilgiye hızlı ulaŞım ve maliyet tasarrufu sağlaması olarak sıralanabilir.

 

Bilgi toplumu anlayıŞının ve bilginin stratejik öneminin (Öğüt, 2001) vurgulandığı son zamanlarda insan kaynakları yönetiminde görülen en önemli geliŞmelerden bir tanesi de insan kaynakları bilgi sistemlerinin kullanımının artmasıdır (Sayın ve İen, 2000). Bilgi çağında, bilgi üretici ve uygulayıcı olarak insan

kaynaklarının yönetim sürecinde etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bu sistemler, organizasyonlarda insan kaynaklarına yönelik bilgileri sağlamak, depolamak, kullanmak, irdelemek ve dağıtmak amacıyla kullanılan sistemlerdir.

 

İKBS‟nin temel amacı, sistemin kullanıcılarına ya da müŞterilerine “bilgi” formunda hizmet sunarak verilere daha hızlı ulaŞılmasında destek olarak rekabet avantajı sağlamasıdır. İKBS çalıŞanların,

 

Seçilmesi ve istihdam edilmeleri

Görevlerinin belirlenmesi

Performanslarının değerlendirilmesi

Ücret ve diğer ödemelerinin analizi

Yetiştirme ve geliştirme

Sağlık  ve  sosyal  güvenlik  sorunlarının  çözümü  gibi  konularda  organizasyona  destek  sağlayan  araçlardır

(Bayraktaroğlu ve Tunçbilek, 2002).

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin verimliliği artırmak, zaman tasarrufu sağlamak, maliyetleri azaltmak, hızlı

ve kolayca bilgiye eriŞim gibi avantajları olmasına rağmen İKBS‟nin uygulanmasında karŞılaŞılan sorunda yok değildir. Bilinen en temel kısıtlar; sistemin kurulmasının ve sürdürülmesinin yüksek maliyetli olması, finansal yetersizlerin yanında üst düzey yönetimin desteğinin olmaması, sistem tasarımcılarının İK bilgisinin olmaması

ve İK kullanıcılarına tam çözüm üretememesidir (Beckers ve Bsat, 2002;Ngai ve Wat, 2006).

 

 

 

Üçüncü bölümde kitabın içeriği gereği, İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının ilgili baŞlıklarına yer verilmiŞtir.

Incoming search terms:

  • ikbs (664)
  • ikbs ptt gov tr/ik/login aspx (93)
  • ptt ikbs (75)
  • ikbs ptt (39)
  • ptt insan kaynakları bilgi sistemi (35)
  • insan kaynaklarında kullanılan bilgisayar programları (24)
  • ikbs ptt gov tr (22)
  • pttikbs (14)
  • ikbs gov tr (13)
  • insan kaynakları bilgi sistemi (13)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>