I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile 28-29 Kasım tarihleri arasında “I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi” düzenlenecektir. Uluslararası katılımlı kongrenin temel amacı; mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki akademik çalışmaların paylaşılması, özendirilmesi ve bu alana bilimsel kaynak sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra,  Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) ve Avrupa Birliğindeki çalışmaların tanıtılması ve kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı ORGANİZASYON KOMİTESİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

BİLİM KURULU:
1. Prof. Dr. Banu Yazgan İNANÇ (Toros Üniversitesi)
2. Prof. Dr. Bilal SAMBUR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
3. Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK  (Ankara Üniversitesi)
4. Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
5. Prof. Dr. Eyüp BEDİR (Gazi Üniversitesi)
6. Prof. Dr. Füsun AKKÖK (Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika Ağı (ELGPN) Uzmanı)
7. Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (Hacettepe Üniversitesi)
8. Prof. Dr. Mehmet BARÇA (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
9. Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK (Ege Üniversitesi)
10. Prof. Dr. Reyhan BİLGİÇ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
11. Prof. Dr. Spencer NILES (Pensilvanya Üniversitesi)
12. Prof. Dr. Susan WHISTON ( Indiana Üniversitesi)
13. Prof. Dr. Tuncay ERGENE (Hacettepe Üniversitesi)
14. Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ (Atatürk Üniversitesi)
15. Prof. Dr. Tony WATTS (İngiltere Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika Ağı (ELGPN) Uzmanı)
16. Doç. Dr. Ali KİTİŞ ( Pamukkale Üniversitesi)
17. Doç. Dr. Bülent BAYAT (Gazi Üniversitesi)
18. Doç. Dr. Handan KUMAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
19. Doç. Dr. Kamil ORHAN (Pamukkale Üniversitesi)
20. Doç. Dr. Metin PİŞKİN (Ankara Üniversitesi)
21. Doç. Dr. Oya Yerin GÜNERİ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
22. Doç. Dr. Seher Sevim (Ankara Üniversitesi)
23. Doç. Dr. Türker TOPALHAN (Gazi Üniversitesi)
24. Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ (Çankaya Üniversitesi)
25. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERBAY (Hacettepe Üniversitesi)
26. Yrd. Doç. Dr. Hicran Çetin GÜNDÜZ (Nevşehir Üniversitesi)
27. Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN (Bartın Üniversitesi)
28. Yrd. Doç. Dr. Şükran KILIÇ (Aksaray Üniversitesi)
29. Yrd. Doç. Dr. Yonca TOKER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
30. Yrd. Doç. Dr. Zeynep SÜMER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
31. Dr. Deirdre HUGHES (Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika Ağı (ELGPN) Uzmanı)
32. Dr. Raimo VOUIREN (Finlandiya Üniversitesi)
33. Helmut ZELLOTH (Kıdemli Uzman, Avrupa Eğitim Vakfı)

İLETİŞİM:
Adres:
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı
Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye Birimi
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42
Yenimahalle/ANKARA
TÜRKİYE

Telefon: +90-312-216 36 04/216 35 98

E-mail: euroguidance@iskur.gov.tr (Web Sitesi: http://kongreug.iskur.gov.tr)
(Bundan sonraki süreci kongre web sitesinden takip edebilirsiniz.)

ÖNEMLİ TARİHLER:
Bildiri Önerisi Göndermek için Son Tarih            : 15 Eylül 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanma Tarihi       : 25 Ekim 2013
Bildiri Tam Metin Göndermek için Son Tarih : 18 Kasım 2013
Kayıt Tarihi                                                        : 29 Temmuz-30 Eylül 2013

KAYIT ÜCRETİ:
Kongreye katılım, yemek ve sosyal etkinlik giderleri ücretsizdir.
Katılımcıların yol ve konaklama giderlerini kendilerinin karşılaması beklenmektedir.

ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ
Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) faaliyetleri 2009 yılından bu yana Kurumumuzca yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan yıllık plan çerçevesinde bu yıl ilk kez Uluslararası katılımlı “I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi” düzenlenecektir. Kongrenin temel amacı; mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki akademik çalışmaların paylaşılması, özendirilmesi ve bu alana bilimsel kaynak sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra,  Avrupa Rehberlik Merkezi ve Avrupa Birliğindeki çalışmaların tanıtılması, bildirilerin ulusal/uluslararası platformlarda paylaşılması ve kurum/kuruluşlar/üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

TEMALAR:
1. Karar Alma: Meslek Seçimi, Meslek Değiştirme, Meslekte İlerleme,
2. Kariyer Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi,
3. Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler,
4. Bireysel Yönelimler ve İşgücü İhtiyaçları,
5. Kaynak ve Yöntemler, Çalışan Yeterlilikleri,
6. Hayat Boyu Rehberlikte Kalite Güvence Sistemleri,
7. Özel Gruplar İçin  (Kadınlar, Gençler, Engelliler vb.) Danışmanlık Hizmetleri.

TEMA AÇIKLAMALAR:

TEMA 1/ Karar Alma: Meslek Seçimi, Meslek Değiştirme, Meslekte İlerleme: Bireylerin yaşamlarındaki önemli süreçlerden biri de meslek seçimidir. Meslek seçiminin bir “karar alma” mekanizması olmasından yola çıkarak, sürecin başından sonuna kadar olan tüm aşamaları önemlidir. Söz konusu kariyer gelişim sürecini inceleyen teorik ve uygulamalı çalışmalar bu oturumda tartışılacaktır.

TEMA 2/ Kariyer Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi: Beceriler, bireyin en önemli yönelimlerinden biri olan iş ve meslek seçiminde de bireyin yetkinlikleri ölçüsünde etkili olurlar. Kariyer becerilerinin neler olduğunun bilinmesi, bu becerilerin geliştirilmesine ve yönelimlerin/seçimlerin “sağlıklı” olmasına yardımcı olmaktadır. Bu oturumda, kariyer yönetim becerilerinin geliştirilmesi (karar verme, farkında olma, değişim becerileri, kişisel farkındalık, işgücü piyasası bilgileri-istihdam becerileri) ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalar paylaşılacaktır.

TEMA 3/ Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenme, algı, gelişim, sosyal algı, sosyal biliş, kişilik, eğitim, çevre, toplum, ekonomik yapı ve kültür tek başına ya da etkileşimli olarak kariyer gelişim süreçlerini etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Bu kapsamda, ilgili faktörlerin etkisinin ölçülmesi ve bu faktörlerin etkisinin yönü kariyer gelişim süreçleri ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin sunumunda önemli unsurlardandır. Bu oturumda konuyla ilgili teorik ve uygulamalı bildiriler tartışılacaktır.

TEMA 4/ Bireysel Yönelimler ve İşgücü İhtiyaçları: Kariyer seçimi konusunda bireysel yönelimler ve işgücü piyasasının ihtiyaçları farklılıklar gösterebilir. Eğitim-istihdam ilişkisindeki tutarsızlıklar politika yapıcıların dikkatini çekmekte ve çözülmesi gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Alanda çalışan uzmanlar ise, bireyin kendi ilgisine, bilgi-beceri-yeteneklerine, mesleki değerlerine göre iş ve meslek seçmesi ve hizmetlerin bu doğrultuda planlanması, yapılandırılmasını gündeme getirmektedir. Bireyler, işgücüne katılım yerine, akademik yaşamda yer almayı, sanat-spor alanlarında çalışmayı tercih edebilirler. Kimileri de girişimci olmak isteyebilir. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarla ilgili bu yaklaşımlara ait araştırmalar, teori ve uygulamalar bu oturumun konusunu oluşturmaktadır.

TEMA 5/ Kaynak ve Yöntemler, Çalışan Yeterlilikleri: İş ve meslek danışmanlığı alanında kullanılan kaynak ve yöntemlerin niteliğinin ve çeşitliliğinin, süreçler ve ihtiyaçlar temel alınarak geliştirilmesi-zenginleştirilmesi önemlidir. Yine, bu alanda çalışan kişilerin niteliklerinin belirlenmesi, yeterliliklerin güncellenmesi, alana özel eğitim programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının akademik temelli çalışmaların çıktılarıyla desteklenince daha anlamlı olacağı düşünülmektedir. Bu oturumda sunulacak bildirilerin söz konusu konulara ışık tutması, yeni uygulama ve yöntemlerin tartışılması beklenmektedir.

TEMA 6/ Hayat Boyu Rehberlikte Kalite Güvence Sistemleri: Kalite ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesine en önemli katkıyı verecek unsurlardır. Kalite güvence sistemlerinin sadece mesleki yönelimin ilk aşaması için değil hayat boyu rehberlik yaklaşımıyla geliştirilmesinin ve izlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu kapsamda çalışma yaşamı hayat tabloları da geliştirilebilir. Bilimsel çalışmaların çıktılarının, planlama çalışmalarının temeli olması gerektiği yaklaşımıyla, bu temada tartışılacak bildirilerin, alana ve uygulamalardaki eksiklere önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.

TEMA 7/ Özel Gruplar İçin  (Kadınlar, Gençler, Engelliler vb.) Danışmanlık Hizmetleri: Danışmanlık yaklaşımı, bütün hedef grupların ihtiyaçlarına uygun programlar geliştirilmesi anlayışını benimsemektedir. Hedef gruplara özel uygulama, yöntem ve programların çeşitliliğinde birtakım eksiklikler gözlenmektedir. Özel gruplar için de, bu çerçevede yapılacak bütün çalışmaların, alana önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. Oturumda konuyla ilgili teorik ve uygulamalı bildiriler paylaşılacaktır.

ÇALIŞTAY TEMALARI:

1. Alana Özel Yüksek Lisans-Doktora Programlarının Tasarlanması-İçerikleri
2. Bireysel Danışmanlıkta Danışman Nitelikleri
3. Özel İstihdam Kurumlarının Yapısı, Çalışanları ve Hizmetleri
4. Üniversite Kariyer Merkezlerinin Yapısı, Çalışanları ve Hizmetleri
5. Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Politikalar

BEKLENEN KATKILAR:
Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, eğitim, ekonomi ve sosyal hizmet gibi alanlardan araştırmacı, akademisyen ve uygulamacıların bildiri önerileri beklenmektedir. Bu uluslararası kongre, alanla ilgili çalışan kurum/kuruluş/enstitü/organizasyonlara ve çalışanlarına, politika yapıcılara, uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarına ve öğrencilere de açıktır.

BİLDİRİLER VE POSTER
• Bildiriler bireysel/ortak sunum ya da poster şeklinde olabilir. Her bir bildiri önerisi 3 akademisyen tarafından değerlendirilecektir. Bildiri önerisi özeti en az 350 sözcük en fazla 500 sözcük olmalıdır. Yazı tipi Arial 12 Punto (Aralıksız) olmalıdır. “APA” formatı örnek olarak alınabilecektir. Bildiri önerilerinize tema konusunu ve anahtar kelimeleri de eklemeniz gerekmektedir.
• Posterler maksimum A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır.
• Bildiri ve posterler tercihen İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir.
• Her oturumda, oturuma konu olan tema ile ilgili her biri 15-20 dakika süren en fazla 5 sunum yapılacaktır.
• Çalıştay bildiri sunumları 15’er dakika süreli olacak ve her çalıştay oturumunda en fazla 3 sunum yapılabilecektir.
• Posterler, 25 Kasım 2013 tarihine kadar elden ya da kargo ile teslim edilmelidir. (Poster metinleri, bildiri tam metin teslim tarihinde, e-posta ile iletilmelidir.)
• Temalar, teorik ya da uygulamalı olarak ele alınabileceği gibi meta-analitik ya da disiplinler arası çalışmalar da olabilir.

 

Detaylı bilgi için

http://kongreug.iskur.gov.tr

adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Incoming search terms:

  • İş ve meslek danışmanlığı kongresi bildiri konuları (1)
Etiketlenmiş .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>