Rehberiniz-Görüşme şekilleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Görüşme şekilleri” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Görüşme şekilleri

İşe alım sürecinin çeşitli safhalarında kullanılabilecek altı ana mülakat yöntemi bulunuyor:

Yapısal Görüşmeler

Durumsal Görüşmeler

Sunum Görüşmeleri

Kriterlere Dayalı Görüşmeler

Yetkinlik Bazlı Görüşmeler

Davranışsal Görüşmeler

YAPISAL GÖRÜŞMELER

Yapısal görüşmelerde her adayın, önceden belirlenmiş bir dizi soruyu yanıtlaması beklenir. Bu yöntemin en büyük avantajı bütün adayların aynı şekilde değerlendirilmesini sağlaması ve hiçbir noktanın atlanmamasını garanti etmesidir. Genellikle adayın hayatı veya kariyerindeki tercihleri, başarıları, araştırmaları, eğitimi, vb. başlıklar üzerinde duran biyografik bir yaklaşımdır.

DURUMSAL GÖRÜŞMELER

Durumsal görüşmelerde adaylar “…… olsaydı; başınıza ….. gelseydi ne yapardınız?” gibi sorular ile karşı karşıya kalır. Bu, söz konusu olan görevde karşılaşabilecekleri bir durum olabilir. Olay hayal ürünü bir senaryo bile olsa, gerçekten karşılaşılabilecek bir olay kadar gerçekçi olması gerekmektedir.

Örnek 1 : İş tanımında güvenlik konusunu da içeren bir görev için yapılan iş görüşmesinde aşağıdaki soru sorulabilir: “Bir sabah elemanlardan birini başka bir kişinin çantasını karıştırırken görüyorsunuz ve aynı gün çantası karıştırılan kişi size cüzdanının kaybolduğunu bildiriyor. Böyle bir durumda ne yaparsınız?”

Örnek 2 : Bir yöneticilik pozisyonu için yapılan iş görüşmesinde aşağıdaki soru sorulabilir: “Bir toplantı organize ediyorsunuz. Toplantı odası için rezervasyon yaptırdınız, önceden yiyecek ve içecekler ısmarlandı ve toplantı saatinde odaya girdiğinizde hazırlıkların tamamlanmamış olduğunu görüyorsunuz. Bu olayın tekrarlanmaması için neler yapabilirsiniz?”

SUNUM GÖRÜŞMELERİ

Sunum görüşmelerinde adaylara önceden üzerinde çalışmaları için bir problem veya konu verilir ve bu konu hakkında bir sunum yapmaları istenir. Bu konu görüşmeden bir süre önce adaylara gönderilebileceği gibi, iş görüşmesine geldiklerinde, görüşmeden hemen önce de verilebilir.

KRİTERLERE DAYALI GÖRÜŞMELER

Söz konusu pozisyonda çalışması gereken “ideal” bir elemanın sahip olması gereken özellikler, iş analizini yürütmek ve iş tanımından yararlanmak sureti ile belirlenir ve adaylar bu kriterler ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Bu yöntemde iş analizi, iş tanımı ve aday profilinden yararlanılarak görüşme sırasında sorulacak sorular geliştirilir. Bu tür görüşmelerde en önemli kriterler belirlendikten sonra bu noktaların üzerinde derinlemesine durulur; söz konusu davranışları ortaya çıkaracak sorular sorulur. Genellikle diğer yöntemler ile birlikte kullanılır.

YETKİNLİK BAZLI GÖRÜŞMELER

Bu tür mülakatlarda, adaya yöneltilen sorular, performans değerlendirmede kullanılan yetkinlikleri ortaya çıkarıcı sorular yöneltilir. Örneğin;

Yetkinlik: Yaratıcılık

Soru: Yaptığınız işe yenilik getirmeniz gerektiği bir olay anlatabilir misiniz?

İzleme Sorusu: Bu durumda ne yaptınız?

Yetkinlik: Karar Alma

Soru: İş hayatınızda vermek zorunda kaldığınız zor bir kararı anlatır mısınız?

İzleme Sorusu: Kararınızı etkileyen en önemli unsurlar nelerdi?

Yetkinlik: Strese Dayanıklılık

Soru: Baskı ve stres altında çalışmak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatır mısınız?

İzleme Sorusu: Bu ortam nasıl oluştu? Nasıl başa çıktınız? Olayın diğer sorumluluklarınıza etkisi ne oldu?

DAVRANIŞSAL GÖRÜŞMELER

Bu tür görüşmelerde amaç, adayın performans potansiyelini tespit etmektir ve en önemli kriter, ön çalışmanın yapılmasıdır. Sorulacak sorular genellikle önceden belirlenir ve adaya hep geçmiş tecrübelerine yönelik sorular sorulur. Geçmişte sergilenen davranışlar her zaman gelecekte sergilenebilecek davranışlar için iyi birer göstergedir.

Kaynak: http://www.sacitaslan.com,au

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir