Rehberiniz-Evden çalışma dönemi mi geliyor?t

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Evden çalışma dönemi mi geliyor?t” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Evden çalışma dönemi mi geliyor?t

İstihdamın artırılması için işgücü piyasasındaki katılıklar giderilecek, esnek çalışma uygulamaları yaygınlaştırılacak. Evde çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zaman modeli gibi esnek çalışma yöntemlerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013 Yılı Programı’nın ’’İstihdamın Artırılması’’ başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla 74,7 milyon kişi olan Türkiye nüfusunun 55,8 milyonunun çalışma çağında olduğu belirtilerek, çalışma çağı nüfusunun bu yıl 56 milyon, 2013’te ise 56,9 milyona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

İşgücüne dahil olmayan nüfusun 2011’de bir önceki yıla göre azalış gösterdiğine, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısının da düşmeye devam ettiğine işaret edilerek, 2011’de bir önceki yıla göre kadın işgücüne katılma oranının AB’de yüzde 62,4’ten yüzde 63,3’e yükselirken Türkiye’de yüzde 27,6’dan yüzde 28,8’e yükseldiği bildirildi.

Kadınlarda istihdam oranının ise AB’de aynı dönemde 0,7 puan ve Türkiye’de ise 1,6 puan arttığı vurgulandı.

Geçen yıl, sektörel ekonomik büyüme hızlarının inşaatta yüzde 11,3, sanayide yüzde 9,4, hizmetlerde yüzde 8,9 ve tarımda yüzde 5,6 olarak gerçekleşirken, bu sektörlerdeki istihdam artış hızının sırasıyla yüzde 17,1, yüzde 4,6, yüzde 5,5 ve yüzde 8,1 olarak kaydedildiğine dikkat çekildi.

Türkiye’de, genç işsizliği seviyesinin yüksekliği, kadınlarda düşük işgücüne katılma ve istihdam oranları, işgücünün eğitim seviyesinin ve niteliğinin düşüklüğü ve eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin zayıflığı gibi sorunların önemini koruduğu belirtildi.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirmesine yönelik hazırlanan eylem planı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, Türkiye’deki tarımın özelliklerini dikkate alan, tarım ve orman işlerini kapsayan ’’Tarım İş Kanunu’’ çıkarılmasının ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edilerek, alt işverenlik uygulamasının, çalışanlar açısından sosyal ve ekonomik hak kayıpları yarattığı vurgulandı.

Gençler için iş kurma ve geliştirme merkezleri kurulacak

2013 yılı programında istihdamın artırılması için belirlenen politika öncelikleri ve tedbirler de sıralandı. Buna göre, kayıtdışı istihdamı önlemeye ve ilave istihdamı teşvik etmeye yönelik tedbirler alınacak ve işsizlikle mücadele kapsamında ’’Ulusal İstihdam Stratejisi’’ uygulamaya konulacak.

İstihdamı teşvik düzenlemelerinin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacağı belirtilen programda, diğer tedbirler şöyle sıralandı:

Girişimcilik kültürü müfredata girecek

2013 Yılı Programı’nda, mesleki ve teknik eğitimde öğrenci ve öğretmen niteliğinden makine ve teçhizat eksikliğine kadar birçok sorun bulunduğu belirtilerek, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile özel sektör arasında stajların, Ar-Ge faaliyetlerinin, eğiticilerin, donanımların ve ortak projelerin kapsandığı işbirliği sayısı ve niteliğinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması ve işgücü piyasasında talep edilen nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesinin temel amaç olduğu bildirilen programa göre, 2013’te alınacak tedbirler şunlar:

Özel istihdam bürolarının işe yerleştirme sürecindeki etkinlikleri artırılacak

Ayrıca, istihdamın artırılması çalışmaları kapsamında, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü politikaları geliştirilecek, yaygınlaştırılacak ve sunulan hizmetlerin kalitesi artırılacak.

Buna göre, İŞKUR’un üniversite, meslek yüksekokulu ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek. İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri, ulusal ve yerel düzeyde periyodik olarak ve etkin bir biçimde yapılacak ve ihtiyaç analizlerine göre hangi aktif işgücü programlarının açılacağına karar verilecek.

Özel istihdam bürolarının işe yerleştirme sürecindeki etkinlikleri artırılacak. Özel istihdam bürolarının faaliyetleri çeşitlendirilecek. Bu kapsamda, büroların geçici iş ilişkisi kurmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Kaynak: http://cnntürk

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir