ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

Sanayide otomobil, çamaşır makinesi, mutfak eşyaları ve giysi gibi çok değişik ürünlerin yapımı için değişik makineler kullanılır. Bu eşyaların üretildiği fabrikalardaki üretim düzenini tasarlamak ve uygulamak amacıyla, endüstri mühendisliği denen bir mühendislik dalı ortaya çıkmıştır. Endüstri mühendisliği insan, malzeme ve teçhizattan oluşan sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kuruluşu ile ilgili problemleri, değişik bilimsel metotları kullanarak çözen ve bu sayede, üretim veya hizmet sistemlerinin amaç ve ölçütlerine uygun olarak kurulması, çalıştırılması ve kontrol edilmesi için yöntem ve teknikler geliştiren mühendislik disiplinidir. Bu çerçevede endüstri mühendisi, endüstri işletmelerinde üretimin en düşük maliyetle, en kolay akışını sağlayacak şekilde makine ve tesisatın yerleştirilmesini sağlar. Fabrikalarda üretimin çeşitli aşamalarını planlayıp yönetir, ayrıca hammaddelerin ve kullanılan diğer malzemelerin miktarlarını ve boyutlarını saptar. Fabrikada kullanılacak özel takım tezgahlarının taşıma, kaldırma işlemlerinde yararlanılacak mekanik donanımların tasarımını yapar. Ürünün paketlenmesine kadar olan bütün üretim süreci endüstri mühendislerince düzenlenir. Amaç, üretim faktörlerinin (işgücü, makine, sermaye vb.) en verimli biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle endüstri mühendisleri üretimi olabildiğince, elektronik denetimli makinelerin yardımıyla otomatik olarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Bazı işletmelerde üretim bütünüyle otomatik hale getirilmiştir.

Endüstri mühendisleri; daha basit, daha insancıl, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha kârlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratmak amacıyla söz konusu olan sistemleri incelemek, planlamak, örgütlemek, yürütmek, denetlemek, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak durumundadırlar.

İyi bir endüstri mühendisi olabilmek için, matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme yeteneğinin yanı sıra, sosyal ve beşeri bilimlerdeki kavram ve ilkelerle düşünebilme yeteneğine sahip olmak gereklidir. Ayrıca, kişinin mekanik yeteneğe, çabuk ve doğru karar verebilme gücüne sahip olması, ayrıntıları algılama gücünün yüksek olması, değişik görüşlere ve yeniliklere açık olması, bir işi planlayabilmesi ve uygulamaya koyabilmesi, matematik, psikoloji ve ekonomi gibi beşeri ve sosyal bilimlere ilgi duyması gerekir.

Endüstri mühendisi birinci derecede malzemelerle ve verilerle çalışır. Çalışma ortamı büro veya fabrika gibi kapalı yerlerdir. Endüstri mühendisleri, üretim ve hizmet sektörünün birçok alanında çalışabilirler. İş olanakları, banka ve sigortacılık hizmetlerinden turizme, üretim sektörünün her alanına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Endüstri mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik – mimarlık fakültelerinin “Endüstri Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir