DERİ MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


DERİ MÜHENDİSİ

Deri mühendisi, derinin işlenmesiyle ilgili teknolojiyi geliştirme konusunda inceleme ve araştırma yapan kişidir. Deri mühendisliği bölümünün başlıca amacı; deri endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR–GE çalışmalarını yapabilecek, sektörün sorunlarını bilimsel, teknik ve teknolojik anlamda çözebilecek, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilecek nitelikte deri mühendislerini yetiştirmektir. Bu bağlamda sektör ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek, sonuçlarını yayınlamak, bu alanda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek, bölge ve ülke bazındaki deri sanayicilerine rehberlik etmek, yeni teknik ve teknolojileri tanıtmak ve yaymak, sektörün uluslar arası arenadaki rekabet gücünü artırmak deri mühendisliği bölümünün hedefleri arasında yer almaktadır.

Deri mühendisi, hayvansal bir ürün olan derinin hammadde durumundan, işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemleri ve ürünün satışını planlar. Başta deri olmak üzere yün, pamuk ve sentetik liflerin değerlendirilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

Deri mühendisi olmak isteyenlerin üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, inceleme ve araştırmaya meraklı, fen bilimlerine özellikle kimyaya karşı ilgili ve bu alanda başarılı, işbirliği halinde çalışabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Deri mühendisleri başta deri sanayi olmak üzere deri sanayi kimyasallarını üreten ve pazarlayan yerli ve yabancı firmalarda, bunun yanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Hayvansal ürünler arasında son zamanlara kadar bir yan ürün olarak kabul edilen ve kolay bozulabilen ham deri, gelişen bilim ve teknoloji sayesinde günümüzde önemli bir sanayi hammaddesi niteliği kazanmıştır. Bütün bu gelişmeler sektörde modern teknolojiyi kullanabilecek, araştırıcı ve geliştirici nitelikte teknik elemanlara olan ihtiyacı günümüzde olduğu gibi gelecekte de artıracaktır.

Deri mühendisi olabilmek için üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinin “Deri Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir