DİZGİ TEKNİSYENİ nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


DİZGİ TEKNİSYENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
DİZGİ TEKNİSYENİ

 


 
Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orjinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) dizgisini yapan kişidir.
 

 


 
·          Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar,
·          Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder,
·          Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar,
·          Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır,
·          Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır,
·          Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar,
·          Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
·          Bilgisayarlar (PC ve Ma
,
·          Paket Programlar,
·          Scannerler,
·          Yazıcılar,
·          Film çıkış üniteleri,
·          Işıklı masa,
·          Disketler,CD’ler,CD yazıcılar
 

 


 
Dizgi teknisyeni olmak isteyenlerin;
–         Şekil ilişkilerini görebilen,
–         Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen,
–         Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip,
–         İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan,
–         Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan,
–         Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
–         Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan
kimseler olmaları gerekir.
 
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Dizgi teknisyenleri  matbaaların dizgi – montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir.
Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Dizgi teknisyenleri, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgi teknisyenliği iç içe girmiş durumdadır. Masaüstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır.
 

 

 
 
Mesleğin eğitimi İstanbul Matbaa Meslek Lisesinin dizgi bölümünde ve Endüstri Meslek Liselerinin  matbaa bölümlerinde ders olarak verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek eğitimine giriş için;
–           En az ilköğretim okul mezunu olmak,
–           Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.
 

 

 
 
Matbaa Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrenciler teorik eğitim,  işletmelerde pratik eğitim görürler.
 
Meslek liselerindeki eğitimin;
Birinci yılında: Türkçe, Matematik, Tarih, Yabancı Dil, Fizik, Kimya gibi genel bilgi dersleri.
İkinci Yıl: Genel bilgi derslerinin yanında  Teknik Resim, Genel Matbaa, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği gibi meslek derslerini görürler,
Uygulamalı olarak ise Atölye ve Meslek Teknolojisi dersleri görürler.
Üçüncü yıl: Genel bilgi derslerinin yanında Genel Matbaa, Renk Bilgisi ve Mikaj-Montaj gibi meslek dersleri ve Atölye, Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri vardır.
Dördüncü yıl: Genel bilgi dersleri ve Grafik, Maliyet, Elektrik-Elektronik Bilgisi gibi meslek dersleri Atölye ve Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri verilmektedir.
 

 


 
Meslek liselerinin dizgi bölümden mezun olanlar
·       Fotoğrafçılık,
·       Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,
·       Matbaacılık,
·       Serigrafi
ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
–           Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.
–           Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.
 
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
 
Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta pirimleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.
Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir.   Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir.
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: iskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
meslek , ·          ,          , eğitim , dizgi , dersleri , matbaa , bilgi , ·       , yapar , bilgisi , uygulamalı , atölye , üzerinde ,            , mesleğin , kazanç , paket , montaj , yayıncılık
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları DİZGİ TEKNİSYENİ olabilir,
DİZGİ TEKNİSYENİ mesleğinin zorlukları,
DİZGİ TEKNİSYENİ nerelerde çalışabilir,
DİZGİ TEKNİSYENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
DİZGİ TEKNİSYENİ nedir,
DİZGİ TEKNİSYENİ ne iş yapar,
DİZGİ TEKNİSYENİ nasıl olunur,
DİZGİ TEKNİSYENİ maaşı,
DİZGİ TEKNİSYENİ çalışma koşulları,
DİZGİ TEKNİSYENİ meslek tanımı,
DİZGİ TEKNİSYENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

DİZGİ TEKNİSYENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Dizgi Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Dizgici nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizgi Teknisyeni nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Dizgi Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Dizgi Teknisyeni

: YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ
: Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri ve teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
:
-Baskı öncesinde, çoğaltılacak metnin (kitap,dergi,broşür,vb.) yazım işlemlerini yaparak baskı orijinali hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

:

Dizgi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Metni yazmak ve imla hataları ile teknik hataları düzeltmek,
Mizanpajı yapılacak sayfaların ölçülerini almak ve mizanpaj yapmak (sayfa düzeni, satır boyu, satır aralığı, punto genişliği vb.),
Sayfayı kontrol edip prova çıktısını almak, kontrol edilmek üzere ilgili birime yada müşteriye göndermek
İncelenmeden sonra metin üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmak (tashi
ve son inceleme için müşteriye iletmek
Baskı için aydınger kağıda orijinal çıktının ters emisyonunu almak, montaja göndermek
Neticelenen işleri arşivlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Dizgi Teknisyeni olabilir,
Dizgi Teknisyeni mesleğinin zorlukları,
Dizgi Teknisyeni nerelerde çalışabilir,
Dizgi Teknisyeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Dizgi Teknisyeni nedir,
Dizgi Teknisyeni ne iş yapar,
Dizgi Teknisyeni nasıl olunur,
Dizgi Teknisyeni maaşı,
Dizgi Teknisyeni çalışma koşulları,
Dizgi Teknisyeni meslek tanımı,
Dizgi Teknisyeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Dizgi Teknisyeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Dizgi Öğretmeni (Orta Öğretim) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

DİZGİ TEKNİSYENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir