FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 


 
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık konularıyla   ilgili  eğitim veren kişidir.
 

 


 
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum  ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi       yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve   ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Felsefe grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini    geliştirici  etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,  
–        Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–        Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
–        Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.
 
 

 


 
Felsefe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel ifade yeteneği gelişmiş,
–        Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
–        Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Felsefe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar.  Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.
 

 


 
Felsefe grubu öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda, özel eğitim kurumlarında, felsefe grubu öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.    
 

 


 
Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Felsefe Grubu Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca fakültelerin felsefe ve sosyoloji bölümlerinden mezun olan kişiler de felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Bu bölümlerin mezunlarından, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler. Ancak felsefe bölümünü bitirenlerin, belli sayıda sosyoloji ve psikoloji dersleri ile sosyoloji bölümünü bitirenlerin belli sayıda felsefe, psikoloji ve mantık dersleri almış olmaları gerekmektedir.
 

 


 
Eğitim süresi  5 yıldır. Eğitim süresince,  Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Genel Sosyoloji,  Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Psikolojiye Giriş,  Gelişim  Psikolojisi, Psikolojik Testler, Zeka-Kişilik Psikolojisi gibi meslek dersleri verilir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan   belirli   sayıda   olanlara   Milli Eğitim  Bakanlığı’nca burs        verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.
 

 


 
–        Çalıştıkları okullarda ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
–        5 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler.
–        MEB’ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.
       BENZER MESLEKLER:  Sosyal bilgiler öğretmeni, tarih öğretmeni.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , felsefe , eğitim , öğretmeni , grup , sosyoloji , meslek , felsefe grubu öğretmeni , öğretim , mantık , psikoloji , öğretmenliği , dersleri , ders , öğrenciler , okullarda , çalışma , bilgi , hangi , öğrenci
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ olabilir,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nedir,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ maaşı,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Felsefe Grubu Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Felsefe Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Felsefe Grubu Öğretmeni nedir,nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Felsefe Grubu Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Felsefe Grubu Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (devam)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir.

:

Felsefe Grubu Öğretmeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yamak,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, d) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak, i) Sorumlu olduğu sınıfta öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Felsefe Grubu Öğretmeni olabilir,
Felsefe Grubu Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Felsefe Grubu Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Felsefe Grubu Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Felsefe Grubu Öğretmeni nedir,
Felsefe Grubu Öğretmeni ne iş yapar,
Felsefe Grubu Öğretmeni nasıl olunur,
Felsefe Grubu Öğretmeni maaşı,
Felsefe Grubu Öğretmeni çalışma koşulları,
Felsefe Grubu Öğretmeni meslek tanımı,
Felsefe Grubu Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Felsefe Grubu Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Faytoncu nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir