FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

 


 
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, fen bilgisi konularıyla (fizik, kimya, biyoloji) ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


 
Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta      belirtilmiştir.
Fen bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,  bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,  
–        Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
–        Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.
 

 


 
Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde  genel yeteneğe sahip,
–        Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, fen bilimlerine ilgi duyan,
–        Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen;  dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Fen bilgisi öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar,  görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.
 

 


 
–        Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında öğretmen olarak çalışırlar.
–        Ayrıca ortaöğretim kurumlarında biyoloji, kimya, fizik derslerine de girebilmektedirler.
–        İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır.
 

 


 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Fen Bilgisi Öğretmenliği ” bölümlerinde verilmektedir.
   
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir.
 

 


 
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince Temel Fizik, Temel Kimya, Genel Matematik, Mekanik, Genel Biyoloji, Genel Ekoloji, Eğitim Sosyolojisi, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik vb. dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan   belirli   sayıda   olanlara   Milli Eğitim  Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.
 

 


 
–        Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapabilir, araştırma görevlisi olabilir  ve akademik kariyer yapabilirler.
–        Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari   kademelere yükselebilirler.
–        MEB’ce yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettiş olabilirler.
BENZER MESLEKLER: Fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri. 

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , eğitim , bilgisi , meslek , öğretmeni , öğretmenliği , öğretim , fizik , fen bilgisi öğretmeni , biyoloji , kimya , hangi , ders , öğrenci , bilgi , öğrenciler , çalışma , alırlar , yerler , verilmektedir
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ olabilir,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nedir,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ maaşı,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Fen Bilgisi Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Ferforje Demir Ustası nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fen Bilgisi Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Fen Bilgisi Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Fen Bilgisi Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere kimya, fizik ve biyoloji gibi tabiat bilimleri ile ilgili ders veren kişidir.

:

Tabi Bilimler Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,
Öğrencileri tabi bilimler konusunda bilgilerini geliştirmek için orta öğretimde diğer öğretmenlerle birlikte kurul toplantısı yapmak,
Yıl içinde uygulayacakları öğretim planını tartışmak
Müfredat doğrultusunda yıllık çalışma programı yapmak
Yapılacak laboratuvar çalışmalarını ve deney konularını test etmek
Günlük çalışma programı yapıp sınıfta programa göre ders vermek,
Soru-cevap yöntemiyle konuların anlaşılmasını sağlayıp öğrencilerin bilgilerini tespit etmek,
Yapılan deney ve araştırma çalışmalarına nezaret edip sonuçları öğrencileri ile tartışmak
Konusu ile ilgili yenilikleri öğrencilere duyurup öğrencileri araştırmaya ve deneye sevk edici ödevler vermek,
Belirli aralıklarla yazılı, sözlü sınav ve testler yapıp sonuçları değerlendirmek
Verdiği notları not defterine işleyip not fişlerini düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını tutmak
Devam, not, diğer rapor ve kayıtları idarecilere ve öğrenci velilerine sunmak
Kimya,fizik, biyoloji, fizyoloji, zooloji ve botanik gibi bir veya daha fazla tabiat bilimlerinde uzmanlaşmıştır. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Fen Bilgisi Öğretmeni olabilir,
Fen Bilgisi Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Fen Bilgisi Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Fen Bilgisi Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Fen Bilgisi Öğretmeni nedir,
Fen Bilgisi Öğretmeni ne iş yapar,
Fen Bilgisi Öğretmeni nasıl olunur,
Fen Bilgisi Öğretmeni maaşı,
Fen Bilgisi Öğretmeni çalışma koşulları,
Fen Bilgisi Öğretmeni meslek tanımı,
Fen Bilgisi Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Fen Bilgisi Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

FELSEFECİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir